Таня Христова: 2021 година бе една ползотворна и наситена със събития година

Водеща! Tanya-Hristova-i-Kliment-Kunev
Таня Христова и Климент Кунев
В понеделник в Община Габрово се състоя публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Габрово. Кметът на Община Габрово Таня Христова определи 2021 г. като „една ползотворна и наситена със събития година“ и посочи акцентите на бюджет 2021.

Таня Христова започна отчета с това, което е изключително важно за габровци – подобряване на жизнената среда, кварталите, зоните за разходка, местата, където работим.
През миналата година изключително важен обект бяха улиците „Баба Зара“ и „Митко Палаузов“, доста сложни за изпълнение в техническо отношение. Освен ремонтът, там бе извършена подмяна и рехабилитация на водопроводната мрежа.
Продължи ремонтът в кв. Трендафила, годишната задача бе над 400 хил. лв., като тази година благоустрояването на кв. Трендафил 2 бъде завършено, благоустрояват се междублокови пространства, изграждат се тротоари, улично осветление. Не малко детски площадки на ул. „Свищовска“ се ремонтират, като това коренно променя облика на кварталите.
Предвиждат се подземни контейнери, видеонаблюдение, които допринасят за качеството на живот.
Миналата година продължи и изграждането на новия гробищен парк в Колева ливада, вложени са малко над 340 хил. лв., като тази година обектът ще бъде цялостно приключен и въведен в експлоатация.
По-малки са инвестициите като изграждане на детска площадка в кв. Етъра, създаване на идеен проект за реконструкция на централен кооперативен пазар, изграждане на детски кът в кв. Златарите и изграждане на две зони за отдих по ПУДООС в с. Янковци и на ул. „Свищовска“.
Ремонтите на общинската инфраструктура са на стойност малко над милион и половина - улиците „Ягода“, „Урожай“, „Звезда“, започна и благоустрояването на кв. Тончевци.
Инициативите за малките населени места бяха насочени към водоснабдяването на група села, инвестицията е близо милион.
Реконструирахме външната и вътрешна водопроводна мрежа в селата от кметство Кметовци на стойност близо 650 хил. лв. и над 322 хил. лв. за други села.
Също така завършихме една инициатива, започнала предходната година, за осигуряване допълнително водоснабдяване на село Харачери.
Припомням, че общинско предприятие "Благоустрояване" реализира поддръжката на общинска пътническа мрежа - косене, премахване на израснала растителност, общо 510 км. Припомням и дребните благоустройствени мероприятия в размер на 125 хил. лв., те са на разположение на кметовете и кметските наместници, като 50 хил. лв. от тях са за ремонт на сгради в селата.
Продължава проектът за умните подземни контейнери. Този пилотен проект ще докаже своята значимост и смисленост. Изградена е площадка за подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци. Миналата година са закупени два електромобила, които обезпечават контролните дейности за опазване на чистотата. Те са закупени и с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд. В рамките на планираните инвестиции за миналата година е закупената техника за зимно почистване и на съдове за битови отпадъци.
През 2021 година бяха извършени основните дейности, свързани с реализация на един наистина важен за енергийната ефективност проект - за обновяване на уличното осветление с LED лампи и интелигентна система за дистанционно управление на дейностите. Общата стойност на проекта е близо 3 620 000 лв. Проектът е реализиран като договор с гарантиран резултат, от инвестицията, за която е планирана икономията, се изплаща подмяната на осветителните тела. Първоначалните резултати показват, че благодарение на тази инвестиция, икономията на електроенергията е близо 70%.
Другата инвестиция е сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление в детска градина "1 юни" и начално училище "Васил Левски", има възможност да се използва и в други училища.
Транспортните средства, придобити в рамките на Оперативна програма "Региони в растеж", се движат по маршрутите, но ангажиментът на Община Габрово продължава да бъде устойчив и да намираме различни възможности за подкрепа на достъпен, качествен обществен транспорт. През 2021 година успяхме да отделим с помощта на държавата малко над 800 хил. лв. компенсации за транспортното дружество чрез бюджета на Общината - 750 хил. лв., така се увеличи капиталът на дружеството.
Направихме още една важна крачка за регулиране на пътното движение в централна градска част чрез разширяване на зоната за платено паркиране.
Миналата година започна един изключително интензивен период за подготовката на важни стратегически документи. Акцентите бяха Планът за интегрирано развитие на Община Габрово, работихме усилено за плана за устойчива енергия и климат на Община Габрово, подготвихме и вече приехме плана за устойчива градска мобилност. Активно се работи от консултантски екип по общия устройствен план. Положиха се доста усилия за разработване на проекта за генерален план за организация на движението.
На сайта на Общината могат да се намерят социално-икономически анализ и индустриален профил на града. Беше подготвена стратегия за интелигентна специализация.
Немалко бяха инициативите за приобщаване на младите хора с подкрепата на международен проект. Случва се регенерация и трансформация на един ключов за града ни квартал - Шести участък. Чрез този проект оттук-нататък ще има много инициативи и много креативни индустрии ще намерят мястото си в тази зона, което ще даде възможност на Габрово да покаже една нова страна на кв. Шести участък. Автомобилите в тази зона ще отстъпят място на пешеходците.
Най-важният акцент на бюджета е образованието. Миналата година започна една инициатива, която тази година приключва - преустройство на детска градина в Яворец. Също така миналата година е реализирано и обновяване на компютърната техника в училищата за над 450 хил. лв. и технологичното обновяване на планетариума.
През миналата година в града се случиха различни спортни мероприятия. С над 550 хил. лв. Общината е подкрепила спортните клубове. Едно от най-натовареното игрище на открито, на ул."Дунав", беше реновирано и са купени съоръжения за различните спортни бази, системи за видеонаблюдение. Миналата година с подкрепата на Министерството на младежта и спорта до голяма степен бе обновен стадион "Христо Ботев" с 236 940 лв. Общата стойност на инвестицията е над милион, но тя не е реализирана докрай.
Миналата година започна реализация на проект по Норвежката програма, който е свързан със създаването на младежки център. Създадена бе зелена зона в Националната Априловска гимназия.
Развива се и социалната политика. Отпуска се еднократна финансова помощ за новородени и осиновени, 55 700 лв. сме предоставили. А също така подкрепа на лица, нуждаещи се от хосписна услуга - 68 000 лв.
24 са предоставяните социални услуги. Акцентирам на услугата личен асистент. Ресурсът, който е управляван от Община Габрово, е близо 3 млн. лв. Приемна грижа по традиция се управлява от Община Габрово и е в размер на 115 хил. лв. Успяхме да осигурим два микробуса за нуждите на дневните центрове. Традиционно осигурихме топъл обяд на нуждаещите се - малко над 140 хил. лв. Работят вече центровете за лица с деменция и трудно обслужващи се.
Предоставяме подкрепа и на организации, които извършват дейност в областта на културата. Успяхме да насочим финансова подкрепа към Драматичен театър "Рачо Стоянов", на кукления театър. Организирахме и проведохме карнавал за 160 хил. лв. Дойдоха много хора, оказа се, че можем да направим карнавал и по време на криза. Миналата година и сега работим по проектите с европейско финансиране в РЕМО "Етър" и Регионалния исторически музей. Това предстои и на Дома на културата.
Миналата година започна един много важен процес как пряката работа с всички, които са свързани с туристическа дейност, може да разбуди енергия, този процес продължава и тази година. Трябва да инвестираме в туристически пътеки и маршрути. Миналата година сме участвали в туристически изложения. Проведохме и зеления фестивал "Узана Поляна фест".

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни