Светла Димитрова: "През 2019 г

Препоръчана! Svеtla-Dimitrova
Светла Димитрова

Най-важните събития в Етнографския музей на открито "Етър" през изминалата 2018 година, за това, което предстои в музея през тази година, за новите идеи, инициативи и проекти разказва директорът на ЕМО "Етър" Светла Димитрова:

- Кои са най-значимите събития за музей „Етър” през изминалата 2018 година?

- В началото на годината резултатите от проведения национален архитектурен конкурс за ремонт и преустройство на хотела към музея бяха представени на различни форуми. С проектите на участниците се запознаха представителите на професионалните общности на архитекти и дизайнери, които работят на национално ниво. Ние се представихме в София няколко пъти, което ни даде възможност да покажем постиженията си пред професионалисти, които определят тенденциите в настоящата съвременност. Бях избрана за член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ. Това е важно с оглед възможностите, които се откриват пред музея. Новата графична и визуална идентичност на „Етър”-а бе представена на авторитетен международен форум в Пловдив и там бе дадена висока оценка на това постижение на нашия екип.

Около месец след това представихме визуалната си и графична идентичност в Естония. За първи път реализирахме идеята за „Фестивал на фестивалите”, където бяха показани традициите, свързани с храната от различни части на България. През лятото на 2018 година станахме собственици на един от двата електромобила в Габрово. Говоря за превозни средства на институции с обществено значение - Община Габрово и музей „Етър”. С това даваме важен пример, като стимулираме екологичното развитие на икономиката. Този автомобил, който не е по-скъп като цена от повечето съвременни на друго гориво, вече пести от парите ни и щади околната среда.

Последният Международен панаир на традиционните занаяти - ХVІ-ти поред, показа, че може да продължи да се надгражда върху постиженията на предходните издания. През изминалата година представители на музея взеха участие в множество международни прояви - Homo Faber в Италия, ножарското изложение във френския град Тиер, конференция в Гърция, разбира се традиционно и в проявите на музей АСТРА в Румъния. През 2018 година продължихме да развиваме инициативите си от предходни периоди - изложби, контакти с научни и неправителствени организации и др.

- През година се случиха неща, които издигнаха авторитета на музея - в края на 2018 година музей „Етър“ бе избран за мястото, в което е въплътен „Духът на България“. Това стана с гласуване, организирано от Министерство на туризма. Радва ли ви този факт?

- Разбира се, няма как да не ни радва. Стана ясно колко много българи са гласували за „Етър”-а. Не само габровци, които е естествено да обичат музея и да се гордеят с него. Българи от всички краища на страната подкрепиха габровската кандидатура. Гласуването показа и още нещо - чужденци, които са дали вота си са обикнали България чрез музей „Етър”, когато са го посетили. Това показва значението на „Етър”-а за България.

- Общинският съвет взе решение „Етър"-а да се преобразува от общински в регионален музей, какви ще са предимствата и ползите от тази промяна?

- Като институция музеят е ангажиран с артефакти, свързани с една по-голяма област от територията на община Габрово. Музейните специалисти изследват етнографската категория „балканджии“. Когато една структура е регионална, има възможност да развива по-голяма експертна дейност. Музей „Етър“ получава шанса да е фактор в идентификацията на предмети, които са културни ценности в сферата на етнографията. Като регионална структура музеят би стоял много по-добре в партньорските си отношения с институции извън страната - музеи, университети, сдружения, НПО. Повечето от тях предпочитат за партньор някой, който е с ниво над местното. Във всяка област на България има по един музей, който е с регионално значение, но това е най- общо казано. В Плевен има два такива музея, в Пловдив - три. Ако идеята „Етър“ да стане със статут на регионален бъде одобрена, Габрово ще е третата област с два такива музея - Регионалния исторически музей и Етнографския музей на открито. Това не е конкуренция между двата музея, а е надграждане на експертността в област Габрово. Изследванията, свързани с етнологията, ще бъдат съсредоточени в „Етър“-а. Тези, посветени на археологията и историята, са приоритет на РИМ - Габрово.

Но какво означава конкуренция? Ако става въпрос за конкуренция на експертно ниво, това е нещо положително. Специалистите, които се насочат към работа тук, ще имат възможност да се реализират в две институции със статут на регионални.

- Този факт ще промени ли финансирането на музея?

- Финансирането е важно, музеят разчита на стотиците хиляди посетители, които имат интерес към него, за да поддържа всички съоръжения и да обслужва създаваното в продължение на 55 години. Промяната е във възможностите, които се отварят пред нас. И ние сме решени да ги използваме, за да съхраним и развием създаденото.

- Освен това през 2018 година неговият директор стана професор, честито, това също е важно за авторитета на музея, нали?

- Важно е, да. Защото дава друг статут на самата институция. Музеят е ръководен от достойни хора, които имат познания и стремеж да го развиват. Доц. д-р Ангел Гоев, директор преди моя мандат, е първият ръководител с академична степен. Започнах да ръководя „Етър”-а, когато бяха доцент. В този смисъл професурата е надграждане. Много ми допада, че в новия правилник на музея има раздел „Научна група“. Така, който желае да постига развитие в научната област, би могъл да работи като главен асистент, доцент, професор. Не са много музеите в страната, които имат научни групи. Също така не са много и музеите в страната, управлявани от доценти или професори. Към момента само два от тях се ръководят от професори - музеят в Русе и ЕМО „Етър “ - Габрово.“ Макар у нас все още това да не е факт, в чужбина отношението към институции, управлявани от доценти или професори е по-различни. Респект е думата, с която то може да бъде описано. Ако при представянето на директора бъдат упоменати само музея и името, отношението е любезно. Ако преди името има докторска степен и академична длъжност, има очевиден интерес, а уважението - подчертано. Определено тогава представителите на културни и научни институции от чужбина показват, че искат да поддържат контакти и в бъдеще.

- Колко туристи са посетили музея през 2018 година?

- През изминалата година 206 656 туристи посещават ЕМО „Етър“, които са с 1819 повече спрямо 2017 г. От тях 28 191 са чужденци от 102 държави, което е с 3737 повече спрямо предходната година. Най-много туристи са от Франция - 4312, Испания - 3 668; Русия - 3126, Израел - 1930, Германия - 1565. Сред Балканските държави най-много посетители има от Румъния - 1075, Турция - 887, Гърция - 265, Сърбия - 38, Хърватия - 28. В обявените със „свободен вход“ дни посетителите са 5368. Музеят се нарежда на едно от първите места в страната по брой посетители.

- Какво предстои в музей „Етър" през новата 2019 година, кои са важните дати за негови изяви?

- Събитийният календар на музея бе готов още през месец ноември 2018 г. Той има нова визия и надяваме се да улеснява още повече посетителите. Всеки месец има прояви, но най-наситени са месеците на активния туристически сезон. Тази година ще има национален конкурс за плашила, училище за лазарки и за коледари, Еньовденски празници, поредните издания на образователната програма „В света на старопланинската архитектура” и на симпозиума за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС. Всяка проява е съпроводена с програма за възрастни „Научи и преживей” и програма за деца и ученици „Майсторете ръчички”.

Тези програми предлагат тематични занимания, свързани със занаятите, бита и поминъка на населението от старопланинския регион. Ще организираме и проведем две научни прояви. През юни ще се състои традиционната конференция „Народната култура на балканджиите”, а през октомври за първи път музеят организира международна конференция, посветена на движимото и недвижимото материално наследство в областта на строителството.

Макар и невидима за широката публика, много е важна работата на музея с фондовете и грижите за тяхното опазване. Предвидили сме дооборудване на нови фондохранилища, реставриране на движими и недвижими културни ценности, провеждане на експедиции, организиране на няколко изложби. Надяваме се община Габрово да спечели проект за подобряване на туристическата инфраструктура, за да започне ремонт на хотела и преустройство на Кръстникколчовия хан.

През 2019 г. ще отбележим 55-годишнината на музея с поредица от събития, които започнаха на 7 септември миналата година и ще приключат на 7 септември тази година.

- Предвидени ли са някои международни изяви на „Етър"-а през годината?

- Музеят ще има две основни международни изяви - XVII Международен панаир на занаятите и Международната научна конференция през октомври, за която вече стана въпрос. Ще участваме в няколко научни прояви в чужбина и ще направим посещение за обмяна на опит в музеи на открито в държавите от бивша Югославия.

- Имате ли идеи за участие в проекти?

- Имаме спечелен проект от миналата година към Министерството на културата, по който ще работим през първата половина на годината. Трябва да подготвим пътеводител с приложения за деца и ученици, който да представя по интересен начин музея. Част сме от консорциум по международен проект, който очаква одобрение и финансиране от европейските фондове. Очакваме одобрение на проектна документация от Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за реставрация и консервация на съоръженията, задвижвани с вода, за който ще търсим финансиране. Очаква ни една година изпълнена с много събития и естествено с много работа, за да ги осъществим. Надявам се да сме здрави, а ентусиазъм и желание за постигане на успехи не ни липсват.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни