ШРИ ШРИ СВАМИ ШИВАНАНДА САРАСВАТИ

Svami-SHivananda
Свами Шивананда
Откъс от Списание за божествен живот "Йога" брой 1, год. II, 1992 г.

       Йога клуб  “Свами Шивананда Сарасвати – Адвайта Веданта“  – Габрово, стана 46 години и е най-старият функциониращ клуб у нас. Клубът се посвещава на разпространение и осветляване на Йога, като организира пет фестивала на Йога и е домакин на едно от републиканските първенства по Йога под егидата на БФЙ към БСФС.  Организатор е на многобройни класове, курсове и е участник в различни конференции и симпозиуми, посветени на Йога. За известен период от време издава списание “Йога“.  Първият брой на списанието "Йога" излиза през 1991 година в Габрово. Днес разгръщаме неговите страници като част от историята на града, защото те ще ни открият какви въжделения са имали хората от габровския йога клуб в онези години, както и да се просветим от събраната мъдрост в публикациите.  


 Опитностите на учениците били понякога приятни, понякога горчиви,понякога благословени, а друг път влудяващи, понякога шокиращи, друг път - вълнуващи. Но те знаели, че каквото и да прави Учителят, той го прави за тяхно добро.

Случвало се при него да отидат ученици за практикуване на кундалини йога и събуждане на кундалини, а той ги изпращал да се грижат за болните или за възрастните. Те отначало се мръщели, но по-късно съзнавали важността на служенето.

Свамиджи подготвял учениците съобразно техния характер, способности и вкус. Той не предписвал едно лекарство на всички. Той посветил за саняси мнозина млади и стари, мъже и жени, индуси и чужденци, лично и по пощата. На онези, които имали светски отговорности, давал умствено монашество. Той им казвал:

"Живейте в този свят, но не бъдете част от него".

Понякога го критикували за това, че млади монаси по-късно захвърляли монашеската роба, отклонявали се от пътя или се женели. Свамиджи отговарял: "Независимо от това те са достойни за уважението ви. Поне един ден те са били саняси. Те са имали кураж да вдигнат ръце към небето н да кажат: "Отказвам се от удоволствията на трите свята". Те са имали смелостта и дързостта да се възправят срещу най-великите сили на Природата, силите, поддържащи тази Самсара - самосъхранението и продължението на рода. Те са се изправили като господари на Природата... И понеже някои не е могъл да продължи, вие смятате, че монашеският орден е неподходящ за млади хора. А какво може да постигне старецът?"

доктор

ЛИЧНОСТТА НА ШИВАНАНДА

Свами Шиванаида бил висок около 180 см, с медночервено лице, с дълги ръце и широки рамене. Главата и брадата - гладко избръснати, изражението на лицето - като на дете, очите - искрящи.

В простотата на монаха Шивананда изглеждал като монарх. Той бил илюстрация за ведрост и младост. Гласът му бил много силен - никога нямал нужда от микрофон. Когато вървял, вървял безшумно. Във всяко негово движение имало равновесие.

Той говорел на всекиго с уважение. Винаги се опитвал да поздрави хората на техния роден език. Обичал да ги радва, да ги кара да се чувстват удобно. Освен тамил, английски, хинди и малайски, които знаел добре, той знаел поздрави, пословици, стихове и песни на много други езици.

Друга форма на служене, която Свамиджи силно препоръчвал, била молитвата: не толкова като молитва за самия себе си, за собственото спасение, колкото като форма на служене и благотворителност.

Той винаги настоявал учениците му да се молят за всички. Често предлагал да се молят за някой болен, за успокоение на душата на починал или за някой, който имал рожден ден. След това ръководел пеенето на имената на Бога и завършвал с двеминутна тиха медитация и молитва. Тази молитва наистина вършела чудеса.

Аз съм умът на всички умове. Аз съм душата на всички души

Неговото съчувствие не се ограничавало само до хората или живите същества. През 1949 година той въвел в ашрама първият ден от всеки месец да бъде Денят на Всички Души. Тогава се молели за душите на покойниците.

Неговата щедрост била пословична. Така, както се раздавал на другите, така раздавал и пари, храна, дрехи, книги, цветя - каквото му донесели отдадените. Той действал като център за събиране и преразпределение. Знаел кой от какво има нужда. Знаел, че всичко идва от Източника и ще завърне в Източника. Разсъждения за материалното не го занимавали. Той често казвал:

"От даването никой не е обеднял".

 Той вярвал, че животът се състои от трудности и търпение. Винаги носел багажа си сам. Отричането било ключът към неговата личност. За него отричането значело отричане на егото, отричане на "аз и "моето"; то означавало отказ от всякаква привързаност.

Свамиджи е най-великият и може би единствен пример в наше време за Вибхути йога (Йога, която се занимава с величието й проявите на Бога), така, както е описана в гл. Х на "Бхагавад Ги-та". Онези, които са слушали лекциите му, не могат да не отбележат голямото значение, което той отдавал на тази практика. Той я слагал наравно с Раджа, Бхакти, Карма и Гияна йога. Това е динамична Гняна Бхакти йога. Към списъка на вибкути (проявите), споменати от бог Кришна в Ти-та", Свамиджи добавял и няколко свои. Той пеел и Песента за Вибхути йога:

Един американски философ, д-р Томпсън, попитал направо:

- Свамиджи, виждали ли сте Бога?"

- Не виждам нищо, освен Бог - отвърнал Учителят - в храната, която приемам, във водата, която пия, в хората, които поздравявам, в животните, които срещам - и във Вас, д-р Томсън, не виждам нищо друго, освен Бог".

С постоянното си нетърпение да служи на всички и да облекчи страданията на всички Свамиджи бил духовно обединен с цялото човечество, като непрекъснато излъчвал висша радост, покой, живот и светлина. В негово присъствие се усещали лечителни вибрации и успокояващи светлинни еманации. Самият му поглед въздигал, преобразувал и пречиствал всичко, което осветявал.

От него се излъчвала божественост; в сърцето, в което проникнела светлината на неговата милост, изчезвали тъмнината на атеизма и светския живот.Медитацията придавала блясък на изражението му, мощ на очите му и неустоима привлекателност на цялата му личност. Аурата му спирала оплакванията на хората, които се приближавали до него. Във време, когато образованите хора се срамували да повторят името Божие, той показвал чудеса със своите възвисяващи душата божествени песни.

 

УНИВЕРСАЛНОСТ НА УЧЕНИЕТО

Свамиджи съзнавал, че чрез английския може да достигне до най-много хора в света. Затова мислел, говорел, пишел и пеел на английски. От това печелели и индийските младежи, загубили връзка със своята култура и религия в желанието си да подражават на западната цивилизация.

В Шивананда ашрама на Христос се отдавала такава почит, както и на Кришна. По Коледа Шивананда молел европейците да представят Рождество Христово като пиеса. По коледната и великденската ваканции той събирал хора от цялата страна, които търсят Бога, и провеждал интензивен курс по различни духовни практики - джапа, медитация, ликита джапа (изписване на мантри), асани, мауна и безкористно служене. Лекциите изнасял той самият и напреднали негови ученици.

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

В началото на 1963 г. Свамиджи, който бил щедър, винаги раздавал и учел учениците си да вярват в Бога и да дават, изведнъж станал много икономичен. Той съкратил разходите на ашрама, заговорил да се пести. В началото на май започнал напрегната серия от магнетофонни записи. Всяка сутрин той четял от книгите и брошурите си - с глас, пълен със сила и искреност; с часове, независимо от напрежението.

"Щастието идва, когато индивидът се слее с Бога" - това било последното изречение, което издиктувал.

На 14 юли вечерта го втресло. За известно време не можел да погълне дори няколко глътки вода. Учениците искали да му дадат овесена вода, както била обичайната практика, но той поискал вода от Ганг. Изпил половин чаша и се отделил от тялото си. Било 11.15 часа вечерта.

Този час бил изключително благоприятна свещена Мухурта. Сутринта на тази съдбоносна неделя известен астролог казал, че около полунощ ще има изключително благоприятна конюнкция на планетите, й всеки йога, който е готов да се отдели, не бива да я пропусне. Свамиджи избрал именно този момент.

В него има сила - в мислите му, в думите му, в делата му. Това е силата на Истината, силата на Чистотата, силата на Служенето и Любовта. Това е силата на Бога, скрита във всеки, но която в Шивананда се проявява в пълното си величие.

Животът на този мъдрец сочи пътя към върховното блаженство й гарантира успеха на онези, които поемат пътя му.

Неговото послание към това изморено от борби човечество е: служене, любов, надежда, смелост, неугасим оптимизъм. Едно послание за днешния ден.

Песен на наставленията
Ставай сутрин в четири Брахмамурта
Ставай сутрин в четири джапо Рам Рам
Ставай сутрин в четири и прави Брахм» вичар
Ставай сутрин в четири 
и изследвай "Кой съм аз?"
Ставай сутрин в четири и практикувай Йогобхия
Всеки ден съблюдавай мауна по два часа
Пости на екадаши, яж млякои плодове
Изучавай всеки ден по една глава от "Гита"
Давай една десета от дохода си на бедните
Разчитай на себе си, откажи се от слуги
изпълнявай киртан вечер, и сатсанг
говоря истината на всяка цена, запази вееря
Сатям вада, Джармам чара, 
съблюдавай брахмачария
Ахимса парамо дхарма, обичай едното и всички
Никога не наранявай чувствата на другите,
Бъди внимателен към всичко
Контролирай гнева си, развий божествена любов
Води си ежедневно духовен дневник, 
ще се развиеш бързо
Харе Кришна Харе Рам ...

Вегетариански рецепти

се предлагат във всяко Списание за божествен живот "Йога". В брой 1, год. I, 1991 г. те са:
ЦВЕТНО ЗЕЛЕ С МЛЕЧЕН СОС
    За 4 порции: 1 кг цветно зеле, 100 г краве масло, 600 мл мляко, 50 г брашно, 1 главичка червен лук, 1 щипка мащерка, 1 дафинов лист, чер пипер, сол.
    Цветното зеле се накъсва на розички, сварява се в подсолена вода и се изважда да се отцеди.
Лукът, мащерката, дафино-вият лист и черният пипер се пускат във врящото мляко, след което то се отстранява от огъня да постои 10-15 мин., като съдът е захлупен.Брашното се запържва в маслото и се разрежда с прецеденото мляко при непрекъснато бъркане. Сосът се посолява, вари се 10 мин. и се излива върху цветното зеле.
ОРИЗОВА СУПА С ГЪБИ
За 2 порции: 2 с. л. ориз, 80 г гъби, половин глава лук, 1 с. л. сметана, 1 с. л. олио, 1 ч. л. брашно.
    Оризът, заедно с почистените и нарязани на дребно гъби, лука и брашното се задушава в мазнината, след което се оставя да ври, докато съставките напълно омекнат. Супата се застройва със сметана и се оставя да кипне.
ПЕЧЕНИ КАШКАВАЛЕНИ ТОПЧЕТА
    За 2 порции: 120 г маргарин, 120 г брашно, 2 с. л. прясно мляко, 120 г настърган кашкавал, 1 с. л. царевично олио.
    Маргаринът се стопява, прибавя се брашното, разрежда се с млякото, слага се кашкавалът. От сместа се оформят малки топчета, намазват се с царевичното олио и се пекат в намазана с мазнина тава при сгорещена фурна.
ЯБЪЛКОВ ХЛЯБ
    За 4 порции: 500 г ябълки, 50 г стафиди, 50 г орехи, 300 г брашно, 350 г захар, 1 пакетче бакпул-вер, масло.
    Почистените и обелени ябълки се настъргват. Добавя се захарта и стафидите. Сместа отлежава така поне един час, след което се добавя брашното и нарязаните на едро орехи. Тестото се разточва с точилка, нарязва се на пръчици и се пече в намазана с масло тавичка при предварително затоплена фурна.

САЛАТА ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО
    За 4 порции: 1 по-голяма глава червено цвекло, 4 средно големи картофа, оцет, олио, сол на вкус.
Картофите се сваряват, обелват и настъргват. Червеното цвекло се обелва и настъргва. Прибавя се към картофите и салатата се подправя на вкус. Може да се украси с магданоз или с листа от индрише.
СУПА ОТ ЦВЕКЛО
    За 4 порции: 2 средно големи глави цвекло, 2 каф. лъж. лимонов сок, кисело мляко, малко настърган хрян, кимион.
    Цвеклото се обелва и нарязва иа резенчета или кубчета. Сварява се заедно с подправките и малко сол в 1 л. вряща вода. Преди да се сервира, супата се подправя с хряна, лимоновия сок и киселото мляко.
ПЕЧЕНИ КАРТОФИ С ПЪЛНЕЖ
    За 4 порции: 4 големи картофа, 400 г настъргани ябълки, 1 връзка магданоз, няколко стръка копър, майорана, кимион, карамфил, чубрица, мащерка, сметана (кашкавал), олио.
    Картофите се обелват. Вътрешността им се издълбава и се смесва с подправките и ябълките. Картофите се пълнят с тази смес,  каквото остане, се слага около тях. Нареждат се в намазан с олио съд. Изпичат се бързо в нагорещена фурна и преди да се сервират, се заливат със сметана и се поръсват със ситно нарязаните магданоз и копър. Вместо сметана може да се сложи настърган кашкавал.
МЕДЕН КЕКС
Продукти: 200 г мед, 200 г захар,! ч.ч. силен чай, 4 с.л. олио, 3 ч.ч. брашно, ядки (лимонови или портокалови кори, стафиди) 1 ч.л. канела, 2 ч.л. сода.
Медът и захарта се разтварят в чая.. Добавят се олиото, брашното (с размесената в него сода), ядките и канелата. Пече се в умерена фурна.

ЦВЕТНО ЗЕЛЕ С МЛЕЧЕН СОС
    За 4 порции: 1 кг цветно зеле, 100 г краве масло, 600 мл мляко, 50 г брашно, 1 главичка червен лук, 1 щипка мащерка, 1 дафинов лист, чер пипер, сол.
    Цветното зеле се накъсва на розички, сварява се в подсолена вода и се изважда да се отцеди.
Лукът, мащерката, дафино-вият лист и черният пипер се пускат във врящото мляко, след което то се отстранява от огъня да постои 10-15 мин., като съдът е захлупен.Брашното се запържва в маслото и се разрежда с прецеденото мляко при непрекъснато бъркане. Сосът се посолява, вари се 10 мин. и се излива върху цветното зеле.
ОРИЗОВА СУПА С ГЪБИ
За 2 порции: 2 с. л. ориз, 80 г гъби, половин глава лук, 1 с. л. сметана, 1 с. л. олио, 1 ч. л. брашно.
    Оризът, заедно с почистените и нарязани на дребно гъби, лука и брашното се задушава в мазнината, след което се оставя да ври, докато съставките напълно омекнат. Супата се застройва със сметана и се оставя да кипне.
ПЕЧЕНИ КАШКАВАЛЕНИ ТОПЧЕТА
    За 2 порции: 120 г маргарин, 120 г брашно, 2 с. л. прясно мляко, 120 г настърган кашкавал, 1 с. л. царевично олио.
    Маргаринът се стопява, прибавя се брашното, разрежда се с млякото, слага се кашкавалът. От сместа се оформят малки топчета, намазват се с царевичното олио и се пекат в намазана с мазнина тава при сгорещена фурна.
ЯБЪЛКОВ ХЛЯБ
    За 4 порции: 500 г ябълки, 50 г стафиди, 50 г орехи, 300 г брашно, 350 г захар, 1 пакетче бакпул-вер, масло.
    Почистените и обелени ябълки се настъргват. Добавя се захарта и стафидите. Сместа отлежава така поне един час, след което се добавя брашното и нарязаните на едро орехи. Тестото се разточва с точилка, нарязва се на пръчици и се пече в намазана с масло тавичка при предварително затоплена фурна.

В брой 1, год. II, 1992 г.:
САЛАТА ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО
    За 4 порции: 1 по-голяма глава червено цвекло, 4 средно големи картофа, оцет, олио, сол на вкус.
Картофите се сваряват, обелват и настъргват. Червеното цвекло се обелва и настъргва. Прибавя се към картофите и салатата се подправя на вкус. Може да се украси с магданоз или с листа от индрише.
СУПА ОТ ЦВЕКЛО
    За 4 порции: 2 средно големи глави цвекло, 2 каф. лъж. лимонов сок, кисело мляко, малко настърган хрян, кимион.
    Цвеклото се обелва и нарязва иа резенчета или кубчета. Сварява се заедно с подправките и малко сол в 1 л. вряща вода. Преди да се сервира, супата се подправя с хряна, лимоновия сок и киселото мляко.
ПЕЧЕНИ КАРТОФИ С ПЪЛНЕЖ
    За 4 порции: 4 големи картофа, 400 г настъргани ябълки, 1 връзка магданоз, няколко стръка копър, майорана, кимион, карамфил, чубрица, мащерка, сметана (кашкавал), олио.
    Картофите се обелват. Вътрешността им се издълбава и се смесва с подправките и ябълките. Картофите се пълнят с тази смес,  каквото остане, се слага около тях. Нареждат се в намазан с олио съд. Изпичат се бързо в нагорещена фурна и преди да се сервират, се заливат със сметана и се поръсват със ситно нарязаните магданоз и копър. Вместо сметана може да се сложи настърган кашкавал.
МЕДЕН КЕКС
Продукти: 200 г мед, 200 г захар,! ч.ч. силен чай, 4 с.л. олио, 3 ч.ч. брашно, ядки (лимонови или портокалови кори, стафиди) 1 ч.л. канела, 2 ч.л. сода.
Медът и захарта се разтварят в чая.. Добавят се олиото, брашното (с размесената в него сода), ядките и канелата. Пече се в умерена фурна.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здраве

Към началото

Следвай ни