Съдебни дела спират преустройството на пазарите - в центъра и на Шиваров мост

Водеща! Gabrovskiyat-minava-za-nai-neugledniya-pazar-v-oblastnite-gradove
Габровският минава за най-неугледния пазар в областните градове
Решение на Общинския съвет от 2001-ва стопира развитието на габровското тържище

За никого не е тайна нелицеприятния вид на централния градски пазар, сергиите са остарели и изпочупени, зимата, покрити със стари черги. Пътната настилка е като лунен пейзаж, бусовете за зареждане и пешеходците едва се разминават.

Мнозина обвиняват за това Общината, без да знаят, че не целият пазар е нейна собственост, по-точно земята - да, но не и съоръженията и павилионите на пазара.

Сагата със собствеността на пазара продължава повече 20 години, а гражданите страдат и се възмущават.

×èÿ å ñîáñòâåíîñòòà íà ïàçàðà?

Припомняме, че дружество „Пазари“ АД е създадено като акционерно дружество между общинското дружество „Общински пазари“ и „Монд комерс“ ООД след решение от 20 септември 2001 година на Общински съвет - Габрово.

Общината се включва в учредяване на „Пазари“ АД с цялото имущество на „Общински пазари“ срещу задължението на „Монд комерс“ да инвестира в спорт и празници. Тъй като това не се случва в периода 8 ноември 2001 г. до 2003 година, от страна на Община Габрово е направен опит за обявяване на недействителност на регистрация на търговско дружество „Пазари“ АД. Искът е отхвърлен.