Представяне на добри практики и нови възможности за сътрудничество и финансиране по време на регионалния бизнес форум в Габрово

Събитието се от Община Габрово, съвместно с Регионален Иновационен Център „Амбициозно Габрово“, Технически Университет - Габрово, Габровска търговско–промишлена палата, Областен информационен център – Габрово и Областна администрация  Габрово

Регионален бизнес форум събра хора от бизнеса, науката, местната и държавната власт, за да обсъдят новите възможности за финансиране и сътрудничество, да се запознаят с добри примери и иновативни решения и актуалните данни за регионалния икономически профил. Събитието е първо от поредица такива, включено в програмата, която  новосъздаденият Екип за сътрудничество в сферата на иновациите – Gabrovo ICT си поставя за изпълнение. Организира се от Община Габрово, съвместно с Регионален Иновационен Център „Амбициозно Габрово“, Технически Университет - Габрово, Габровска търговско–промишлена палата, Областен информационен център – Габрово и Областна администрация  Габрово.

Форумът откри кметът на Община Габрово Таня Христова, панелисти в него бяха Вера Маркова - държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Дирекция "Централно координационно звено" към Администрация на Министерски съвет; Лора Йосифова – експерт в Министерството на иновациите и растежа; проф. Илия Жлезаров – ректор на ТУ – Габрово, Петър Ганев - старши изследовател в Институт за пазарна икономика, Даница Янакиева от РИЦ “Амбициозно Габрово”; представителите на фирмите УНИТРАФ АД, БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО ЕООД, ЖУ-БГ ООД , БОРЯНА ЕООД. 

В свето приветствие към участниците във форума Таня Христова каза: “Намираме се в много сложен и предизвикателен период, който в Европейския контекст е свързан с полагане на значително по-големи усилия за постигане на устойчивост чрез развитие на зелена икономика, осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване на конкурентоспособността и засилване ролята на иновациите и умните решения. За целта се налага да се подобри сътрудничеството и да се създадат устойчиви партньорства за успешното развитие на региона. Визията на Община Габрово е да се превърне в зелена, иновативна и достъпна община, със силна икономика, базирана на науката и иновациите. Тази визия налага провеждане на активна политика в областта на иновациите чрез прилагане на Стратегия за интелигентна специализация. Нашата интелигентна специализация се фокусира върху постигането на въглеродна неутралност (Габрово участва в 100-те мисии на ЕС), развитието на кръгова икономика, дигитализация и развитие на професионалното образование спрямо нуждите на бизнеса. Припомням, че Габрово бе номиниран за Европейски предприемачески регион на база високата концентрация на компании и добрата бизнес среда, доброто взаимодействие с бизнеса, познаването на нуждите му и следене състоянието на икономиката.“  Кметът на Габрово сподели още, че бизнес форумът е посветен на партньорството за регионални иновации, което да подпомогне сътрудничеството между бизнеса и изследователските организации с главна цел постигане на ръст на иновациите в региона. Тази инициатива се подкрепя от Европейската комисия, и Община Габрово е основен инициатор. „Посредством поредица от срещи с бизнеса на Габрово целим да развием капацитета на местните компании в подготовката и изпълнението на иновативни проекти с различни източници на финансиране, да стимулираме взаимодействието между бизнеса и техническия университет, както да способстваме развитието на технологичния трансфер. Интелигентната специализация на Габрово е в секторите на мехатрониката, чистите технологии и Информационни и комуникационни технологии. Основен фокус е развитието на кръгова икономика, дигитализация и постигане на въглеродна неутралност. Не на последно място е развитието на умния град посредством интегриране на иновативни технологии в градската инфраструктура и публичните услуги.“ – подчерта още Таня Христова.

В рамките на форума беше представен и новосъздаденият Екип за сътрудничество, чиято  цел е да подобри координацията и сътрудничеството между отделните участници в иновационната екосистема, като по този начин се изгради устойчиво партньорство за регионални иновации. С негова помощ ще се осигури експертна подкрепа и повишаване на капацитета, ще се увеличи синергията и ще се създаде по-висока добавена стойност към иновационната екосистема на общината и региона. Очаква се да се постигне по-добро сътрудничество между компаниите и научно-изследователските организации за подобряване на иновационната екосистема. Това ще доведе до съвместни проекти и растеж на иновациите в региона чрез разработване на нови продукти и подобряване на трансфера на технологии. А резултатът се очаква да е свързан с разработване и внедряване на интелигентни интегрирани решения в града и бизнеса.

Екипът за сътрудничество в областта на иновациите включва представители от Община Габрово, РИЦ „Амбициозно Габрово”, Техно парк към Технически университет Габрово, Габровска Търговско-промишлена Палата, Областна администрация Габрово, Областен Информационен Център, Младежки Център Габрово, като към екипа могат да бъдат привлечени в бъдеще представители на образователни институции и иновативни компании. Представителите на тези организации следва да притежават опит в областта на иновациите и проекти, свързани с тях. Към структурата следва да бъдат привлечени младежи - изследователи, които да помогнат на екипната работа и да бъдат ангажирани с по-широка общност. По този начин се очаква да бъде постигнат баланс между различните поколения и разбирания.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни