Общинският съвет не прие бюджета за 2024 г.

Топ новина! Byudzhet-t-za-2024-g.-e-v-razmer-na-89-107-233-lv.
Бюджетът за 2024 г. е в размер на 89 107 233 лв.
Това е прецедент в Габрово, откакто общинският бюджет се управлява от органите на местното самоуправление и местната администрация

След 4 часа дебатиране на извънредно заседание вчера общинските съветници в Габрово не приеха бюджета на Община Габрово за 2024 година.     Всяка група имаше своите недоволства, нови идеи, предложения. За бюджета гласуваха 15 общински съветници, против – 7, въздържали се – 9.
    Дирекция „Бюджет и финанси“ и кметът Таня Христова представиха в залата подробно всички финансови параметри и акценти на бюджета. 
    Дебатът се завъртя около субсидията за 740 хил. лв. за спортните клубове. Не са ли много твърде много 450 000 лв. за футболен клуб „Янтра“  попита Петър Петров от ПП-ДБ. Може за футбола да се отделят 490 хил. лв., а останалите да се разпределят сред колективните спортни клубове. Неговата идея как да стане това предизвика скандал сред съветниците. 
    Той предложи от бюджета на Туристически информационен център – Габрово да се вземе известна сума, Както и от бюджета на Камерния оркестър, който също бил немалък, и парите да се ползват от клубовете за индивидуални спортове. Това предизвика бурна реакция сред съветниците.   Мнозина защитиха Камерния оркестър и тезата, че не може да се взема от културата, за да се дава на спорта. Може отвсякъде да търсим пари за спорт, но не и от Камерния оркестър, категоричен беше Николай Григоров. Петров каза, че не иска да обижда Камерния оркестър, но едва ли работят за толкова, колкото средства им се отпускат. Няколко съветника му обясниха каква ценност за Габрово е Камерният оркестър и какви усилия се полагат за оцеляването му. Разясниха му, че няма как 20 човека от оркестъра да стоят в една зала, всеки да си свири на инструмента и така 8 часа, за да му се начисли работен ден.
    Както често се случва по време на заседания, вербална схватка се развихри между Пепа Сомлева и кмета Таня Христов. Защо паркът около новата църква в кв. „Младост“ не фигурира в бюджета, имало го в плановете още през 2003 година, попита Сомлева. Таня Христова й отвори, че проектът е предаден миналата година, сега се изготвя разрешително. 

Петър Петров


Петър Петров, общинският съветник от ПП-ДБ, който предизвика бурна реакция с предложението да се вземат от средствата на Туристическия информационен център и на Габровския камерен оркестър, за да се дадат за развитието на спорт - клубове и индивидуален, тъй като повечето пари отиват за футболен клуб "Янтра". 


Този проект е сред тези, които са в готовност и чакат да бъдат насочени към държавния бюджет. Защо се заделят средства в бюджета за ремонт на осветлението, като сме сключили договор с гарантиран резултат, който водел до икономии, не е наясно Сомлева. Защото въпросният договор гарантира смяна на изгорелите осветителни тела и замяната им с енергоспестяващи, но не отговаря за електропреносната мрежа, която е остаряла и амортизирана, обясни й Христова.
    В крайна сметка Община Габрово предложи да се вземат следните решения: 
    Бюджет за 2024 г. е в размер на 89 107 233 лв., като приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер на 56 411 459 лв., приходите за финансиране на местните дейности - 32 695 774 лв. Разходите са в размер на 89 107 233 лв. Разходи за делегираните от държавата дейности са 56 411 459 лв., разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 4 011 678 лв. Разходите за местните дейности са в размер на 28 684 096 лв. Предлага се отрицателно бюджетно салдо (дефицит)по разчетите за 2024 г., изчислено на касова основа в размер на 6 484 409 лв. и финансиране на дефицита в размер на 6 484 409 лв. 

    Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г., са 3 048 790 лв. Инвестиционна програма на Община Габрово за 2024 г. е в размер на 9 447 073 лв.
    Предлага се максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. да са в размер на 40 274 000 лв. и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 50 163 000 лв. Предлага численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2024 г.: и на 11 кметове на кметства и 17 кметски наместника. 
Разходите за работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са в размер на 3 283 596 лв. в делегираната държавна дейност и 497 700 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия. 
Предлагат се разходи с целеви характер: за представителни цели на общинска администрация – 18 000 лв., за представителни цели на Общинския съвет – 9 000 лв., за помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 95 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 45 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 15 000 лв.; за подпомагане на инициативи на местни клубове и организации - 10 000 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. за новородени и осиновени деца – до 110 000 лв. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – общо до 6 000 лв.
 Предложените трансфери и субсидии с целеви характер са: за Драматичен театър “Рачо Стоянов” – 100 000 лв., за Държавен куклен театър – 30 000 лв., за програма „Култура” – 100 000 лв. А също така за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в община Габрово за спортни клубове в размер на 740 000 лв., като от тях: - 200 000 лв. се разпределят и разходват, съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово. 40 000 лв. се разпределят и разходват между футболните клубове в детско – юношеските школи; 450 000 лв. – целева субсидия за подпомагане дейността на Сдружение Обединен футболен клуб „Янтра 2019” - Габрово. 20 000 лв. е предлаганата целевата субсидия за подпомагане дейността на мъжки отбор на Обединен баскетболен клуб „Чардафон Орловец“ - Габрово. 10 000 лв. е целевата субсидия за подпомагане дейността на Хандбален клуб „Бъки“ - Габрово. ; 10 000 лв. - целева субсидия за подпомагане дейността на Хандбален клуб „Чардафон“ - Габрово; 10 000 лв. - целева субсидия за подпомагане дейността.
 Предлагат се разчети за разходите за кметствата и населените места с кметски наместници. 
А също така - актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. за местните дейности по приходите, разходите и общинския дълг.
По време на разискването се реши намаляване разходите за автомобил за РЕМО „Етър“ от 90 хил. на 85 хил. лв.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни