„Общински пътнически транспорт“ не може да излезе от кръговрата на загубите

Топ новина! za-gradskiya-transport-po-programa-byaga-osigureni-novi-avtobusi,-raboteschi-na-priroden-gaz
за градския транспорт по програма бяга осигурени нови автобуси, работещи на природен газ
 „Общински пътнически транспорт“ не може да излезе от кръговрата на загубите. В програмата му за развитие за периода 2018-2021 година бяха заложени три основни цели.

А те са запазване реалните възможности на дружеството да продължи да функционира, предлагане на икономически изгодни и качествени транспортни услуги, постигане на европейските стандарти в публичния транспорт, стана ясно от отчета на "Общински пътнически транспорт" ЕООД на последното заседание на Общинския съвет.
В периода 2018-2021 година дружеството се наложи като основен превозвач на територията на Община Габрово, изпълнявайки превоза на пътници, свързан с градски, междуселски и междуградски линии за превоз на населението, който обхваща 133 населени места, от които 60% са високопланински и слабонаселени, които разчитат само на общинския транспорт.
През 2018 година започна първи етап на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. С активното съдействие на Община Габрово дружеството получи 14 броя нови нископодови 12 метрови градски автобуса, от най-висок клас на екологичност, от които 11 метанови и 3 електрически, чрез които ще се повиши качеството, достъпността и надеждността на предлаганите транспортни услуги. През 2020 година приключи изграждането на електронна система на спирките за информация на пътниците, за движението на автобусите в реално време. Изградиха се 4 зарядни станции за електрическите автобуси и те вече обслужват жителите на града. Разшири се обхвата на предлаганите сервизни услуги на граждани и фирми.
Във финансов план приходите от основна дейност намаляват с по-големи темпове отколкото разходите, поради което и дружеството не може да излезе от кръговрата на загубите. Главното направление, което формира практически половината от приходите от основната дейност е вътрешноградският транспорт. Това е още едно потвърждение на факта, че спадът във вътрешноградския транспорт е основната причина за съществено намаляване на приходите на дружеството.
През 2018 г. спрямо 2017 г приходите от продажби на услуги са се намалили със 128 хил.лв., докато разходите за текущата дейност са се увеличили с 256 хил.лв.
Или 2018 г. дружеството приключва със загуба от 196 хил. лв.
През 2019 г се запазва тенденцията на намаляване на приходите с 53 хил.лв. спрямо 2018 г., което се дължи основно на намаляване на приходите от продажба на абонаментни карти. Разходите за 2019 г. се увеличават спрямо 2018 г. със 189 хил.лв. и дружеството приключва със загуба от 232 хил.лв.
През 2020 г., поради избухване на пандемията от COVID-19 и наложените епидемиологични мерки, дружеството претърпя значителни финансови последици. Коронавирус пандемията се разви изключително динамично към края на първото и началото на второто тримесечие на 2020 г. Ефектът й върху икономиката се възприема като безпрецедентен. Тя предизвика здравна и социално-икономическа криза с неясна и непрогнозируема продължителност.
Транспортът също бе силно и всеобхватно засегнат от коронавирус пандемията. Въвеждането на карантинни блокади, ограничения за масови събития, дистанционна работа на заетите и дистанционно обучение на учениците редуцира значително пътникопотока. В същото време Общината се стреми да не намалява драстично обществения транспорт, за да се избегне струпването на хора в различните превозни средства. ;
Но в резултат на тези мерки дейността на дружеството бе силно затруднена. Що се отнася до пътникопотока в първите дни на извънредното положение той беше с 90% спад, сега е със спад около 40 на сто и това доведе до значителен спад на приходите. Дружеството участва активно във всички мерки, които се прилагат във връзка с ограничението на COVID-19. От началото на пандемията до момента е направено всичко възможно общественият транспорт да не спира нито за ден, въпреки трудностите по време на извънредното положение, и второ - той да е безопасно и сигурно място. Продължава изискването в превозните средства да се пътува с маска. Всеки ден превозните средства се дезинфекцират два пъти - преди да излязат от депото, и през деня на крайна спирка.
Но освен грижата за пътниците основна задача на ръководството на дружеството си остава осигуряване на безопасни условия за работа на своите служители при условията на пандемия. |
Въпреки нестабилната икономическа обстановка, породена основно от пандемията, водеща до намаляване на пътниците в градския и междуградски транспорт, силно амортизираният и технически остарял подвижен състав за междуселцщен транспорт, нелоялната конкуренция в обществения транспорт, демографските тенденции и увеличената моторизация на населението, продължава да се търси баланс между приходите и разходите, при запазване на водената от Общината социалната политика по отношение на много категории граждани.
Дружество „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово се включи в мерките за подпомагане на бизнеса, обявени от Министерски съвет, като ПМО 55 / 151 - 60/40 и РМС 429 - 290 лв. на работещ. Тези икономически мерки се отразиха положително за запазване на работните места, но не са достатъчни да компенсират загубата на приходи от основна дейност. Но благодарение на програмата на правителството в подкрепа на транспорта 80/20, дружеството завърши 2020 г, с финансов резултат от 94 хил.лв. печалба, което е още едно доказателство, че за да продължи да изпълнява своята социална функция, то се нуждае от финансово подпомагане.
Независимо от намалялото търсене на услугите, предлагани от дружеството, дългосрочните задължения, които към 1 април 2018 г. са били 1 460 223лв., са намалени на 1 279 495 лв., или с 12%. Дружеството има дългосрочни задължения към НАП в размер на 770 хил. лв., които са обезпечени със залог на ДМА и към доставчика на гориво, които са в размер на 629 хил.лв. към 1 март 2021г., от които просрочени са 528 хил.лв. Въпреки пандемията и финансовите затруднения редовно се покриват вноските по двата кредита на дружеството, като остатъкът до главницата с 454 хил.лв. се погасяват дългосрочните задължения. |
Продължаващата тенденцията за намаляване на приходите от основна дейност не дава възможност за изпълнение на ключовите фактори за постигане на успех и осигуряване на надеждни, сигурни и достъпни транспортни услуги с високо ниво на удобство, на междуселищни и международни пазари.

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни