Община Габрово представи проектите за обновяване на Историческия музей и "Етър"

Топ новина! Gabrovo-e-edinstvenata-obschina-v-B-lgariya-s-dva-odobreni-proekta-
Габрово е единствената община в България с два одобрени проекта
Вчера Община Габрово организира представяне на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година – проект „Регионален исторически музей - познание, участие, преживяване“ и проект „РЕМО „Етър“ - музей за креативен туризъм“.

Всички, които проявяват интерес, имаха възможност да се срещнат и в двата музея с екипите на проектите, с директорите на двете институции, с част от изпълнителите, с кмета на Община Габрово, със заместник-кметовете по „Финанси и собственост“ и „Образование, социални дейности, култура и туризъм“, с ангажирани в дейностите експерти от Общината.
Проектите са изключително важни за развитието на двете културни институции и туризма в общината, стойностите на договорите са високи и предизвикват естествен интерес у габровци, затова събитието беше отворено за медии и граждани.
Габрово е единствената община в България с два одобрени проекта по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на процедурата „Развитие на туристически атракции“.
И за двата проекта са подготвени информационни дипляни, в които са описани дейностите, изпълнителите и стойностите на договорите.
Милка Кехайова, координатор на проектите, поясни, че като всички проекти с европейско финансиране има изискване за провеждане на такъв тип събития - начално и финално. „Началното цели да информира какви са дейностите, да се запознаят хората кога и как стартират, какво се предвижда. Правим го първо, защото това са изискванията. Двата проекта са на сериозна обща стойност и хората трябва да са информирани. Те са свързани с развитието на туризма, което също е много важно.“
Първият представен проект „РИМ - Габрово – познание, участие, преживяване“ е на обща стойност 1 615 008.40 лв., от които: 1 160 257.14 лв. - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 204 751.26 лв. - национално съфинансиране; 250 000.00 лв. - кредитен ресурс от финансов инструмент.
Директорът на музея Красимира Чолакова разказа подробно как ще обновят музейните експозиционни площи, какви идеи имат, за да представят важните за Габрово исторически събития и личности. продължава от стр. 1
Културно-историческото наследство ще бъде представено с помощта на съвременни технологии - чрез виртуална и добавена реалност да се внедри система за интерактивен гид.
Предвижда се да се обособят, оборудват и обзаведат зала за работа с деца, сувенирен щанд, реставрационно ателие за услуги по реставрация на стъкло, керамика, метал, порцелан и хартия.
Първо предстоят сериозни ремонтни дейности в сградата на ул. „Николаевска“ 10 - на покрива и мансардния етаж, подмяна на дограми, реставрация на входните дървени врати, цялостно външно и вътрешно пребоядисване, частично изкърпване на мазилките, външна хидроизолация и други.
През 2018 година сградата беше обявена за архитектурен и исторически паметник на културата от национално значение. Тя е строена в началото на миналия век за жилищна и търговска площ на братята Хаджистойчеви - видни габровски индустриалци. През 20-те години на XX век става клон на Българска народна банка. От това време е и красивият стъклен покрив.
В Дечковата къща ще се изгради отоплителна и газоснабдителна инсталация, защото през зимата е студено и не може да се посрещат посетители. Ще се изгради и достъпна среда за хора с увреждания чрез две мобилни рампи.
Изпълнението на проекта цели:
• Повишаване на конкурентоспособността на недвижимата културна ценност с национално значение РИМ - Габрово и на Дечкова къща (категория „местно значение“) чрез развитието им като туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
• Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на сградата на РИМ - Габрово, ефективно оползотворяване на площите за развитие на активен културен туризъм;
• Популяризиране на РИМ - Габрово и туристическия продукт чрез маркетингови и рекламни дейности, достигащи до максимално широк кръг потенциални посетители;
• Засилване на стопанската дейност на територията на Музея чрез развитие на културна туристическа атракция, привличаща голям брой туристи в региона.
Веднага след представянето на проекта в Регионалния исторически музей организаторите бяха предвидили транспорт за всички, които проявяват интерес към обновлението на РЕМО „Етър“.
Преди да представи самия проект, директорът на РЕМО „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова направи встъпление за възникването на музеите на открито, за тяхното развитие и за ролята им в различните епохи.
„Днес в XXI век имаме нова концепция за музеите на открито и тя е да свържем всичко в едно - материално с нематериално наследство. Но свързвайки ги, ние трябва да дадем шанс на хората, които посещават музеите, да станат сътворители на наследството. Тоест те да ни разказват истории, ние да им разказваме истории и заедно да съпреживяваме онова, което е било в миналото. Така че музеите на открито не са това, което бяха. Благодарение на този проект, „Етър“ ще стане съизмерим с водещите музеи на открито в света, затова и нашият проект е наречен „РЕМО „Етър“ - музей за креативен културен туризъм“. Тоест ние ще съчетаем всичко това и ще накараме хората да съпреживяват с нас - кураторите, онова, което искаме да им кажем. Изключително тежък проект, сложна организация, много обекти, които са в различни лотове."
Стойността на проекта е 9 779 150.00 лв., от които 5 677 277.50 лв. - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 1 001 872.50 лв. - национално съфинансиране; 3 100 000.00 лв. - кредитен ресурс от финансов инструмент.
Дейностите по проекта „РЕМО „Етър“ - музей за креативен културен туризъм“ са:
§ Консервация, реставрация и преустройство на къща „Кръстник-Колчов хан“ в многофункционална музейна зала; § Консервация, реставрация и преустройство на хотел „Странноприемница“ в база за настаняване с конферентен център и музейна администрация с фондохранилища;
§ Ремонт на училището към РЕМО „Етър“ за превръщането му в база за обучения по реставрация, консервация и опазване на движимото културно наследство;
§ Обособяване на паркоместа в РЕМО „Етър“;
§ Преустройство на оранжерия към РЕМО „Етър“;
§ Ремонт на помещение на пещи за керамика в грънчарското ателие;
§ Консервация и реставрация на водни съоръжения и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид;
§ Изграждане на сцена на открито;
§ Поставяне на градоустройствен макет в РЕМО „Етър“;
§ Закупуване на мобилни шатри за базари и популяризиране на РЕМО „Етър“;
• Изграждане на архитектурно-художествено осветление (за експозиции, алеи и сгради);
• Разширяване на експозиционните възможности чрез площите на къщите по чаршията (повечето от вторите етажи);
§ Изграждане на Детски обучителен център към РЕМО „Етър“;
• Обновяване на оборудване на експозиционни площи; оборудване на нови експозиции в грънчарската работилница и билкопродавницата; закупуване на нови пещи за керамика в грънчарското ателие;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания чрез закупуване на 1 микробус и 2 малки електрически колички;
• Обучение на персонала и на занаятчиите;
• Поставяне на тотеми и информационни табели; изграждане на информационна система;
• Маркетингови и рекламни дейности: стратегия и програма за туристическия продукт; информационни материали; участия в туристически борси и изложения, опознавателни пътувания.
Специфичните цели, които си поставя проектът, са:
- Повишаване на конкурентоспособността на недвижимата културна ценност с национално значение РЕМО „Етър“ чрез развитието като туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
- Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на обхванатите обекти, ефективно оползотворяване на площите за развитие на активен културен туризъм;
- Популяризиране на РЕМО „Етър“ и туристическия продукт чрез маркетингови и рекламни дейности, достигащи до максимално широк кръг потенциални посетители;
- Засилване на стопанската дейност на територията на Музея чрез развитие на културна туристическа атракция, привличаща голям брой туристи в региона.
И в двата музея кметът на Габрово и представители на изпълнителите направиха символичен старт на строителните дейности.
В Историческия музей началото беше дадено с „първа четка“ и Таня Христова демонстрира (с лявата ръка), че не отстъпва по бояджийски умения на Йордан Кълвачев, представител на изпълнителя в РИМ - сдружение „Музей Габрово 2021“.
В „Етър“ инж. Георги Димов, който е изпълнител на преустройството на „Кръстник-Колчов хан“ и "Странноприемницата", помогна на Таня Христова да зелепят символично камък от облицовката на хотела, затова и стартът беше наречен „първа лепка“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото