ОбС - Габрово прие бюджет 2024 година

Топ новина! S-vetnitsite-trudno-se-sporazumyaha-za-byudzheta
Съветниците трудно се споразумяха за бюджета
След едно редовно и две извънредни заседания съветниците стигнаха до компрпомис

След три заседания Общински съвет – Габрово вчера прие бюджета за 2024 година със 17 гласа "за", 6 "против" и "въздържали се" – 9.
Това стана в последния възможен момент според законовите изисквания. На 26 януари се проведе общественото обсъждане на бюджета, на 7 февруари проектът влезе в заседание на ОбС, на 10 февруари имаше извънредно заседание, което не стигна до приемане и на дневния ред, вчера бюджетът мина с гласовете на групата на ГЕРБ плюс Миглена Пройнова от "БСП за България", Мариян Костадинов "Заедно за силна община" и Николай Григоров "Левицата!".
В дебатите отново се дискутираха средствата за спортните клубове, за футболен клуб „Янтра“ и детския спорт. Петър Петров от ПП-ДБ отново настоя сумата за професионалния футбол да остане 300 хил. лв., Както е била през 2023 г., а не 450 000 лв. Разликата от 150 000 да се даде на спортните клубове без ФК "Янтра". Тоест записаната в проекта за бюджет сума от 200 000 да стане 350 000. Средствата на Туристически информационен център да се редуцират от 116 750  на 106 750 като с разликата от 10 000 се увеличат парите за детско-юношески футбол (от 40 000 на 50 000 лв.)
В крайна сметка се прие предложението на Николай Григоров, сумата от 740 хил. лв. се разпределя така: 250 000 се разпределя между клубовете по вид спорт; 40 000 се разпределят и разходват между футболните клубове в детско-юношеските школи; 400 000 целева за ОФК Янтра; 20 000 целева за Обк Чардафон; 10 000 целева за ХК Бъки; 10 000 целева за ХК Чардафон; 10 000 целева за Ръгби клуб Янтра
Спорове предизвика ха и предвидените 100  000 лв. за автомобил за РЕМО „Етър“. Имаше предложения сумата да се намали на 70 хил. или 85 хил., а останалите да се средства да се ползват за ремонт на стълбите и за купуване машина за почистване на подови настилки. От "БСП за България" бяха категорични, че точката трябва да отпадне от бюджета. Това се и случи. Музеят ще купи автомобил, когато приходите покажат, че това е възможно да стане със собствени средства.
Николай Григоров предложи средствата за публично-частни партньорства да нарастват от 35 на 55 хил. лв. И бе прието.
Спор предизвика и сумата 100 хил. лв. за построяване на ново хале за карнавалната работилница на територията на Благоустрояване. От БСП смятат, че 60 хил. лв. са достатъчни, но експертите в залата коментираха, че 100 000 лв. е възможно най-малката допустима сума при обществена поръчка. Останаха заложените 100 000 лв.
Да има или не фотоволтаична система на бившето училище "Йосиф Соколски", предоставено за нуждите на „Етър“ разбуни духовете. Там ли е най-подходящото място, не е ли голяма сумата от 100  000 лв., ще има ли възвращаемост на вложените средства? Точката бе отхвърлена по предложение на ПП-ДБ. Като предложението е спестените средства да се полза за изграждане на нов транформатор и паметник на Лазар Донков – създателя на музея.
Кметът Таня Христова съобщи, че е получила 74 предложения по проектобюджета от граждани, съветници, които са намерили място в документа.

В крайна сметка решението придоби следния вид: ОбС приема бюджета на Община Габрово за 2024 г. в размер на 89 107 233 лв.  Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности - 56 411 459 лв., приходи за финансиране на местните дейности в размер на 32 695 774 лв.. Разходите са в размер на 89 107 233 лв., разходи за делегираните от държавата дейности - 56 411 459 лв., разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности с бюджетни средства с общински характер в размер на 4 011 678 лв. Разходите за местните дейности в размер на 28 684 096 лв. 
Утвърждава отрицателно бюджетно салдо/дефицит/ по разчетите за 2024 г., изчислено на касова основа в размер на 6 484 409 лв. и финансиране на дефицита в размер на 6 484 409 лв. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. – 3 048 790 лв. Приема Инвестиционна програма на Община Габрово за 2024 г. в размер на 9 447 073 лв., разпределена по видове и източници на финансиране, и одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г.,.
Приема индикативния разчет на сметки за средства от ЕС за 2024 г. Определя нов размер (0 лв.) на максималния общински дълг, който може да бъде поет от Община Габрово през 2024 г., нов размер (10 397 088 лв.) на общинския дълг и (0 лв.) на общинските гаранции в края на 2024 г.. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на 40 274 000 лв. и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на 50 163 000 лв. Утвърждава численост и годишен размер на средствата за работни заплати за дейност „Общинска администрация” за 2024 г. Численост 195 щатни бройки., от които 11 кметове на кметства и 17 кметски наместника. Разходите за работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения е в размер на 3 283 596 лв. в делегираната държавна дейност и 497 700 лв. в дофинансиране на държавните дейности с приходи с общински характер и изравнителна субсидия. 
Приема лимити на разходи с целеви характер, както следва: за представителни цели на общинска администрация –18 000 лв., за представителни цели на Общинския съвет – 9 000 лв. За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 95 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми – до 45 000 лв.; за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 15 000 лв.; за подпомагане на инициативи на местни клубове и организации - 10 000 лв., за програма за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. за новородени и осиновени деца – до 110 000 лв. За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – общо до 6 000 лв.
Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер: за ДТ “Рачо Стоянов” – 100 000, за Държавен куклен театър – 30 000, за програма „Култура” – 120 000 лв.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни