Николай Григоров: „Авансовият данък върху несъществуваща печалба през 2020 г. е икономическо самоубийство“

Nikolai-Grigorov
Николай Григоров

„Авансовият данък върху несъществуваща печалба през 2020 г. е икономическо самооубийство – заяви пред "100 вести" Николай Григоров, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България в Габровска област. Думите му са по повод Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание.

Григоров обясни, че АИКБ подкрепя изцяло първото предложение, направено от вносителите на законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-04-67, а именно – предлаганото удължаване на сроковете в ЗКПО до 30 юни 2020 г. „Но, по отношение на второто направено предложенние, с което се предлага изменение на реда за внасяне на авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната печалба, декларирана за 2018 г. - сме категорично заяви той. – Защото според действащата редакция предприятията, които са задължени да внасят авансови вноски за корпоративен данък, сами определят размера му на база на прогнозната си печалба за годината. При очакван срив за редица бизнеси се предлага авансовите вноски за корпоративен данък за първите шест месеца от 2020 година да бъдат изчислени и определени служебно от НАП на база реализираната печалба през 2018 година, без право тези вноски да бъдат променяни за полугодието на 2020 г. Това на практика означава задължително авансово внасяне на данък в тежка обстановка – загуби на предприятията, освобождаване на работници, фалити, който е ясно, че в края на годината ще бъде недължим“.
Според Николай Григоров „Това е неизбежно в цели сектори на икономиката, които през 2018 г. са били печеливши – туризъм, транспорт, редица производства, търговия, и които през 2020 г. ще понесат огромен спад в приходите от продажби и ще реализират отрицателни финансови резултати на годишна база. Много от българските предприятия ще са длъжни да внесат този несправедливо определен авансов данък, но няма да имат финансовите възможности да го платят поради финансови проблеми, причинени от кризата. Точно тези финансово затруднени предприятия ще бъдат обложени с допълнителен разход, прекомерна лихва върху неплатения авансов данък (ОЛП+10%), което допълнително ще „убие“ жизнеспособността на тези предприятия“.
Николай Григоров уточни още, че всички отговорни правителства по света търсят начини за облекчаване на бизнеса, като предлагат фискални стимули, които да помогнат на предприятията да съществуват и да се развиват и утре, когато кризата отмине. В същото време в България с направеното предложение бизнесът ще финансира авансово държавата, а ако не го направи, тя го натоварва допълнително с непосилните лихви за неплатени авансови данъци.
„АИКБ счита, че няма причини да се предлага тази промяна – сподели още той. – Съществуващите правила за определяне на авансовите вноски е достатъчно справедлив и обективен. Никой не може по-точно да прогнозира финансовия резултат на предприятието от неговото ръководство или собственици. С предложената промяна се отнема възможността на бизнеса да променя, респективно да намалява размера на авансовите вноски за първото полугодие на 2020 г., т. е. дори конкретно предприятие да спре да осъществява своята дейност, защото държавата е обявила извънредно положение в страната и го задължава да преустанови работа, което е лишило предприятието от приходи, но то генерира загуба най-малко в размер на постоянните разходи и същата тази държава го задължава да плати авансов данък върху определена от нея прогнозна печалба, на база реализираната печалба през 2018 г., когато корона вирусът не съществуваше“. Много фирми са били на печалба през 2018 година, но ще прекъснат дейност или очакват загуба за 2020 г. и не е нормално тези фирми да са задължени да внасят авансовото данък върху несъществуващи печалби за 2020 година, нито сега е моментът този режим да бъде променян.
Именно поради гореизброените факти от АИКБ са изпратили нарочно писмо до председателите на комисиите по правни въпроси Анна Александрова, по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов, по здравевопазването д-р Даниела Дариткова и по вътрешната сигурност и обществен ред Пламен Нунев. В него от Асоциацията изразяват категоричното си мнение, че „авансов данък върху несъществуваща печалба през 2020 г. е икономическо самоубийство. И призовават народните представители да не приемат това предложение, което е както ненавременно, но нещо повече – вредно за бизнеса и против нормалността при управление на криза“. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни