Националното състезание по счетоводство – традиции и предизвикателство за учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

Водеща! Natsionalnoto-sastеzaniе-po-schеtovodstvo---traditsii-i-prеdizvikatеlstvo-za-uchеnitsitе-ot-PGI--Racho-Stooanovv---Drranovo
sastezanie-po-schetovodstvo-4.jpg
Всяка учебна година МОН, Дирекция „Професионално образование и обучение“ организира Национално състезание по счетоводствово в два кръга – училищен и национален.

Целта на състезанието е да засили мотивацията на учениците за пълноценно усвояване на учебния материал по счетоводство и икономика, както и да ги стимулира да покажат на практика усвоените теоретични знания и компетенции в областта на счетоводството на фирмата и да предостави възможност за творческата им изява.

В училищния кръг на състезанието в Професионалната гимназия по икономика взеха активно участие ученици от XIа клас, обучаващи се в специалностите „Електронна търговия“ и “Икономика и мениджмънт“. Състезанието бе индивидуално и анонимно. Задачите и казусите по счетоводство - теоретични и практически, които учениците решаваха, обхващаха материала по обща теория на счетоводната отчетност и счетоводство на предприятието, изучавани в IX, X и XI клас.

За да се класира ученик за Нациионалния кръг, трябва да получи повече от 50 точки от общия брой 100. По регламент само класираният на първо място ученик в съответното училище се предлага да участва в Националния кръг, за който се избират 20 ученици, събрали най-много точки, от Професионалните гимназии по икономика от цялата страна.

През последните 10 години от ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново винаги е имало излъчен победител, който участва в Националното състезание по счетоводство. За голяма радост и удовлетворение победителя от училищния кръг, Магдалена Георгиева от XIа клас, специалност „Електронна търговия“ беше класирана сред 20-те финалисти.

Тази учебна година Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“бе избрана за домакин на Националното състезание по счетоводство, което се проведе в периода 27-29 март. Тържественото откриване на състезанието се състоя в сградата на елитното гоцеделчевско училище.Официални гости на мащабното събитие бяха Александър Попов – главен експерт на Дирекция „Професионално образование и обучение“ – МОН, Ивайло Златанов – началник на регионалното управление по образование гр. Благоевград, Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев.

Състезанието по счетоводство представлява тест от 15 теоретични и 15 практически въпроса, а учениците разполагат с два астрономически часа за решаването му. Тестът се изготвя от специална комисия към МОН. Магдалена Георгиева се представи отлично и защити достойно авторитета на ПГИ „Рачо Стоянов“, Дряново и професионализма на своите преподаватели Мария Събева и Виолета Белчева ст. учители по счетоводство. Нейното представяне доказа, че знанията и уменията, които получават учениците в Професионалната гимназия по икономика – Дряново са сравними с тези на учениците от икономическите гимназии от цялата страна. И Магдалена и нейните научни ръководители получиха СЕРТИФИКАТИ за участието си в Националното състезание по счетоводство.

Освен състезанието, на втория ден от мащабното събитие в гимназията - домакин, се проведе научно-практическа конференция на тема „Иновационни технологии, обучение и изяви в НПГ „Димитър Талев“.

Учениците от специалност „Организация на туризма и свободното време“ на училището бяха подготвили туристически обиколки и екскурзоводски беседи, с които разнообразиха и обогатиха престоя на участниците в Националното състезание.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Финанси

Към началото

Следвай ни