МС одобри помощ за 4120 абоната на ТЕЦ

Топ новина! Ministerskiyat-s-vet-odobri-programa-za-podpomagane-na-klientgi-na-gabrovskata--Toplofikatsiya-
Министерският съвет одобри програма за подпомагане на клиентги на габровската "Топлофикация"
Средствата са 730 000 лева и ще дойдат като допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово за 2023 г.

Битовите клиенти на „Топлофикация Габрово“ ЕАД ще бъдат финансово подпомогнати за предстоящия зимен сезон.

Това реши Министерският съвет на вчерашното си заседание, одобрявайки специално разработена Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWH на битови клиенти на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, които през отоплителния сезон 2023 - 2024 няма да имат топлоснабдяване.

Приетата от Министерски съвет програма предвижда всички битови клиенти да получат еднократно точно определена сума, изчислена на база осредненото количество потребена от тях топлинна енергия през последните три отоплителни сезона.

Размерът на подпомагането се изчислява по специална формула, която включва цената, по която Електроразпределителното дружество в Габрово – ЕНЕРГО-ПРО, продава електроенергия на крайните битови клиенти за периода 1 юли 2023 г. – 30 юни 2024 г., както и утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия за „Топлофикация Габрово“ ЕАД за същия ценови период.

От програмата ще се възползват около 4120 битови клиенти на топлинна енергия.

С Постановление на МС предстои да бъде одобрен допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово за 2023 г. в размер на 730 000 лв.

Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени чрез Община Габрово със средствата от този трансфер.

Припомняме, че заради множеството проблеми с топлофикационната услуга, предоставяна от Топлофикация – Габрово, министерствата на енергетиката, на финансите, на околната среда и водите, както и местната власт в Габрово, излязоха с общи решения в средата на август тази година, които да осигурят нормалното протичане на предстоящия отоплителен сезон.

На 15 август беше дадена съвместна пресконференция на министрите Румен Радев, Асен Василев, Юлиян Попов и кмета на града Таня Христова. 
    Централната и местната власт информираха, че подготвят краткосрочни и дългосрочни решения за жителите на града. Министърът на енергетиката Румен Радев тогава зави, че "Възможните технически решения за седемте публични сгради (детска градина "Слънце", Консултативна поликлиника, ДКЦ, Областно пътно управление, Спортна зала "Орловец", Пожарна и музей "Дом на хумора и сатирата") са както преминаване алтернативно на природен газ, но и преди всичко монтиране на термопомпи съответно агрегати с директно изпарение на хладилен агент.Работи се и за дългосрочни мерки чрез енергийно обновяване. Проблемът засяга около 4 100 абоната, които ще трябва да преминат на алтернативно отопление през зимата. Направените изследвания на електропреносната и електроразпределителната мрежа показват, че те могат да поемат евентуално повишено потребление. Изчисленията сочат, че разликата между цената на топлинната и на електрическата енергия, която биха платили за отопление жителите на Габрово е между 1,3 и 1.5 млн. лв."
    На пресконференцията Асен Василев, министър на финансите, каза дословно: 
    "Министерството на финансите заедно с Министерството на енергетиката и на Община Габрово е направило оценка, че за 4109 битови абоната разликата между това, което те трябва да заплатят, използвайки електроенергия, спрямо това, което те са заплащали, използвайки услугата на Топлофикация, излиза около 1 300 000 до 1 500 000 лева през отоплителния сезон, които ще бъдат осигурени чрез Общината на съответните битови абонати така, че те да нямат разлика в този отоплителен сезон. Сметките са направени от Министерството на енергетиката на база реално потребление. Имат време да преминат на дългосрочни алтернативни решения, които Министерството на енергетиката разработва. Животът и здравето на българските граждани струват повече от милион и половина. И това се отнася не само за Габрово, а абсолютно навсякъде, където има замърсяване на въздуха, което не отговаря на екологичните норми. И Министерството на финансите ще намери необходимия ресурс, за да подкрепи адекватни мерки за това да имаме чист въздух и адекватно отопление за зимата."
    Прогнозната сума, за която говореше през август финансовият министър е около два пъти по висока от тази, която ще дойде като допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово.
    Грубата сметка засега показва, че на всеки абонат ще се паднат по около 177 лева еднократна помощ.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни