Министър Красимир Вълчев се запозна с дуалното обучение във „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“

Препоръчана! Ministar-Krasimir-Valchv-s-zapozna-s-dualnoto-obuchni-vav-VSK-Kntavar-IZ-Dinamika-
Министър Красимир Вълчев се запозна с дуалното обучение във „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“

Мирослав Семов. Гостите се запознаха с организацията на управление в компанията, вложените инвестиции, концепцията за автоматизация на отделните производствени процеси, като част от интегрирането по Индустрия 4.0.

Министър Красимир Вълчев се запозна с дуалното обучение във „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“
При посещението си в Габровска област министърът на образованието Красимир Вълчев и председателят на Синдиката на
българските учители Янка Такева посетиха завода на „ВСК Кентавър - ИЗ Динамика” ЕООД, съобщиха от дряновската
компания. На срещата присъства и кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов. Гостите се запознаха с организацията на
управление в компанията, вложените инвестиции, концепцията за автоматизация на отделните производствени процеси,
като част от интегрирането по Индустрия 4.0. Визитата съвпадна с ежеседмичното провеждане на обучението за
придобиване на основни теоретични знания и практически умения на учениците от специалност „Машини и системи с ЦПУ”
при ПГИ „Рачо Стоянов”. От началото на тази учебна година „ВСК Кентавър - ИЗ Динамика” ЕООД активно подкрепя първия
випуск в Професионалната гимназия, който се обучава по дуалната система - обучение в реална работна среда. Екипът на
министър Вълчев остана впечатлен от прилагания модел на сътрудничество и пое ангажимент да работи върху
разрешаването на проблемите, които стоят пред бизнеса и професионалното обучение, а именно: Осъвременяване на
държавните образователни стандартни и учебните програми по теория и практика на професиите в сферата на
машиностроенето, в съответствие с научно-изследователската и развойната дейност и Индустрия 4.0; Повишаване на
професионалната квалификация на учителите по професионална подготовка; Мотивиране на работодателите за участие в
организацията и провеждането на дуално обучение чрез осигуряване на данъчни облекчения.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни