Медиите – ключов партньор при реализацията на политиката за градско развитие

Rabotna-srescha-na-Obschina-Gabrovo-i-mediite
Работна среща на Община Габрово и медиите

Взаимодействието на Община Габрово и медиите е от огромно значение за навременното и достоверно информиране по теми, свързани с градското развитие – това беше едно от основните заключения, които изведоха участниците в четвъртата работна среща по проект URBANCOOP.

Тя се проведе в началото на месец май по инициатива на Община Габрово и участие в нея взеха журналисти от местни и национални медии, като основни заинтересовани страни за успешната реализация на политиката за градско развитие.

По време на срещата участниците се запознаха с целите и дейностите на проекта URBANCOOP. Ръководителят на проекта Полина Тихова представи основния фокус на събитието, а именно да се обсъдят и анализират взаимодействието и изградените партньорства на Община Габрово с различни заинтересовани страни в сферата на градското развитие с оглед тяхното подобряване и въвличане при създаването на нов механизъм за зелена и достъпна инфраструктура. През следващите месеци ще бъде структуриран Съвет по устойчиво градско развитие към кмета на Община Габрово, като негови членове ще бъдат представители на различни заинтересовани страни, включително и на медиите.

В дискусионния модул на срещата беше представена анкета с въпроси относно комуникацията, обмяната на информация, идеи за градско развитие и инициативи. Участниците бяха категорични, че Община Габрово  води активна медийна политика и оцениха стремежа към популяризиране на събития, инициативи и проекти. Въпреки това те отчетоха, че наблюдават случаи, макар и спорадични, при които информацията е неактуална и ненавременна, което води до неразбиране и изместване на достоверността на информацията. В дискусията се включи и Таня Христова, кмет на община Габрово, която подчерта, че подобен недостатък в комуникацията би могъл да се компенсира с по-чести срещи между заинтересованите страни и с активност от тяхна страна.

Сред важните акценти в дискусията бяха темите свързани с оживяването на градските пространства, гражданската активност, сигурността, демографските проблеми, съхраняването на културните ценности, организирането на обучения и навременното въвличане на заинтересованите страни.

Участниците в срещата отчетоха като изключително полезни, интересни и целенасочени дискутираните теми и заявиха готовност да се включат в следващи подобни инициативи, както и да насърчат инициирането на други тематични дискусии.

Работна среща на регионалната група на заинтересованите страни се организира във връзка с изпълнението на дейностите по проект „По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие“ с акроним URBANCOOP, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ Европа

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Общество

Към началото

Следвай ни