Кристина Сидорова пита МРР-министъра Николай Нанков за язовир „Нейковци“

Водеща! Kristina-Sidorova
Кристина Сидорова

В края на миналата седмица депутатът от левицата Кристина Сидорова отправи питане към министъра на регионалното развитие Николай Нанков за съдбата на язовир „Нейковци“ в Трявна.

Според Сидорова “проектирането и изграждането на язовир ”Нейковци” е от изключително значение за районите на Трявна и на Дряново, тъй като ще гарантира качествено и постоянно водоснабдяване. Към днешна дата селищата в двете общини се захранват от повърхностни източници, с непостоянен дебит и при продължително засушаване жителите на тези две общини страдат“, подчерта тя от парламентарната трибуна и направи кратка ретроспекция, свързана с историята  по изграждането на язовира и пречиствателната станция към него, която е доста дълга. Депутатът припомни на МРР-министъра на регионалното развитие, че началото е преди 40 години - още през 1978 г. След неколкократно прекъсване, през 2001 г. финансирането е спряно, поради липса на средства“.
          По време на своето експозе от парламентарната трибуна депутатът „БСП за България“ посочи данни, според които през 2010 г. язовир “Нейковци” е включен в списъка за финансиране на общинска инфраструктура по подписаното заемно споразумение със Световната банка. Но през 2014 г. изграждането на язовир ”Нейковци” и пречиствателната станция отпадат и от това споразумение. „Така към днешна дата е налице само изготвен парцеларен план на трасето на водопроводите и приет идеен проект, но все още няма яснота дали е изготвен технически проект за строителство - заяви Сидорова и допълни, че изграждането на язовир “Нейковци” и пречиствателна станция засягат около 30 000 жители на двете общини, като постави конкретни въпроси на министър Нанков във връзка с проектирането и финансирането на проекта.
          Според министър Николай Нанков “изминалият дълъг период от време и променената нормативна база през годините наложиха да бъде направено обследване на изпълненото към момента строителство и на новото проектиране, поради което в периода до 2011 г. се проведоха тръжни процедури по правата на Световна банка за възглагане необходимите проектни дейности за изграждане на водоснабдителните съоръжения”. По думите му в началото на 2014 г. е сключен договор за консултантска дейност с предмет обследване на площадката, технически проект и тръжни документи за язовир “Нейковци”, като в рамките на проекта са включени язовирната стена, съоръженията към нея, пречиствателната станция за питейни води за град Трявна и външни водопроводи към язовира, довеждащ и отвеждащ.
„Изпълнител на проектните дейности е швейцарското проектантско дружество “Щуки”, заяви министърът и допълни, че през 2014 г. е извършено пълно обследване на изпълненото в миналото като строителство, както всички останали подготвителни дейности, включващи изследване, анализ на конструкциите на изградените съоръжения и язовирната стена, провеждане на актуални хидроложки, геоложки и хидрогеоложки проучвания в района на язовира, пречиствателната станция и на перилата за добив на инертен материал. На тази база е изготвен идеен проект за всички подобекти“. В края на 2014 г. идейният проект е приет на технически експертен съвет в МРРБ. През 2015 г. започва изготвянето на подробен устройствен план, в случая парцеларен план и устройствена схема на трасето на външните водопроводи към язовир “Нейковци”, на територията на община Трявна, който е приет на заседание на Общински експертен съвет за устройство на територията на Община Трявна през март тази година. Изготвен е технически проект за обекта, който е внесен в МРР през май 2018 г. и е приет от технически експертен съвет в началото на  юли, е обяснеието на министър Николай Нанков.        “Строителството на язовир “Нейковци” и пречиствателната станция за питейни води и прилежащата инфраструктура отпаднаха, поради тригодишното това забавяне в заемното споразумение към проекта за развитие на общинската инфраструктура на Световната банка, поради липса на средства и поради забавянето във всички процедури“ - уточни още Николай Нанков като посочи, че при осигуряване на бъдещо финансиране от Световната банка за изграждане на нови язовири, възложителят - МРР ще разполага с необходимата техническа документация, свързана с разрешенителното за строеж и за необходимиите тръжни документи за обществена поръчка за избор на строител на съоръжението.
          Кристина Сидорова репликира министъра на регионалното развитие с думите, че „въпросът за проектирането и финансирането на язовир “Нейковци” е внесен от нея в деловодството на Народното събрание в началото на май, още преди да бъде взето решението на Общински съвет в Трявна. Така че, отговорът на министъра в голяма част съвпада с казаното от него преди една година. „Добрата новина в случая е, че ще се търси финансиране отново от Световната банка”, заяви в заключение народният представител от левицата.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трявна

Към началото

Следвай ни