Инж. Деян Дончев: Започна ремонта на улици и благоустрояване на квартали

Deyan-Donchev-ochkava-da-se-nasochat-sredstva-k-m-podobryavaneto-na-publichniya-sgraden-fond
Деян Дончев очкава да се насочат средства към подобряването на публичния сграден фонд
За основните си задължения като зам.-кмет по „Строителство, инфраструктура и екология“, за строителните обекти, които сега се работи в града, за продължаване благоустрояването на кварталите, за предстоящите инфраструктурни обекти в Габрово разказва новият зам.-кмет Деян Дончев.

- Какви са основните ви задължения като зам.-кмет по „Строителство, инфраструктура и екология“?
- Моят ресор е „Строителство, инфраструктура и екология“. Това включва планиране и подготовка на проекти и строителни дейности, включени в Инвестиционната програма и приоритетите на Община Габрово. Моя е задачата да има добра координация с експлоатационните дружества при реализацията на строителните обекти, ефективна комуникация с институции при изпълнение на значими инвестиции и активна работа по подобряване на градската мобилност, безопасността на движение и реализацията на местните екологични политики.
- Вероятно предишната ви работа отдел „Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения“ ще ви бъде много полезна?
- Безспорно, досегашният ми професионален опит ми е изключително полезен. Знаете, бях началник на отдел „Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения“ в дирекция „Инфраструктура и екология“ в Общината, а преди това част от екипа за управление на проекта за Водния цикъл на град Габрово и почти всички реализирани проекти, свързани с благоустрояване и подобряване на транспортната инфраструктура в града. Кариерата си започнах в големи строителни компании - отговарях за организацията и контрола на строителни обекти. Участвах като проектант в различни екипи при комплексно проектиране на инфраструктурни обекти и проекти, свързани с организация и безопасност на движението. Възможността да упражнявам професията на строителен инженер в различни сфери като строителство, проектиране и инвеститорски контрол ми позволи да натрупам специфичен опит, знания и решителност да справям с предизвикателства от различен характер.
- По какви строителни обекти в момента се работи в Габрово?
- В момента продължаваме работа по т.н. преходни обекти, който започнаха миналата година и ще бъдат приключени тази. Това са: подмяната на ВиК мрежата по улици „База Зара“ и „Митко Палаузов“; завършване на междублоковите пространства между улици „Никола Рязков“ и „Тота Венкова“ в квартал Трендафил 2; възстановяване на уличната настилка по улици „Радост“ и „Доспат“ след подмяна на водопровод; благоустрояване на междублокови пространства на улица „Свищовска“ № 59 до 67.
В този сезон започна ремонтът на обслужваща улица между сгради на ул. „Христо Смирненски“ №2 до 16; благоустрояването на междублокови пространства между улици „Ивайло“, „Преслав“ и „Христо Ботев“. След приключване на зимния сезон, направихме огледи на уличната мрежа и в момента се изпълняват текущите ремонти по най-компрометираните участъци. Предстои да стартират останалите обекти от Инвестиционната програма, които в частта за строителство обхващат ремонти на улици и зони в града, ремонти на улици в селата, инвестиции във водоснабдяването на малките населени места и др.
- Не се ли забави обектът, т. нар. "къса връзка" срещу театъра?
- Няма забавяне в изпълнението на така наречената „къса връзка“. Доскоро бяхме в зимен период. Оставащите видове работи изискват благоприятни атмосферни условия, за да имаме възможност за непрекъсната работа на терен в по-продължителен период от време. На обекта трябва да бъде оформено кръговото кръстовище между улиците „Чардафон“, „Емануил Манолов“ и „Баждар“ и да бъде положен износващия слой плътен асфатобетон. След това ще бъде положена хоризонтална маркировка и монтирана вертикална сигнализация.
- Кога ще завърши благоустрояване на кварталите?
- Благоустрояването на кварталите е процес, който не завършва с осигуряване на добра улична инфраструктура. Дори в момента виждате, че в квартал Трендафил 1, който от миналата година вече е с обновена инфраструктура, текат дейности по облагородяване на зелените площи. Това затвърждава тенденцията от последните години след завършване на конкретен строителен обект в голям квартал да се пристъпва към грижа за зелените терени. Същото преди няколко години се случи и в кв. Младост. Подобни дейности стартираха през миналата година и в квартал Трендафил 2 и ще продължат през тази и следващата година, тъй като териториалният обхват е доста голям.
За да се случат устойчиво тези инвестиции още преди тяхното започване планираме и съвместяваме инвестиционните си намерения с подмяна на ВиК мрежата, газифициране и друга техническа инфраструктура. Примерите за този интегриран и полезен за живеещите в конкретен район подход са много - ул. „Мирни дни“, ул. „Райко Даскалов“, кв. Трендафил 1, кв. Трендафил 2, ул. „Младост“, ул. „Осми март“, улици в комплекс „Христо Ботев“ и др. За да се работи по този начин в големи обхвати са нужни значителни време и средства. По тази причина процесът е поетапен в различни части на града. Хората трябва да бъдат спокойни - работим, планираме и през следващите години ще продължим с интервенциите за подобряване на средата в другите квартали.
- В новия програмен период се очаква обновяването на сградния фонд - публичен и частен, в рамките на различни програми. Нещо по-конкретно знае ли се?
- При подновяване на Националната програма за енергийна ефективност с утвърдени конкретни параметри, Община Габрово има готовност своевременно да стартира работа по нея с одобрените до момента многофамилни сгради. Разбира се ще използваме и възможностите на новия програмен период, за да подкрепим мерки, насочени към подобряване на публичния сграден фонд.
- Предвиждат ли се нови инфраструктурни обекти в Габрово?
- Подобряването и обновяването на инфраструктура в Габрово ще продължи. За тази цел е необходим добър анализ на проблемите и планова обезпеченост за тяхното решаване. Именно заради това тази година предстои приемането на Генерален план за организация на движението /ГПОД/ на града. Този проект е стратегически, тъй като ще бъде основа за планиране, проектиране и изпълнение на всички важни инфраструктури обекти в градската среда за следващите пет години. За нас е важно предстоящото обществено обсъждане на бъдещия Генерален план - искаме да чуем мнението и предложенията на габровци по него, за да го направим заедно максимално ефективен и полезен. Много хора вече изразиха становището си, попълвайки Анкета във връзка с изготвяне на ГПОД, мненията от която са отразени в документа. От особена важност е обществената подкрепа за Плана, само така ще можем да реализираме рационални решения и трайно да подобрим градската мобилност и безопасността на движение.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото