Галин Герганов, председател на ОбС – Дряново: „Ще работя за това Дряново да има отговорен, авторитетен и прозрачен за гражданите Общински съвет“

Водеща! Galin-Gеrganov,-prеdsеdatеl-na-ObS---Drranovo:---Shtе-rabotta-za-tova-Drranovo-da-ima-otgovorеn,-avtoritеtеn-i-prozrachеn-za-grazhdanitе-Obshtinski-savеtt
Galin-Gerganov-22-01-20.jpg

Галин Герганов е роден в Дряново през 1975 г. Завършва средно образование в Икономическия техникум „Рачо Стоянов” в родния си град, а по-късно се дипломира със специалност „ Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - гр. Свищов. От 2006 до 2012 г. работи като мениджър логистика в БК „Горна баня”. През последните години развива семеен бизнес в сферата на транспорта и логистиката.Председател на Волейболна асоциация за справедлива кауза. Общински съветник втори мандат, безпартиен. Женен, с три деца.

 

 - Вие ли открихте политиката, или тя Ви откри? Случаен или осъзнат избор е столът, на който стоите днес?

- По-скоро се открихме взаимно. За мен политиката е средство за реализиране на идеи. В този смисъл изборът ми  е напълно осъзнат и е начин да дам своя принос за това моят роден град да стане още по-добро място за живеене. Аз съм представител на поколението, живяло преди и след така наречения „преход”. Това ни донесе по-широк мироглед, по-различна ценностна система и по-модерна визия за света.. Ние сме хора в активна възраст, с достатъчен житейски опит и бихме моли да бъдем полезни на обществото .

Работил съм и в Дряново и съм развивал бизнес в столицата, но където и да съм бил, винаги ме е водил силният дряновски дух. Сега се случи така, че ми се отдаде възможност да бъда полезен на родния си град. Мисля, че имам необходимия опит да се справя с отговорната задача– вече бях един мандат общински съветник. Благодаря за доверието, осъзнавам и голямата отговорност и ще дам всичко от себе си, за да го оправдая.

За мен е предизвикателство и късмет да работя с изявени професионалисти, медици, предприемачи, дейци на културата, общественици. Аз самият съм представител на екологична формация, с ярко мажоритарно присъствие, която е носител на една основна философия- чиста околна среда, добро качество на живот и трайна политика за развитие на родния край.. А нашият, дряновски, край е уникален.

- Кaто председател на Общинския съвет по презумция сте в сърцето на „конфликта“ – законодателна – изпълнителна власт. Този факт поражда ли конфликт между човека и политика Галин Герганов?

-Ако някой търси проекция между мен и самоцелните конфликти - се лъже. Провокирате ме с този въпрос, защото с кмета г-н Трифон Панчев сме излъчени от формации с диалектически противоположна философия. Силно вярвам, че думата конфликт все по- рядко ще се прокрадва по отношение на работата ни. Дълбоко съм убеден, че всеки един от нас, независимо коя власт представлява, е избран не да политиканства и да изпълнява партийни директиви, а да участва активно в решаването на съществуващите и нововъзникващите проблеми. В този ред на мисли съм озадачен от темпото, с което се освобождават от работа доказани професионалисти от Общинска администрация. Видно е, че към настоящия момент има кадрови недостиг и е учудващо, че се прави опит да се сформира нов екип, но няма готови решения за това. Казано на футболен език, когато един отбор играе добре, не се правят замени. В конкретния случай отборът е оставен да играе с по-малко състезатели, а това неминуемо е предпоставка за по-лоши резултати. Без да влизам в ролята на съдник ще споделя само, че отдавам това на младостта на кмета и на факта, че не познава хората в града, но не на последно място и на лошите му съветници, които определено търсят реваншизъм. Ще спра дотук. Все пак аз винаги съм се придържал към максимата, че на един управленец трябва да се дадат 100 дни реверанс. Когато те изтекат, отново ще коментираме.

- Как ще се движи община Дряново през следващите четири години, ако не се намери златното сечение в отношенията Общинска администрация- Общински съвет? Засега ясно се виждат противоречията?

- Не бих казал, че е нужно да се търси златно сечение. Дори считам, че е пресилено да се говори за генерални противоречия. В крайна сметка целта, поради която сме избрани всички, е да работим за благото на общината. И в този смисъл не виждам проблем Общинският съвет да бъде в синхрон с Администрацията. Разбира се, винаги са нужни компромиси, но когато има обща посока, те биха били оправдани. Няма да открием топлата вода като кажем, че по презумпция Общинският съвет е коректив на кмета. И това произтича както от Конституцията на Р България, така и от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Не бива местният парламент да се превръща в придатък на изпълнителна власт и да работи под диктовката на ръководството на общината, на кмета персонално. Също толкова неразумно е двете власти да воюват, а не да работят за постигането на някакви общи задачи. Виждам своята роля в това да съм своеобразен балансьор, за да намерим консенсус в името на Дряново и дряновци.

- Кои са според Вас големите проблеми на община Дряново и каква ще е политиката на групата Зелените- ГЕРБ за решаването им?

- Иска ми се да отбележа, че в предходния мандат за общината се направи много. За всички е видно, че обликът й се промени, решиха се наболели инфраструктурни проблеми, домакини бяхме на различни по характер събития, градът сякаш се събуди. Неприятен е опитът на определени субекти да неглижират фактите. Този подход определено не ни помага. Отрицанието и омаловажаването на постигнатото, безкрайните безпочвени тиради в социалните мрежи и интересни по характер издания, създават впечатление, че тук нищо не се върши и едва ли не си живеем в едно безвремие. Трябва всички да осъзнаят, че опитите за реваншизъм поставят нас като дряновци и общината като цяло в една страшно нелицеприятна ситуация… А иначе се наслушахме и нагледахме на декларации, че основната ни цел е Дряново да се превърне в привлекателно място за живеене и предпочитана туристическа дестинация. Но това е една друга тема на разговор. Общоизвестно е, че проблемите съвсем не са малобройни. Определено във всеки мандат са се полагали усилия - къде по-малко или повече - за тяхното разрешаване. Не мисля, че е нужно да ги изброяваме или степенуваме, това би било предмет на обстоен анализ. Факт е обаче, че се търсят възможности за отстраняването им. Силно вярвам, че всяко представителство на политически субекти в местния парламент няма да пожали сили, за да отговори на очакванията на гражданите. И ако съумеем да го направим като обединени, значи сме постигнали много. Дряново е важен град в исторически и съвременен план и от местната власт зависи да развие даденостите му.

- По силата на мнозинството не допуснахте участие на други политически партии в ръководствата на комисиите в Общински съвет. Това поемане на отговорност ли е или отказ от диалог и партниране с опозицията?

- Вижте, резултатите от изборите са достатъчно красноречиви. Те показват безапелационната ни победа и желанието на гражданите партията на Зелените и ГЕРБ да ги представляват в местния парламент. Резонно е да поемем отговорност и да оправдаем доверието, което са ни гласували. В този смисъл съвсем логично е да оглавим постоянните комисии. Не ми се иска да се насажда изкуствено мнението, че липсва диалог и сме в постоянна конфронтация с останалите. Тук е мястото да отбележа, че неотдавна за заместник-председател на Общински съвет бе избран представител на партия „ВОЛЯ“, в лицето на която ние виждаме много добър партньор.

Активното участие в дебатирането и принципните позиции по важни решения са от изключителна важност и показват надпартийно присъствие. Така трябва да работят всички, за да се изпълняват поетите ангажименти. Дълбоко убеден съм, че мнозинството в Общински съвет се състои от 13 души. И това по мое мнение е мнозинството на дряновци. Аз не гледам на представителите в местния парламент като на леви, десни, мнозинство и опозиция. Факт е, че всеки един от съветниците участва в работата на комисиите и тук съвсем не трябва да търсим отново партийни окраски. Би следвало да разчитаме преди всичко на експертния потенциал, познанието и опита на колегите. Смея да твърдя, че в този Общински съвет влязоха достатъчно авторитетни хора, с богата професионална експертиза и лични достойнства, които имат мотивация и желание да работят.

- Като председател на Общински съвет как смятате да постигнете ефективност в работата му като законодателен орган?

- Много и разнопосочни задачи предстоят в тази посока. Ефективност се постига с умело планиране и търсене на различни възможности. Вече е направена ревизия на нормативните документи и се работи активно за тяхната актуализация. Предстои ни приемането на нов Правилник за работа на Общински съвет, както и сериозни промени в значителна част от Наредбите. Разбира се, очаквам корекциите по тях да се осъществяват в пълен синхрон с всички колеги и разчитам на тяхното експертно мнение. Необходимо е адаптиране на местното законодателство към това на Р България, но в контекста на местните специфики и интерес. Изповядваме финансова децентрализация и насоченост, като ще упражняваме пълен контрол на разходването на публичните средства.Това са парите на дряновци от местни данъци и такси и отговорността за изразходването им е огромна. Убеден съм, че независимо от конфигурацията, решенията ще се вземат на база на един либерален модел във взаимоотношенията. От една страна, между всички представени партии, а от друга- между Местния парламент и Администрацията. Мисля, че няма да има проблеми, стига да работим в режим на диалог и да решаваме споровете с аргументи.

- Как преминават срещите Ви с гражданите- обявили сте приемни дни? Какво вълнува дряновци?

- Нямам други ангажименти, няма да дискредитирам Общинския съвет като институция и няма да пренебрегвам работата му, а ще дискутирам, съобразявам,  информирам хората за това, какво се случва в общината . В момента дряновци най-много се вълнуват от извършените ремонтни дейности в града и качеството им. Разбира се, че донякъде имат основание да са недоволни, но считам, че проблемите са отстраними и фирмите-изпълнители ще се погрижат за това. Не след дълго всички ние ще се убедим в навременното и изключително значимо подобряване на градската инфраструктура.

Иначе, винаги съм се ръководил от принципите си да бъда открит, отговорен в работата, прям и честен спрямо хората, диалогичен и да не злоупотребявам с гласуваното доверие. Няма да наруша принципите си и като председател на Общинския съвет. Ще работя за това в Дряново да има отговорен, авторитетен и прозрачен за гражданите Общински съвет. Много държа, когато един човек заема отговорен пост, да умее да изслушва и да се подготвя професионално, преди да изказва мнение или да предлага решение по една или друга тема. Лично аз уважавам всяко мнение, дори и да не съм съгласен с него. Надявам се, че всички споделяме една основополагаща ценност – общинският съветник е застъпник на гражданите. Иска ми се Общинският съвет да има гръбнак и да може да отстоява интересите на тези, които представлява. Това се надявам да покажа не само аз, а и останалите колеги през следващите четири години.

-  Като общински съветник в предходния мандат на Общинския съвет познавате добре общината. Кои са силните  й страни и кой е пътят за утвърждаване на марката Дряново?

- Марката „Дряново” трябва да е философия за всички. Дължим го на нашите предци, които са вдигнали високо летвата. Наш дълг е да не я смъкваме…

- Имате голямо и задружно семейство. На какво искате да научите трите си деца?

- Винаги семейството е било ценност за мен. Всичко около нас започва и свършва с него.  Това е мястото, където си истински удовлетворен и заслужава да направиш всичко, за да го опазиш. Колкото и тривиално да звучи, то е моята опора. А трите ми деца са истински дар. Бих искал да имат смелостта да правят това, което обичат, да се вслушват в собствения си глас, да имат смелостта да са различни, да бъдат добри с околните, да държат на думата си. Нека просто да бъдат себе си.

 - Какво искате да кажете на дряновци днес?

- Да са обединени и позитивни, както никога досега. Да забравят притиворечията, пристрастията- политически и личностни - и да си помагат един на друг. Да съдействат и на нас, хората от местната власт – и заедно да направим община Дряново еталон! И не на последно място- да живеят с увереността, че най- доброто винаги предстои…!

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни