411 деца ще пристъпят училищния праг за първи път

15_sptwnvri.jpg
15_sptwnvri.jpg
Завършващите XII клас тази година са 433.

411 първокласници ще прекрачат прага на училищата в община Габрово през новата учебна година. Общият брой на учениците, които ще изпълнят класните стаи на общинските и държавни училища на територията на общината, е 5311. Завършващите 12 клас тази година са 433.
Във всички училища е извършена подготовка за началото на учебната 2022/2023 година, като първокласниците, както и бъдещите петокласници ще бъдат посрещнати в освежени класни стаи.
Фитнес уред, тенис маса и маса за шах са монтирани на спортната площадка в училище ОУ „Христо Ботев“ по Национална програма на ПУДООС „За спортен и природен кът в училищен двор“, а освен това в училището са обособени кабинет продължава и вътрешна площадка по безопасност на движението по пътищата по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Реновирано е и санитарно помещение, като е осигурена достъпна среда за ученици с увреждания.
В СУ „Райчо Каролев“ също е извършен ремонт на санитарно помещение, за да бъдат осигурени условия за ученици със специални потребности. Училището ще обучава своите възпитаници на безопасност на движение по пътищата, като за целта в двора вече е разчертана площадка.
В ОУ „Иван Вазов“ е изградена пожароизвестителна система.
Нов кабинет по направление „Технологии“ ще бъде обзаведен и оборудван в центъра за подкрепа за личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум. Средствата са осигурени по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, а размерът им възлиза на 24 850 лв.

За учебната 2022/2023 година три общински и едно държавно училище са включени в Списъка на иновативните училища в Република България – ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“.

Средищните училища на територията на община Габрово, които приемат 136 ученици от населени места, в които няма училища, са три – ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото