25 машини чакат първия сняг

Топ новина! mercedes.jpg
mercedes.jpg
Момчил Дончев е врeменно изпълняващ длъжността директор на ОП „Благоустрояване“ – Габрово

За готовността на ОП "Благоустрояване" за зимата, за наличната снегопочистваща техника и инертни материали, за 460-те улици, които ще бъдат обработвани при снеговалеж, за улиците и автобусните спирки, които ще бъдат почиствани приоритетно разказва Момчил Дончев, в.и.д. директор на "Благоустрояване".

- Има ли готовност "Благоустрояване" за наближаващата зима?
- Всяка година ОП „Благоустрояване“ започва отрано предварителната подготовка за зимния сезон. В тази подготовка влиза както кастренето на надвиснали над уличната мрежа клони, създаващи потенциална опасност за населението при обилен снеговалеж, така и отстраняването на изсъхнали и заболели дървета, поддръжка на растителността покрай уличната мрежа, поддръжка и ремонт на наличната техника, създаване на организация, техническа и кадрова обезпеченост, следене на метеорологичната прогноза, осигуряване на непрекъснатост на процесите по време на зимния период чрез денонощен диспечерски пункт и дежурни служители.
В последните години самия климат се променя много. Преди зимния период се е характеризирал с доста по-ритмични валежи за по-дълъг период, в последно време наблюдаваме доста по-обилни валежи за кратък период от време. Тази интензивност се отразява при работата на наличната техника. Една машина, която обработва своя район в рамките на 40-120 минути при нормален снеговалеж, не може да извърши тази дейност двойно по-бързо при обилен такъв. Изправени сме пред нови предизвикателства през зимния сезон, понякога дори прогнозата не се оправдава и от нас се очаква да реагираме светкавично. Ще се постараем със силите и техниката, с която разполагаме да оправдаем в максимална степен очакванията на габровци към нашата работа по зимното поддържане на града.
- С какви количества инертни материали, сол, пясък сте се запасили?
- ОП „Благоустрояване“ разполага със 700 м3 инертни материали, които са на склад като е в готовност да реагира с нови доставки при необходимост .
- Разполагате ли с достатъчно зимна техника за почистване на пътищата? Колко машини?
- Техниката, с която разполагаме, за поддръжка на уличната мрежа в град Габрово през зимата е достатъчна, за да покрием основните нужди на населението. Важно е да отбележим обаче, по-голямата част от наличните 25 машини е доста стара и въпреки, че в момента всички те са в изправност и готовност, в периода на снегопочистване и обработка на уличната мрежа, се случва някои от тях да аварират. Това ограничава нашите възможности за даден период от време, необходим за отстраняване на възникналия технически проблем.
Интензивният снеговалеж също допринася за разминаване между очакванията на нашите съграждани и възможностите на машините, с които разполагаме. Причините за това са свързани основно ос времето, което е необходимо на една снегопочистваща машина да измине определено разстояние в района, в който работи, с цялата тежест на инертните материали, след което да се върне до депо, за да бъде натоварена отново и да продължи по своя маршрут.
През последните 10 години Община Габрово с подкрепата на Общински съвет инвестира в обновяването на техниката към ОП „Благоустрояване“. Разбира се това обновяване е свързано със сериозен финансов ресурс и според възможностите на бюджета се реализира поетапно. Акцент бе поставен в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването, благодарение на което голяма част от автопарка в тази дейност вече е обновен. При снегопочистващата техника нещата се случват по-бавно, но дори на предстоящото заседание на Общински съвет тази седмица предстои да бъде разгледано предложение за закупуване на 2 бр. комбинирани машини за снегопочистване и опесъчаване. Ако предложението намери подкрепа от страна на съветниците се надяваме, че ще успеем да придобием тази така необходима техника още през настоящия зимен период.
- Имате ли малогабаритна техника за почистване на малките улици в града?
- Да, разполагаме с малогабаритна техника за малките улици, площадите и алеите в града. Разположението на Габрово е такова, че почистването през зимата на тези малки, а част от тях и стръмни улици, е истинско предизвикателство за техниката и шофьорите. Въпреки това имаме готовност да се погрижим и за тези райони. Освен това на терен, както всяка зима ще работят и служители на отделите „Чистота“ и „Озеленяване“, които се грижат за почистване и обработване срещу заледяване на пешеходни алеи, стълбища и др.
- За колко километра общинска пътна мрежа се грижите през зимата?
- Не мога да отговоря точно колко километра е уличната мрежа, която ОП „Благоустрояване“ поддържа през зимния период, но като брой улици - това са 460. Може би е добре да спомена, че всъщност ние не почистваме общинска пътна мрежа, която като понятие включва и селата, а само улиците в град Габрово. Уличната мрежа на града е достатъчно обширна, но освен за нея ние се грижим и за почистването на алеи, площади и тротоари, което също изисква човешки и технически ресурс и време.
- При обилни снеговалежи кои улици са с приоритет?
- При обилен снеговалеж приоритетно се почистват главните пътни артерии по линията на обществения транспорт, пътя към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, както и подходите към училищата и детските градини в града.
- Приоритет ли са автобусните спирки при снеговалеж?
- Автобусните спирки се почистват от специализирана техника, а на места се налага и ръчно почистване. Това се извършва поетапно след основните пътни артерии.
- Продължават ли проблемите с паркирани на уличното платно коли, които затрудняват почистващата техника?
- Както споменах разположението на Габрово е предизвикателство само по себе си за наличния автопарк, с който разполага ОП „Благоустрояване“. За съжаление все още се наблюдават шофьори, които вярвам не са недобросъвестни, а по-скоро не успяват да направят правилна преценка при паркиране на личните си автомобили, че по този начин ще затруднят или дори ще направят невъзможно снегопочистването на част от уличната мрежа. В подобни ситуации колегите опитват да открият сами шофьора или се обръщаме за съдействие към органите на МВР. Това обаче забавя процесите и оставя неприятно чувство у нашите съграждани за недобре свършена работа от страна на предприятието.
В тази връзка бих искал да отправя призив към габровци през зимния период да се постараят при паркиране на автомобилите си да съобразят необходимостта от по-големи отстояния за преминаване на едрогабаритна техника, особена в непосредствена близост до завои, по тесни или еднопосочни улици.
Подобен жест от тяхна страна към нашата работа би спомогнал за по-добро извършване на необходимите дейности по зимно поддържане на уличната мрежа в града.
- Има ли опасност зимата да ни изненада, както нерядко се случва
- Както аз като ръководител, така и всички мои колеги, обвързани с организацията и изпълнението на дейностите по зимното поддържане на Габрово, сме наясно с обоснованите очаквания на габровци към снегопочистването и обработването на транспортната и пешеходна мрежа в града. Зимата не би могла да ни изненада от гледна точка на подготовката и организационната ни дейност. Дори към настоящия момент следим метеорологичната прогноза и сме готовност да стартираме дейността по зимно поддържане във всеки един момент. За съжаление назад във времето сме били свидетели на ситуации и явления, които са непредвидими. Бих могъл да дам пример от предходната зима, в който при прогнозни положителни температурни стойности и липса на каквито и да било прогнози и индикации за влошаване на метеорологичната обстановка в региона, в рамките на минути нахлуване на студен вятър доведе до заледяване на улиците в голяма част от града. Разбира се реакцията на колегите беше моментална, но технологичното време, което се изисква за придвижването на машините и обработката на улиците доведе до сериозни затруднения в придвижването на автомобили, още повече това се случи в „час-пик“, когато хората се прибират от работа.
Тук бих искал да отправя и още един апел към нашите съграждани. През последните години ОП „Благоустрояване“ в стремежа на всички служители да подобрят услугите, които предоставят на местното население, извършва почистване включително на междублокови пространства, тротоари пред жилищни сгради и търговски обекти. Вероятно има съграждани, които биха определили тази практика като ненавременна, но истината е, че почистването на тези терени е ангажимент на живущите, работещите, собствениците. Вярно е, както понякога се споменава, че даден снегорин така и така минава покрай някоя по-малка улица, но не влиза в нея. Истината обаче е, че тези малки улички и междублокови пространства са значителен брой и ако ние пренасочим част от техническия и човешки потенциал на предприятието към тези терени преди да сме се погрижили в цялост за приоритетните главни улици, болница, училища, това би означавало да блокираме града. Затова апелирам към нашите съграждани от една страна за търпение, от друга за съпричастност и полагане на усилия да почистят със собствени сили тези по-малки терени, прилежащи към жилищни сгради и търговски площи.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни