Участък 1 от етап 2 на източният водопроводен клон ще бъде завършен в срок

 Крайният срок, до който трябва да са извършени всички проектни дейности, договорени за изпълнение на строежа, е 31 октомври 2023 г.

Втората половина от финансирането се очаква след приемането на Държавния бюджет, което ще даде възможност за стартиране на ремонтните дейности, съобщи Община Севлиево.
Строително-монтажните работи за „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен клон за питейна вода. Участък: Източен водопровод, клон ПСПВ „Стоките“ до т.ш. с. Буря – с. Добромирка – етап 2, участък № 1: Водопровод от т. 570 до т. 700 с L1 = 4 205,35 м“, ще започнат непосредствено и своевременно след обезпечаването на останалите 50 % от общия размер (2 550 833,33 лв.) на нетните разходи (без включен ДДС) за всички обичайни дейности в строителния процес, в размер 1 275 417 лв., които се очаква да бъдат предоставени с новия бюджет за 2023 г., в сила от 1 август 2023 г., а също и след осигуряване на необходимите средства за съответното ДДС, в размер 510 166,67 лв., които следва да бъдат осигурени от бюджета на Община Севлиево за 2023 г.
Крайният срок, до който трябва да са извършени всички проектни дейности, договорени за изпълнение на строежа, е 31 октомври 2023 г. Този срок ще бъде спазен, твърдят от Общината.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни