Тодор Георгиев, председател на Общински съвет – Дряново: Общинският съвет е с амбициозна програма за 2023 година

Топ новина! Todor-Georgiev,-predsedatel-na-Obschinski-s-vet-–-Dryanovo-
Тодор Георгиев, председател на Общински съвет – Дряново:
Интервю с председателя на Общински съвет – Дряново за проведените през 2022 година заседания и взетите решения, за активността на общинските съветници и атмосферата в Обс, за взаимодействието му с общинската администрация и за предстоящата работа в изборната 2023 година

    - Господин Георгиев, колко заседания проведе Общински съвет – Дряново през изминалата година, колко решения са взети? 
     - През 2022 година са проведени 22 заседания на Общински съвет, в това число и тържественото заседание, което е традиция от дълги години в нашия град и се проведе на 20 октомври по случай традиционните есенни празници на Дряново. Приетите решения от Общински съвет - Дряново за 2022 година са 259.
    - Кои бяха едни от най-важните решения за града?
    - Всички решения са важни за Дряново. Приоритет е социалната политика на Община Дряново. В изпълнение са и проектите „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Център за грижа на лица с психични разстройства град Дряново“, който е свързан с предоставянето на нови резидентни услуги на 105 лица в новоизградени седем центъра за грижа в Дряново. Следващите проекти, които сме приели и подкрепили през 2022 година, са „Топъл обяд”, „Патронажна грижа +”, „Укрепване на административния капацитет” в помощ на общините по програма „Развитие на човешките ресурси” и проекта към фонд „Социална закрила към ДПЛД”. Изпълнението на проекта допринесе за по-добър живот на възрастните хора в Дома за възрастни хора с деменция, като всички предложения в ОбС - Дряново бяха единодушно приети. 
    Това, с което най-много се радвам и гордея и е плод на нашата работа в Община Дряново, е изработеният проект за осветление на спортен комплекс „Локомотив” през второто полугодие на 2022 година. 
    На 12 януари входирахме в Министерството на младежта и спорта проекта, с което ще създадем още по-добри условия за развитието на спорта в Дряново и нашия регион.
    Радостно за мен през 2022 година беше и единодушно подкрепеното предложение в Общински съвет от кмета на Община Дряново  и председателя на ОбС за привличането на генерален спонсор за Футболен клуб „Локомотив” Дряново, с което дадохме устойчивост на клуба за следващите 5-години. Привличането на генерален спонсор за футбола в Дряново на букмейкъра „ЕФБЕТ”. 

    - Активни ли са общинските съветници, участват ли конструктивно в дебатите, правят ли предложения?
    - Работата в екип в Общински съвет - Дряново е разпределена по компетентност. Всички колеги работят активно и споделят своя опит с добър диалог, най-вече по време на провеждане на заседанията на постоянните комисии. Естествено по време на дебатите се правят и добри и рационални предложения и винаги намираме консенсус и правилната формула за решението на въпроса за и развитието и за успеха на Община Дряново.
    - Каква е атмосферата в Общински съвет Дряново, водят ли се ползотворни дебати, има ли напрежение, политическо противопоставяне?
    - Работим съвестно в екип, отговорно и законосъобразно за благоустройството на Община Дряново, придържайки се стриктно към нашата обща стратегия за обединение и развитие на общината, както и спазвам Правилника на ОбС - Дряново и йерархията на нормативните актове в страната и подкрепям всички правилни решения, които са в интерес на Дряново и дряновци, без значение на партийната принадлежност.
    Наред с ежедневната ми работа в ОбС, използвам и целия си ресурс и комуникация, там където съм най-силен като контакти със специалисти и контакти в областта на туризма, културата, спорта и рекламата, с оглед допринасяне за развитието на Община Дряново, които допринасят косвени ползи на Дряново за нашата кауза.
    Организирам работния процес и работата на постоянните комисии и работата с тях.
   В началото на 2022 година заложихме средства за ОбС - Дряново с които да закупихме нужната техника - конферентни микрофони и допълнихме видео излъчването на живо с перфектна картина и звук с по-добро качество на излъчване на Общинските заседания, с цел за пълна прозрачност в ОбС - Дряново.
Едно от следващите предложения и моето голямо желание, което вече сме обсъдили с колегите, е да преминем на електронно гласуване. Това е вече практика в много общини, за което ще използваме модела на работа и в други общини с цел премахване на хартиеният носител.  
    - Нерядко вашите общински съветници имат претенции към внесените от общинската администрация и кмета предложения и не ги гласуват? Налагат ли се отлагания, прегласуване? Така ли е?
    - Сега е спокойно с колегите в Общински съвет и има добра комуникация и диалог за всички предложения, които обсъждаме в заседанията на постоянните комисии. Работя, както винаги досега съм работил, давам всичко от себе си. Мисля, че сложих началото на нов дух в Общинския съвет – на обединение и съзидателност. Работя за по-силно Дряново, ще продължа да подкрепям и развивам политика за доброто на  дряновци и в подкрепа на дряновски фирми и организации. Мисля, че  тандема Трифон Панчев и Тодор  Георгиев е добър модел за управление в местната власт.  
Работя за единение на законодателната и изпълнителната власт. Искам да бъда пример как един човек на обществена служба не е там, за да се  възползва от поста си. Освен моите задължения в Съвета,  помагам с моя вече близо 35 годишен опит в сферата на спорта, туризма и рекламата в общината, като всичко това правя както и досега безвъзмездно. 
    - Има ли важни проекти или обекти, които да са отложени заради несъгласие на съветниците?
    - Нямаме отложени решения в ОбС, нямаме спрени и отложени проекти от Общински съвет Дряново. Общинска администрация и ОбС работят в синхрон и добро взаимодействие между двете институции на местната законодателната и изпълнителната власт.  
   Също така през 2022 година са подкрепени всички предложения на кмета Трифон Панчев и предложенията на колеги общински съветници и бяха приети много решения за проекти за развитие на инфраструктурата на територията на Община Дряново, ремонти дейности на улици, детски площадки и общински сгради.
    - Излъчват ли се сесиите онлайн, за да могат повече хора да се запознаят с тях? 
    - Това е политика, но не само на думи, а и с действия. Слоганът и мотото на ОбС – Дряново е „Общински съвет Дряново - прозрачност в управлението.
Това бе мое предложение още в началото на месец януари 2020 година. С подкрепата на всички общински съветници и с кмета на общината Трифон Панчев заложихме средства в бюджета през тази година. Това беше една от важните задачи, с които се бях заел. Парите никога не достигат, но са важни и приоритетите, а прозрачността в работата на местната власт е един от тях. Вече изпълнена и тази задача. 
В началото на  2017 година, по мое предложение единодушно бе взето решение от 27.02.2017 г., за излъчване на заседанията на Общински съвет Дряново в реално време, на интернет страницата на Община Дряново и Общински съвет - Дряново и да могат да бъдат ретранслирани чрез средствата за масово осведомяване. В същия период, безвъзмездно  изработих визия и лого със символите на нашия град на ОбС-Дряново, което също с решение на общински съвет от 25.08.2020г бе прието като наша емблема.  Държа да отбележа, че заседанията на Общински съвет и до днес се излъчват на живо, с перфектен звук и картина,  включително и извънредните и тържествените сесии за традиционните празници на Дряново. Където и да се намират нашите съграждани и всички които се интересуват от управлението на нашия град могат да проследят заседанията от всички приложения на компютри, лаптопи и мобилни телефони.    
    - 2023 година е изборна за местни парламенти, очаквате ли политизиране на ситуацията в Общинския съвет?
   - За мен политиката никога не е била самоцел. Никога не съм бил член на политическа партия, но съм подкрепял идеи и съм споделял убеждения като всеки нормален човек, вълнуващ се за бъдещето на страната си. Но когато става дума за местното самоуправление, нещата са  коренно различни. За мен родно Дряново е кауза и ще остане градът в сърцето ми, за който винаги ще работя и ще правя всичко по силите си. И ще давам и занапред всичко от себе си за развитието му, независимо дали заемам, или не, какъвто и да е пост. Всички знаят за моята позиция,  - Център дясно - безпартиен, но в местната власт е важен човекът,  който да бъде достоен и да ръководи честно и достойно. Така по убеждения и доверие успях да привлека, да убедя и наклоня везните да дойде в Дряново Трифон Панчев и подкрепих неговата кандидатура през 2019 година. Въпреки трудните години на пандемия „COVID 19”, без правителство, само със служебни кабинети, и криза в национален мащаб, успяхме да постигнем много и сега можем да се гордеем с кмета на Община Дряново н Трифон Панчев и колегите в ОбС-Дряново за свършената работа, но оценките ще ги дадат нашите съграждани през  есента  на 2023 година.
Натрупах много опит през годините, като се спазват  Правилника за работата на ОбС и нормативните актове, мисля, че няма да има сътресения и проблеми. Не ме притесняват други мнения и позиции, ще продължа да работя за постигане на обединение по приоритетите на общината. В различията между колегите няма нищо страшно, тя, истината, се ражда в дискусията и диалога. 
Като пръв сред равни в Общински съвет, съм заявил на всички колеги в ОбС,  че няма да допусна отново политически игри и шамари, както понесох такива преди четири години, и ако усетя някакви политически врътки и такова напрежение, просто ще се оттегля от стола. Нямам време за такива маневри, имам си достатъчно работа. 
Няма незаменими хора, има само неповторими.  Надявам се и дано да не се стига до такива действия,  знам, че Дряново много ще загуби…..
    - Имате ли върнати или отменени решения от областния управител или от правораздавателните органи?
   - Има едно върнато решение от областния управител за ново обсъждане в ОбС - това е Решение №485 от 24.02.2022г в частта по чл.3 ал.4 и чл.5 ал.4 от Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново. Общинският съвет се съобрази с мотивите на областния управител и с Решение №516 от 31.03.2022г измени текста от Правилника, като изискването за възрастта на родителя/настойника, за да отговаря на критерия за отпускане на финансовата помощ по реда на този правилник, се промени от 18 години на 16 години.
    - Какво предстои в работата на местния парламент през новата година?
   - Задава се трудна година. Все още нямаме редовно правителство, мисля, че скоро няма да има и приет бюджет, което много ще усложни работата на всички общини в страната, както и при нас в Дряново. 
   В последното заседание на ОбС-Дряново на 29.12.2022 година приехме програмата за работата на Общински съвет Дряново за 2023 година. Използвам случая и сега е момента да благодаря за подкрепата на моите колеги в ОбС - Дряново, която ми оказват като председател на Общински съвет-Дряново, както и на кмета г-н Трифон Панчев в мисията ни да развиваме нашия град и той да бъде все по-привлекателно място за живот.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни