Проф. Илия Железаров: "ТУ - Габрово е един от най-динамично развиващите се университети"

Водеща! prof.-d-r-Iliya-ZHelezarov
проф. д-р Илия Железаров
В края на 2021 г. бяха обявени резултатите от 11-то издание на рейтинговата система на висшите училища в страната. Информацията, получена от това изследване, включва 52 професионални направления в 52 български университета, по 48 индикатора.

Според министъра на образованието акад. Николай Денков рейтингът представлява „Ноу-хау за добра кариера и бизнес без дефицити“, поради което неговият съвет към бъдещите кандидат-студенти е те да се възползват максимално от възможностите, които предлагат българските висши училища.
Според рейтинга на висшите училища в страната габровският Технически университет се нарежда в челната тройка на позициите в областта на специалностите, по които тук се обучават младите хора. И тъй като в последните години рейтинговата система е тази, която дава най-пълна информация за висшето образование в страната, се обърнахме към проф. Илия Железаров, ректор на ТУ - Габрово, за кратък коментар на публикуваните в медии резултати.


- Проф. Железаров, в края на 2021 г. излязоха резултатите от ежегодното проучване „Рейтинг на българските университети - 2021 г“. Какво показват те за професионалните направления, по които реализирате обучение в ТУ - Габрово?

- Рейтинговата система на висшите училища предоставя информация за професионалните направления чрез измерване на различни индикатори, като учебен процес, научни изследвания, реализация на пазара на труда и т. н. Замисълът е младите хора да бъдат по-ориентирани при избор на висше образование и специалност. Тазгодишните резултати показват, че като цяло професионалните направления, по които реализираме прием, са в челните редици. Например в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, в което е специалност „Технология на материалите и материалознание” габровският ТУ е на втора позиция в класацията на всички висши училища в България, развиващи това професионално направление. На значително добро ниво – трета позиция в класацията на университетите, се намират и други две професионални направления – 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и 5.1 Машинно инженерство, по които реализираме прием в университета. Важното е, че в рамките на тези професионални направления са включени по-голямата част от нашите специалности, като „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Промишлена и автомобилна електроника”, както и всички специалности в областта на машинното инженерство, като „Компютърни технологии в машиностроенето”, „Мехатроника”, „Индустриални топлинни и газови системи”, „Дизайн, техника и технологии в текстила”. Данните показват, че нивото на безработица сред завършилите специалисти е сравнително ниско както спрямо средното за страната, така и спрямо специалистите, завършили тези специалности в други университети. Разбира се, ние винаги правим анализ на резултатите от рейтинговата система и набелязваме конкретни мерки, чрез които предлаганите специалности да заемат по-високи места в тази класация.

- Още в началото на 2022 г. Министерството на образованието съобщи, че държавата ще субсидира обучението на студентите, ако те имат сключен договор с работодателите. Какво е Вашето виждане за тази мярка?

- На сайта на МОН има създаден регистър за общо 96 различни специалности, за които ще се покриват разходите за обучение. Специалностите, по които обучаваме в нашия университет и които са включени в регистъра, са предложени от различни министерства и браншови организации. Това е ясен знак, че ние провеждаме качествено обучение, а нашите специалисти са търсени на пазара на труда. Разбира се, търсенето на специалисти от работодателите е динамично, но ние сме уверени, че нашите студенти ще се възползват от тази мярка.

- Как се отрази пандемията COVID-19 на работата в габровското висше учебно заведение?

- Смело мога да твърдя, че ТУ - Габрово е един от най-динамично развиващите се университети към настоящия момент. През изминалата година се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на научната продукция на нашите преподаватели, вследствие на което ТУ - Габрово има съществено обществено и икономическо въздействие според МОН. Продължаваме усилено да работим по 4-те големи проекта, въз основа на които създадохме технологичния парк на университета. Вече изпълняваме и договори и работим по поръчки на бизнеса. Работим усилено и по различни проекти, акцентиращи върху модернизацията на обучението. Напоследък се коментират и предложенията на МОН за насърчаване на сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Наред с образователната и научноизследователската дейност през миналата година, успяхме да благоустроим територия от десет декара до учебен корпус 1 (Интеграла). Това стана възможно чрез проект „Красива България“. По този начин създаваме и благоприятна среда за нашите студенти и за жителите на района, които също ще могат да отдъхват в парковата зона.

- Какво си пожелавате през новата 2022 г.?

- Най-вече си пожелаваме здраве и повече присъствено обучение. Ще продължим да работим по всички задачи, които сме стартирали, и да надграждаме постигнатото.

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни