Подкрепяме проектите на Общината

Водеща! Todor-Georgiev
Тодор Георгиев
За свършеното през едногодишния период от създаването на Общински съвет - Дряново, за това, което предстои, за атмосферата в местния парламент разказва Тодор Георгиев, председател на ОбС - Дряново.

- Измина една година от конструирането на този Общински съвет. Колко заседания проведе Общински съвет - Дряново през този период, кои бяха едни от най-важните решения за града?

- От началото на мандата на Общинския съвет са проведени 27 заседания. Едно от най-важното решение за 2020 година беше приемането на общинския бюджет. Също така подкрепата за кандидатстване на Община Дряново с инвестиционни проекти, касаещи подобряването на инфраструктурата и социалната среда, като рехабилитация и модернизация на уличното осветление, подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, реконструкция и рехабилитация на улици в община Дряново, ремонтиране на сградата на кметството в с. Ганчовец, предоставяне на топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19, изграждането на проектираната още през 2006 г. улица между бившата фабрика „Бачо Киро“ и Община Дряново.

Като пръв сред равни, като трети мандат общински съветник и втори мандат председател на ОбС - Дряново мисля, че колкото и да ни беше трудно през изминалата година ние, общинските съветници от община Дряново, работихме за дряновци, успяхме и се движим във вярната посока, но нека оценките ги дават нашите съграждани. На 12 юни 2020 г. бях избран за председател на Общинския съвет. Поех тази отговорност за втори път. В началото на мандата, близо 6 месеца, от ноември 2019 година до май 2020 г., отговорността бе на колегата от Общински съвет Галин Герганов.

- Колко решения е взел през 2020 година Общинският съвет?

- През 2020 година в ОбС - Дряново са взети 222 решения. Вносител съм на 9 предложения, а по още 3 предложения съм вносител, заедно с други мои колеги общински съветници.

Като председател на съвета много желая решенията в ОбС да бъдат приемани с 13 гласа „за”. С добър диалог и кредит на доверие считам, че трябва да се обсъжда подробно всяко едно предложение, като по всякакъв начин трябва да изключим натрупания негативизъм през годините, реваншизъм един към друг, за да защитим интереса на Дряново и дряновци и да вземем най-правилните решения за развитието на нашия град.

През 2020 г. беше успешно реализиран ремонтът на централната улица в града - ул. „Шипка“, със средства, отпуснати през декември 2018 г. от правителството. Използвам случая да изкажа благодарност на Министерски съвет и премиера на България Бойко Борисов.

- Как повлия пандемията на работата на местния парламент?

- В тази тежка ситуация както във всички общини, така и при нас в Дряново се наложи да вземем трудни, но адекватни решения в полза на хората. С цел да подпомогнем и улесним техния живот. Бяха приети решения за освобождаване на родителите от заплащане на такса за детската градина, както и на наематели и ползватели на общински площи за времето на въведените противоепидемични мерки. Беше прието решение и за освобождаване на родителите от заплащане на такси за детските ясли.

Моментите в тази ситуация са два - юридически и технически. Първият важен момент - през лятото на миналата година беше приета важна промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация, с която беше дадена възможност за провеждане на заседанията на общинските съвети от разстояние или неприсъствено. По мое предложение, с цел спазване на мерките COVID-19 и опазване здравето на хората, бе приета промяната в нашия правилник за провеждане на онлайн заседания на Общинския съвет. За онлайн заседания на постоянните комисии и на Председателския съвет бяхме приели промени по-рано през годината, които доразвихме и прецизирахме след приетите промени в ЗМСМА.

В тази връзка и с цел по-добрата организация на работа в ОбС, напомням, че както и досега гражданите на общината могат да внасят своите предложения и препоръки в деловодството на Общински съвет - Дряново или на електронна поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg.

Искам да споделя, че за целта на провеждане на онлайн заседанията не сме похарчили никакви допълнителни средства. Споделям, че преди няколко години, в предния ми мандат като председател на ОбС - Дряново, по мое предложение успях да реализирам и видео излъчването на заседанията в ОбС. Тук спокойно и удовлетворен от единодушното решение на всички колеги припомням, че през 2020 година ние приехме и официално лого на Общински съвет - Дряново с девиз - „Общински съвет Дряново - прозрачност в управлението”, което изработих още преди десетина година.

- Имате ли върнати или отменени решения от областния управител или от правораздавателните органи?

- От областния управител нямаме върнати решения. Имахме върнати решения от кмета на община Дряново, бяха образувани три административни дела, които бяха прекратени, след като съветът отмени оспорените решения.

От Районна прокуратура - Габрово имаше два протеста, по които бяха образувани административни дела. Единият протест беше против текст от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Дряново - оспореният текст беше отменен от габровския Административен съд. Вторият протест беше срещу Наредбата за противопожарна и аварийна безопасност на територията на общината. Общински съвет със свое решение отмени протестната наредба и административното дело беше прекратено.

- Какво предстои в работата на местния парламент през новата година?

- На последното заседание през месец декември 2020 г. представих и приехме програмата за работата на Общински съвет - Дряново за 2021 година.

Припомням, че във връзка с чл. 18 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Дряново, датите за заседанията на Общинския съвет и проектът за дневен ред се определят от Председателския съвет, който се провежда през втората седмица на месеца. Дневният ред включва материали с проект за решение, внесени до заседанието на Председателския съвет. Във връзка с определената дата за заседание на ОбС - Дряново Председателския съвет насрочва заседанията на постоянните комисии.

- Каква е атмосферата в Общински съвет - Дряново, водят ли се ползотворни дебати, има ли напрежение, противопоставяне? Скоро имаше спор за парка в центъра на града. Как завърши той?

- Мисля, че има добра работна атмосфера в ОбС - Дряново. Работя в екип, старая се да има диалог с колегите и кмета на Община Дряново Трифон Панчев. Вярвам, че ще продължим да работим заедно за нашата обща кауза за развитието на община Дряново, като както и досега ще продължа да работя с всички колеги и политически групи. Работя съвестно, отговорно и законосъобразно за благоустройството на община Дряново, придържайки се стриктно към нашата обща стратегия за обединение и развитие на общината, както и спазвам Правилника на ОбС - Дряново и йерархията на нормативните актове в страната. Използвам целия си ресурс и комуникация там, където съм най-компетентен, със специалисти и контакти в областта на туризма, културата, спорта и рекламата, с оглед допринасяне за развитието на община Дряново.

Във връзка с втората част на Вашия въпрос уточнявам, че възникналият казус беше не за съществуващ парк, а за евентуалното изграждане на такъв върху територия публична общинска собственост. Основните въпроси бяха свързани с това, че е необходимо повече време за обсъждане на проекта от гражданите на общината и от общинските съветници. Все пак предложението с проекта за решение беше внесено в деня на заседанието на постоянните комисии. След обсъждането му в комисии внесох до кмета на общината искане за становища по някои въпроси. На този етап предложението не беше подкрепено от Общинския съвет.

- Имахте идея за електронно гласуване в местния парламент. Докъде стигна реализацията й?

- Работим и по този казус. В средата на месец януари компанията, която обслужва Община Дряново и голяма част от общините в България, ще ни посети, а аз в момента съм в процес на организация за презентацията и обучението, което ще направи „ИМЕОН България“, за да реализира системата.

- Какви са Вашите пожелания за 2021 година?

- На всички дряновци, на читателите на вестник „100 вести” използвам случая да честитя новата година и да им пожелая успех, здраве и много късмет през новата 2021 година. Нека бъдем по-добри, по-търпеливи и толерантни!

Пожелавам дните да бъдат съпътствани от късмет, любов и разбирателство. Пожелавам сбъдване на мечтите и надежда в личен, професионален и творчески план.

Благодатна, мирна и щастлива нова 2021 година!

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни