Oбщина Севлиево ще подобри условията в дома за стари хора в Добромирка

Dom-za-stari-hora-v-selo-Dobromirka
Дом за стари хора в село Добромирка
Капацитетът на дома е 75 места. В края на 2019 година беше извършен цялостен ремонт в кухненския блок на дома  благодарение на споразумение между Община Севлиево и Асоциацията на жените в Европа

Община Севлиево управлява Дом за стари хора в село Добромирка. За реформиране на дома и постигане съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга е приет план за реформиране, съгласно който за подобряване на качеството на предоставяните грижи е необходимо първо да се подобри материалната база, за да отговаря на изискванията, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.

Община Севлиево подготвя проектно предложение, с което да кандидатства по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, която се реализира в рамките на компонент „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Инвестиция: „Модернизиране на дългосрочната грижа“, Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“, Подкомпонент 1.2 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Целта на процедурата е съществуващите домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Проектното предложение е съобразено с условията в насоките за кандидатстване и изискванията на стандартите за качество на специализирана социална услуга резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов в Дома в Добромирка. В края на 2019 г. приключиха дейностите по проект „Кухненско оборудване на Дом за стари хора в село Добромирка, община Севлиево”, съгласно споразумение между Община Севлиево и Асоциацията на жените в Европа

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни