Oбщина Севлиево продължава да предоставя топъл обяд на нуждаещите се

-100-litsa-poluchavat-top-l-obyad
100 лица получават топъл обяд
Кметът д-р Иван Иванов: Никой няма да бъде изоставен сам в кризите

„Независимо от кризите и проблемите, които ни връхлитат като общество - никой няма да бъде изоставен да се бори сам“, каза кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов, който подписа договора за предоставяне на топъл обяд на всички нуждаещи се на територията на общината. Услугата е активна от 2014 г. и ще продължи до 2025 г.
Проектът цели заедно да се справим с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване, като сега е увеличен броя на лицата, които могат да бъдат включени.
От 23 януари 100 лица от града и населените места от общината получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Продължителността на проекта е до 30 септември 2025 г. и е на обща стойност 247 699,20 лв. Целевите групи са определени в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи.
От програмата могат да се възползват лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи, които не получават подкрепа от близките си, имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.
От мярката могат да се възползват Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
Могат да кандидатстват и лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число - самотни хора с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма за лична помощ; такива, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни; представители на уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 „Реализиране на съпътстващи мерки“ е друга дейност, която се изпълнява в допълнение към осигуряването на топлия обяд. Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1057, „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността, като например насочването към или предоставянето на социални и здравни услуги, включително на психологическа подкрепа, или предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата.
Съпътстващата подкрепа е механизъм за подкрепа и насочване на потребителите на топъл обяд към различни форми на социални услуги, които също се реализират в общината.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни