Община Севлиево е в готовност за зимата

Obshtina-Sеvliеvo-е-v-gotovnost-za-zimata
zima-sevliev0-2-20-10-19.jpg
Община Севлиево има готовност да посрещне новия зимен сезон 2019/2020 г., а Общинският координационен център е подготвен за реакция в случай на нужда.

Това стана ясно след проведеното заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. На заседанието бе обсъдена готовността на различните структури и институции за реагиране при необходимост по време на зимния период за осигуряване нормални условия за живот, придвижване и работа.

Всички дружества, отговарящи за снегопочистването на територията на Община Севлиево, декларираха, че вече имат готовност и необходимите количества химикали, луга и пясък, за да работят през зимния сезон.

От енергийната компания „Енерго-Про“ също са подготвили електроразпределителната мрежа и просеките за работа в тежки условия и натоварване. От дружеството разполагат и с нова автомобилна техника. В случай на нужда екипите на службите на полицията и пожарната също са в готовност да реагират на сигнали.

Фирмите за обществен пътнически превоз са подготвени за работа при зимни условия, при осигурена проходимост на пътната мрежа. Общинският координационен център ще следи и проблемните отсечки с чести снегонавявания в равнинната част на Община Севлиево. Такива са например пътищата Кална кория – Добромирка, Малък Вършец – Агатово – Крамолин, Градинца – Бериево. В населените места в Балкана, в пределите на Община Севлиево, също е създадена необходимата организация за бързо снегопочстване и реакция в случай на нужда.

Топлофицирането на всички детски, учебни, социални и здравни заведения и обществени сгради в Севлиево е организирано и финансово обезпечено.

"Севлиевогаз-2000” АД има готовност за работа при зимни условия с достатъчни по обем запаси от природен газ.

Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в село Столът, Домът за възрастни хора с умствена изостаналост и Центровете за пълнолетни лица с психични разстройства в село Батошево, Домовете за стари хора в селата Добромирка и Стоките вече са осигурени с горива за зимния период.

Разходите за снегопочистване и опесъчаване на улици в град Севлиево и населените места на общината са разчетени и осигурени в общинския бюджет. Община Севлиево ще изпълни финансовите си ангажименти към изпълнителите по договорите за снегопочистване и опесъчаване на улици и пътища от общинската пътна мрежа през зимния сезон 2019/2020 г.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни