Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов направи първа копка на проекта за реконструкция на пътя за язовир „Александър Стамболийски“

Топ новина! Kmеtat-na-Obshtina-Sеvliеvo-d-r-Ivan-Ivanov-napravi-parva-kopka-na-proеkta-za-rеkonstruktsiia-na-patta-za--azovir--Alеksandar-Stamboliiskii
kopka-pat-3.jpg
Проектът е за над 7 млн. лева. като участъкът се финансира от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов направи първа копка на проекта за рехабилитация на пътя, свързващ гр. Севлиево с язовир Александър Стамболийски. Проектът предвижда да се обнови изцяло пътя и прилежащата му инфраструктура в град Севлиево и селата Крушево и Младен до язовир „Александър Стамболийски“.

Проектът „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ се финансира от „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. Той се изпълнява по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка - 7,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР „2014-2020“. Общата стойност на проекта е 7 033 393,45 лв., от които 5 978 384,44 лв. са европейско финансиране. Дейностите по проекта се очаква да бъдат завършени до 21 декември 2020 г.

На официалната церемония по проекта присъстваха цялото общинско ръководство на Община Севлиево, председателя на Общинския съвет Здравка Лалева, народният представител от партия ГЕРБ Иглика Иванова, Минчо Минчев, директор на Областната дирекция в Габрово на Държавен фонд „Земеделие“, кметските наместници и изпълнителите по проекта.

„Искам да благодаря на колегите, които направиха възможно този проект да стартира. Благодарение на „ПРПС 2014 – 2020“ ние успяваме за пореден път да използваме възможностите, която ни предоставят европейските фондове, за да продължим да обновяваме инфраструктурата не само в град Севлиево, но и в останалите населени места на Общината“, сподели кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов. Той пожела проектът да бъде приключен в срок и с необходимото качество, както подобава.

„Това събитие е резултат от усилията на две администрации – Държавен фонд „Земеделие“ и Община Севлиево. Искам да благодаря на д-р Иванов и неговия екип за тяхната усърдна работа за благоустрояването на Община Севлиево“, добави и Минчо Минчев. „Вратите на Фонд „Земеделие“ са широко отворени за всички кметове, за хора, които имат идеи в областта на селските райони, както и такива, които имат идеи за развитие на агро бизнес.“, заяви още директорът на областната дирекция. Той връчи и благодарствен адрес на кмета д-р Иванов от името на Фонд „Земеделие“ по повод на стартиралия проект.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото