Информационна среща за санирането се проведе в Дряново

Informatsionna-srescha-v-Ritualna-zala-na-Obschina-Dryanovo
Информационна среща в Ритуална зала на Община Дряново
срокът за кандидатстване е до 31 май 2023 г. за 100% безвъзмездна финансова помощ на Сдруженията на собствениците

На 26 януари в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе информационна среща във връзка с кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.

Срещата откри заместник-кметът Ангел Ангелов, който представи присъстващите експерти по темата - адвокат Христо Ангелов и Христо Данев - експерт в сферата на етажната собственост. Сред присъстващите бяха председателят на Общински съвет - Дряново Тодор Георгиев, заместник-кметът Николай Карагьозов, общински съветници и граждани.

Експертите запознаха присъстващите с процедурата, подготовката на документите за кандидатстване и представиха критериите, на които трябва да отговоря една сграда.

За да се кандидатства по програмата, трябва да се има предвид, че жилищната сграда следва:

  • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.
  • най-малко 60% от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
  • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС
  • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
  • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

Беше подчертано, че срокът за кандидатстване е до 31 май 2023 г. за 100% безвъзмездна финансова помощ на Сдруженията на собствениците. Експертите запознаха присъстващите, че ще трябва да подготвят документите за кандидатстване в срок до 10 май 2023 година и да ги входират в Община Дряново, за да има необходимото техническо време да бъдат обработени, проверени и качени в информационната система.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни