ГЕРБ: Бюджетът на Община Дряново пренебрегва наболели проблеми на гражданите

GERB:-BBudzhеtat-na-Obshtina-Drranovo-prеnеbrеgva-nabolеli-problеmi-na-grazhdanitе
IMG_8166.JPG

„Бюджетът на Община Дряново пренебрегва наболели проблеми на жителите и не предвижда финансов ресурс за проектиране на водопроводи за решаване на проблема с безводието в някои населени места, не предвижда средства за обещаните безплатни детски градини и ясли, не е ориентиран към подобряване качеството на живот, не гарантира финансовата стабилност и няма визия за бъдещо развитие на общината.

За сметка на това бюджетът предвижда увеличаване на заплатата на кмета на Общината и на кмета на Царева Ливада, както и ремонт на сградата, в която се помещава офиса на БСП. Такъв бюджет, в ущърб на жителите, ние не можем да подкрепим”, е позицията на съветниците от ГЕРБ.

Според тях в бюджета на Община Дряново липсва желание за създаване на по-добри условия на живот, липсват конкретни политики и визия за управление на общината, която да е устойчива и насочена към хората. В инвестиционната програма липсват важните за общината обекти за кандидатстване по национални и европейски програми. Незначителни са и предвидените средства за проектиране на нови и належащи обекти.

„Приходната част на бюджета е силно подценена, а постигането на финансова стабилност чрез подобряване на събираемостта на дължимите данъци и такси остана само основен приоритет от предизборната платформа на кмета. Оказва се, че за по-мащабно развитие и благоустрояване бюджетът разчита основно на осигуреното от предишното управление финансиране на обекти и проекти”, смятат съветниците от ГЕРБ.

Те обясниха, че приоритет за общинските съветници от ПП ГЕРБ и партията на „Зелените“ при обсъждането на бюджета на Общината на заседанията на постоянните комисии е било проектиране на водопроводи в с. Славейково, с. Чуково, с. Радовци и кв. Манга. През изминалия мандат е изготвен техническият проект за довеждащ водопровод от с. Скалско към с. Янтра и е била започната процедура за предоставяне на съгласие от собствениците/наследниците на имотите, през които ще преминава трасето. „Не получихме отговор от кмета на общината с колко собственици/наследници на имоти са осъществили връзка и срещнахме нежелание от негова страна за отделяне на средства за изграждането и проектирането на водопроводите. Предложихме да се подмени водопроводната мрежа на предвидените улици за ремонт в с. Царева ливада, с. Ганчовец, с. Керека и с. Косарка. Навсякъде в община Дряново водопреносната мрежа е много стара и подлежи на подмяна. Считаме, че е нецелесъобразно е да се полага асфалт върху стар водопровод”, обясниха съветниците от опозицията.

Относно предвиденото увеличение на заплатата на кмета на Общината и на кмета на с. Царева ливада, съветниците от ГЕРБ коментираха, че не го приемат, още повече в началото на мандата, когато двамата кметове не са доказали с работата си заслужават ли увеличение на заплатите си.

Те обясниха, че по време на заседанието е станало ясно, че в бюджета не са предвидени средства за неотложни разходи, което поставя под съмнение финансовата сигурност и стабилност на общината. „За да може да се реагира в кризисни ситуации, за предотвратяване и преодоляване на природни бедствия се предвиждат резерви в бюджета в размер на до 10 на сто от общия размер на разходите на общината. Не стана ясно дали е пропуск или съзнателно насочване на средствата за други дейности”, коментираха още съветниците от опозицията.

„Категорично не сме съгласни и с предложението на кмета със средства по капиталовата програма в размер на близо 10 000 лева да се финансира „Проектиране на сграда на ул. „Никола Мушанов“ № 1 – сградата, в която се помещава офиса на БСП. Считаме, че е недопустимо и безотговорно с бюджета на една община да се ремонтират партийни офиси”, мотивираха се съветниците от опозицията.

Те уточниха, че до заседанието на 31 януари 2020 г. пред Общински съвет не е била представена управленската програма на кмета, а съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кметът на общината трябва да представи такава пред Общински съвет в тримесечен срок от полагането на клетва.

Общинските съветници от опозицията призоваваха кмета да преразгледа приходната и разходната част на бюджета и приоритетите в инвестиционната програма по важност и необходимост.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни