Габровският ТУ, Медицинският университет в Плевен и Институтът по електроника към БАН с договор за сътрудничество

Водеща! Dogovor-t-veche-e-podprisan
Договорът вече е подприсан
Ректорът на габровския Технически университет проф. Илия Железаров, проф. д-р м. н. Добромир Димитров - ректор на Медицински университет в Плевен, и доц. д-р Татяна Куцарова - директор на Института по електроника при БАН, подписаха договор за сътрудничество, информира доц. Лиляна Русанова, зам.-ректор на габровския университет.

 Тя обясни още, че подписаният договор за сътрудничество на по-късен етап от съвместната работа ще послужи като база за създаването на клъстер.

Основната цел на договора е реализация на технически сложни проекти в областта на микро- и нанофотониката, биофотониката, мултифункционалните материали, физични технологии и тяхната потенциална приложимост в областта на високотехнологичните медицински изследвания, свързани с иновациите в общественото здравеопазване.

При подписването на договора трите страни отчетоха, че нивото на разработените нови технологии, научната експертиза и съвременното равнище на притежаваната техниката на трите институции, както и високата цена на конструктивните и научно-изследователските дейности партньорите се обединиха за съвместно решаване на съществуващи и нововъзникнали проблеми; предлагане на услуги за бизнеса и външни възложители; обучения и трансфер на научни знания и научно-приложни продукти; съвместно внедряване на разработени научни продукти; провеждане на експертна и консултантска дейност в областта на медицината, медицинските технологии и електроника.

Сътрудничеството обединява университетите и института на БАН, тъй като в рамките на медицината, медицинските технологии и електрониката съществува необходимост от подобряване на производствата и навлизането на иновации. Проф. Железаров подчерта, че трите институции разполагат с необходимия научен и кадрови капацитет за реализиране на целите на новия договор, както и че предизвикателствата пред развитието на редица сектори изискват партньорство и обединяване на усилия на учени от различни области на науката.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни