АПИ: Шест са кандидатите за проектиране на ремонта на моста на Колю Фичето в Севлиево

Most_Kolio_Ficheto_Sevlievo.jpg
Most_Kolio_Ficheto_Sevlievo.jpg
Съоръжението е на пътя Севлиево – Богатово и е построено от Колю Фичето преди 165 години

Шест са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект на основния ремонт на моста над река Росица в Севлиево. Съоръжението е на третокласния път III-404 Севлиево – Богатово и е построено от майстор Колю Фичето през 1857 г.
Първоначално мостът е бил с дължина 110 м и през 1939 г. е удължен до 185 м. През 1972 г. е уширен до габарит 18,65 м с 4 ленти за движение – по две ленти в посока, и два тротоара. Необходимостта от изграждането му възниква през Кримската война (1853-1856 г.), когато съществуващият тогава дървен мост е трябвало да бъде заменен със стабилно каменно съоръжение поради преминаването на войски, пътници и товари. За главен майстор на строежа, започнал през 1856 г., е ангажиран майстор Никола Фичев.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 76 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 150 календарни дни.

Отворените оферти са на:
„Трансконсулт Група – 22“, с участници: „Трансконсулт – група“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД; „Пътпроект“ ЕООД; „Виа-план“ ЕООД; Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „Виа про инженеринг“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД; „Алве консулт“ ЕООД; „Фрибул“ ООД.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срока им за изпълнение. Целта на обществената поръчка е да се изработи проект за изпълнение на необходимите ремонтни работи за подобряване състоянието му и възстановяване носимоспособността и дълготрайността на моста, както и за извършване на авторски надзор по време на строителните работи. С ремонтно-възстановителните дейности ще се осигурят безопасни условия за движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на мостовото съоръжение.
С оглед бъдещата експлоатация на моста е необходимо да се разработи проект за ремонтно-възстановителни работи, който да съдържа цялостната рехабилитация на пътното платно, полагане на нова хидроизолация, асфалтова настилка, дилатационни фуги, тротоарни блокове, предпазна ограда и парапет, възстановяване на бетонното покритие по пътната плоча, гредите и стълбовете с торкретбетон, както и защитно покритие по всички открити бетонни повърхности. Необходимо е да се предвиди изграждане на колекторна отводнителна система на съоръжението, мерки за подобряване на сеизмичното осигуряване, дейности по запазване на всички инженерни мрежи в зоната на съоръжението.
Мостът над река Росица е със статут на „единична недвижима културна ценност“, декларирана като „архитектурно-строителен паметник на културата“ от епохата на Възраждането. В списъците на Националния институт за недвижимо културно наследство е записан под имената „Мост с лъвовете на р. Росица“ и „Каменен мост на р. Росица от Кольо Фичето“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Севлиево

Към началото

Следвай ни