Ученическо самоуправление в "Ран Босилек"

Водеща! TSelta-e-uchilischeto-da-se-prev-rne-v-obichano-ot-detsata-myasto
Целта е училището да се превърне в обичано от децата място
Основно училище „Ран Босилек“ гр. Габрово е част от Национална инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ (НИУУС).

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) подеха Националната инициативаУправляваме училището с ученическо самоуправление(НИУУС).

В НИУУС участват 28 училища с общо 18 030 ученици от 755 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. Най-малкото училище е основно от 1 до 7 клас с 5 паралелки и 61 ученика, а най-голямото е средно училище от 1 до 12 клас със 68 паралелки и 1640 ученика. 17 от училищата имат статут на иновативни.

Училищата-модели за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I - VII, VXII, VIII XII или I - XII клас, в които възрастните делегират на децата както права, така и отговорности, са определени на случаен принцип от местните структури на СБУ и съдействието на РУО – Сливен и РУО – Хасково. ИИИ оказва постоянна консултативна помощ при необходимост. Вторият срок е избран като даващ повече възможности за активност на учениците чрез ученическото самоуправление и като подготвящ за следващата цяла учебна година.

Училищата имат възможност да приложат иновативно нормативните разпоредби, като създадат на практика структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка и покажат готовност за споделяне на своите добри практики с останалите училища в областта и на национално ниво, за което ще издадат специален училищен вестник.

НИУУС е национална кауза, която цели да покаже, че разширяването на правата на децата/учениците не само не е трудно, но е и изключително полезно за всички съучастници на ученическото самоуправление (1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество), както и за обществото като цяло.

След гласуване, във всяка паралелка от I до VII клас в Основно училище „Ран Босилек“ в Габрово бяха избрани председател и членове на ученическия съвет на паралелката. Всички председатели са членове на Общото събрание на училището, а представител на всяка паралелка от I до VII клас са членове на Училищния ученически съвет. Ученическите съвети имат свой устав и правила. Ръководството на училището се допитва до тях при вземане на важни решения за живота, дейността и материалната база на училището. Учениците активно участват в управлението на училището. По тяхна инициатива и организация се провеждат редица мероприятия и се отбелязват значими празници. Целта за участието ни в инициативата е с помощта на учениците да превърнем училището в желано и обичано от децата място, те да придобият компетентности, необходими за успешното им личностно развитие, компетентности за активно участие в обществения живот.

НИУУС се реализира изцяло със собствени материални, финансови и човешки ресурси на всички съучастници в ученическото самоуправление, без специално външно финансиране, така, както следва да се разгръща и развива ученическото самоуправление във всяко училище в рамките на всяка учебна година, съобразно действащата нормативна уредба.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото