Технически университет - Габрово получи електроавтомобил за учебния процес, дарен от компанията "Милара Интернешънъл"

Водеща! Rektor-t-prof.-Iliya-ZHelezarov-otkriva-konferentsiyata
Ректорът проф. Илия Железаров открива конференцията
Завърши Международната научна конференция УНИТЕХ 2022 в Технически университет - Габрово

За двадесет и втора поредна година Технически университет - Габрово организира международната научна конференция УНИТЕХ, в която учени от страната и чужбина представят своите научни разработки и постижения.

Официалното откриване на събитието се проведе в конферентната зала на библиотеката на Технически университет - Габрово. Участниците и гостите бяха поздравени от проф. Железаров, госпожа Сидорова – областен управител на област Габрово, и госпожа Минева – зам.-кмет на Община Габрово.

Доц. Цанков – зам.-ректор по научноизследователската дейност на Технически университет – Габрово, откри двадесет и второто издание на престижния научен форум. Доц. Цанков подчерта, че в сборник след двойно рецензиране са публикувани 134 научни доклада, които бяха представени в 19 тематични секции. И тази година конференцията привлече учени от университети от Сърбия, Словакия, Гърция, Чехия, Литва, Босна и Херцеговина, Турция и Украйна, които представиха общо 60 научни публикации.


Форумът бе уважен от областния управител Кристина Сидорова


Гости на конференцията бяха директори на институти на БАН, ректори на български университети, учени от страната и чужбина и представители на бизнеса.

Представянето на проект № BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“ събра повече от 50 представители на научните и бизнес среди, които дадоха висока оценка на постигнатите резултати през 2022 г.

Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от ректора на Технически университет - Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров. Той подчерта, че в рамките на изпълнението на проекта вече са отпечатани 150 публикации в престижни, индексирани и реферирани международни списания, а учените работят по 16 договора за реализиране на научни изследвания по поръчка на бизнеса. Значителни усилия през годината са насочени и към акредитиране на лабораториите, като по този начин връзката на центъра с международни и национални компании се засилва.

В рамките на центъра за компетентност са назначени 78 водещи изследователи и върхови специалисти, а студенти и докторанти използват съвременното научно оборудване.

Всички мероприятия, включени в конференцията, ще спомогнат за обособяването на „Иновативния Хълм на Габрово“ – ключово място за обучение, научни изследвания, предприемачество, трансфер на знания и технологии, инкубатор на идеи и фирми, споделено пространство за студенти, докторанти, ученици, преподаватели, учени, представители на бизнеса, неправителствените организации, местната и държавната власт, допълни ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров.

Пленарният доклад на УНИТЕХ 2022 беше на тема „Съвременни лазери и техните приложения в промишлеността“, представен от доц. д-р Станислав Немечек от Университет на Западна Бохемия, Чехия. Конференцията продължи със заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

Със свой доклад в сферата на информационните и комуникационни технологии и изкуствения интелект в конференцията участва Кристина Сидорова, но не в качеството си на областен управител на Габровска област, а като аспирант в габровския Технически университет.

Програмата на международната научна конференция включваше и семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и семинар по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация Технически университет - Габрово, посветен на връзката между индустрията и науката.

На участниците и гостите на научната конференция беше дадена информация за изпълнението на трите проекта по ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в които университетът е партньор, а лабораториите са част от Габрово Тех парк.

В рамките на събитието

Технически университет - Габрово получи електроавтомобил, дарен от компанията „Милара Интернешънъл"

специализирана в механичната изработка на детайли за полупроводниковата индустрия, инженерно проектиране, асемблиране и автомобилостроене.

Електромобилът ще се използва в учебния процес на специалност „Автомобилна електроника“, а студентите ще могат да се запознаят с управлението на електромобила и рекооперацията на енергия, както и ще могат да снемат различни параметри в реален режим на работа.

Компанията „Милара Интернешънъл“ е асоцииран партньор по проект №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Участие във форума взеха и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов, и заместник-председателят Красимира Соколова. Палатата е асоцииран партньор в проекта „Интелигентни, мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“, а в програмата на научната конференция беше представено изпълнението на проекта и предстоящите дейности. Технологичният парк на Технически университет - Габрово e сред членовете на Клъстер технологии за чиста околна среда, създаден по инициатива на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, наложил се като активен инструмент за връзка и съвместни проекти между научните звена и бизнеса, които отразяват събитието на сайта си.

Снимки и текст: Технически университет - Габрово

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни