Втора работна среща за устойчиво градско развитие

Обсъдено бе предстоящото сътрудничество на Общините във връзка с е конценпциите за интегрирани териториални инвестиции

Повече...