Студентите ще заплащат средно 1050 лв. такса за обучение

Препоръчана! -Studentite-v-8-profesionalni-napravleniya-i-18-zaschiteni-spetsialnosti-sa-osvobodeni-ot-taksi.-
Студентите в 8 професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси.
    Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв.

Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.
    За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ - 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв., „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „ Изкуства“ – 1450 лв.
    Средно 20% е увеличението на таксите спрямо академичната 2022/2023г. и касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и  „Здравеопазване“.
    Студентите в 8 професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси. Професионалните направления са „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“.
    Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година. 
Таксите за обучение в държавните университети из Европа
    Последната година беше изключително динамична и доведе до много промени в световното образование. Най-голямата от тях беше свързана с излизането на Великобритания от ЕС и рязкото поскъпване на обучението там за студентите от континента. Пандемията стана причина както за намаляването на таксите на някои места, така и за увеличението им на други. 
Великобритания
    Повечето такси са в диапазона от 12 000 до 20 000 паунда годишно. Отделни програми за медицина могат да достигнат цели 70 000 лири. Автономията, която учебните заведения имат, не позволява генерализирането на условията за таксите им. 
Нидерландия
    Държавните университети, подобно на британските, таксуват всичките си студенти – и местни, и чуждестранни. За студентите от ЕС важи законова такса за обучение, която е между 1040 и 2083 евро годишно за всяка държавна институция. През първата година тази сума може да бъде редуцирана наполовина, ако избраната от студента програма носи бакалавърска или асоциирана степен. 
Ирландия
    Много от бакалавърските степени в държавните университети са безплатни за гражданите на ЕС – разходите по тях се поемат от Органа за висшето образование (Higher Education Authority). Макар и програмата да се води безплатна, трябва да се подготвите за административните вноски, които покриват най-различни студентски услуги и могат да достигнат цели 3000 евро на година. Размерът им варира спрямо университета и може да се променя в хода на обучението.
    Германия
    Повечето университети не начисляват такси за обучение за бакалавърски програми. Държавните институции са преобладаващите и изискват единствено заплащане на административна такса. Тя варира от 100 до 350 евро на семестър и покрива различни услуги, от които студентът може да се възползва по време на следването си.
Австрия
    В държавни университети студентите от Есз, които са записали редовно обучение или участват в обменна програма, не трябва да покриват никакви такси, а единствено да заплащат сума от 20 евро на семестър. Тя отива за членството в студентския съюз и застраховката при злополуки. Университетите по приложни науки организират учебния си процес по различен начин, затова правителството им позволява сами да решават колко да таксуват студентите си – европейците обикновено плащат по 363 евро на семестър.
Франция
    Таксите в държавните университети са сравнително ниски за студентите от ЕС. Повечето бакалавърски програми изискват вноска от средно 170 евро годишно. Медицинските и инженерните специалности са с по-високи такси – съответно около 450 и 620 евро на година. Но освен средства за обучение ще трябва да отделите и такива за разходи по студентски дейности и поддръжка на кампуса в размер до 100 евро.
Испания
    Държавните университети предлагат два вида бакалавърски степени. Първите са официални и таксите за програмите им се определят от всяка автономна област в страната, като обикновено варират между 150 и 3500 евро на година.
    Вторият тип са специфични за институцията, която ги издава, и не подлежат на регулации. Следователно таксите за тях могат да скочат до десетки хиляди евро. 
Италия
    Минималните такси са 900 евро годишно, а максималните – 4000. Възможно е обаче човек да бъде освободен от плащане.
Дания
    Висшето образование в публичните университети е напълно безплатно за всички студенти от ЕС. 

Бакалавърските програми на английски обаче не са в изобилие, затова ако сте се насочили натам, или се уверете, че малкото налични отговарят на всичките ви изисквания, или помислете за интензивна езикова подготовка.

Белгия

Белгия се дели на фламандски и валонски регион, като и в двата годишните разходи за обучение варират между 8 000 и 12 000 евро. За да се увери обаче, че тези такси не са пречка за никого, правителството ги субсидира както за локални, така и за европейски студенти. От учащите се изисква единствено ежегодно да плащат таксите за администрация, които варират спрямо вида на учебното заведение. Във Фландрия горната им граница е около 950 евро, а във Валония и Брюксел – 835 евро.

Размерът на таксите за обучение играе изключително важна роля при избора на правилния университет. Не забравяйте обаче да проучвате и разходите за живот – ниските цени на образование в дадена държава невинаги означават и евтина издръжка. Планирането на кандидатстването отрано е най-лесният начин да гарантирате, че ще се спрете на перфектната учебна дестинация за вашето финансово състояние.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото