Създават Център за дуално обучение

Топ новина! -PTG-„D-r-Nikola-Vasiliadi“-e-edno-ot-p-rvite-uchilischa-v-B-lgariya,-koeto-zalozhi-na-dualnata-sistema
ПТГ „Д-р Никола Василиади“ е едно от първите училища в България, което заложи на дуалната система
Днес от 14 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои публично обсъждане на концепцията

Професионалната  техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" в Габрово е едно от първите училища в България, които след 2015 година започнаха да прилагат системата на дуалното професионално образование.
    При липсата на специалисти дуалната система е ключовият начин да се осигурят на млади квалифицирани кадри, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.
    Партньори на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в досегашната им работа по дуалната система са: Импулс АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, ЦЕРАТИЦИТ България AД, Габинвест ЕООД, ЗГПУ ГРУП - ЕООД.
    Днес в 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще има публични консултации с широката общественост на Концепцията за интегрирано териториално развитие „Образование-наука-бизнес в подкрепа на дуалното техническо образование в община Габрово“.
    В Концепцията се комбинират 2 вида дейности:
    • свързани с модернизацията на образователната инфраструктура чрез изграждане на Център за дуално обучение и създаване на среда близка до реалната работна;
    • дейности за развитие на професионалното образование. 
    Първите дейности на стойност 2 400 000 лв. ще се финансират по Програма „Развитие на регионите“.
    Дейностите за развитие на самата дуална система са на стойност 500 000 лева  и ще бъдат осигурени по  програма „Образование“. Те включват: Обучения за повишаване квалификацията и компетентностите на преподавателите по професионална подготовка.Ще се реализират в пъртньорство с Технически университе  – Габрово и Габровската търговско-промишлена палата; Организиране на "пробно стажуване" за ученици от първи гимназиален клас, което ще се реализира заедно с фирмите партньори, координирани от ГТПП и РУО – Габрово; провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици от 10 клас. Заложени са средства за осигурявани  на наставници на учениците и тяхното обучение.
    Освен изброените партньори  – ГТПП, Руо и университет, са включени още двама представители на частния бизнес – НИМ Транс Сервиз ООД и АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД
    * * *
    В срок до 22 март 2024 г. всички заинтересовани лица имат възможност да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепцията и да направят коментари или възражения.
    Анкета:
    https://forms.gle/7j1vCL9ZuhtpQBpL9
    Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Габрово: oic@gabrovo.bg
    При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Габрово като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион (СЦР) на телефон: 066/807-222.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото