Представят книгата "Първият" за проф. Весел Савов

Събитието е на 2 ноември от 14.30 часа в библиотеката на ТУ – Габрово

Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката" и Деканското ръководство на факултет "Електротехника и електроника“ Ви канят най-учтиво да присъствате на 2 ноември 2023 г. от 14.30 часа на представянето на книгата ПЪРВИЯТ, което ще се проведе в Конферентната зала на университетската библиотека.

Автор на книгата е Димитър Гиргинов. 

Рецензенти: доц. д-р инж. Петър Петров, доц. д-р инж. Георги Велев
Коректор: Емилия Гиргинова. Графичен дизайн: Йоана Гиргинова
Печат: Университетско издателство „Васил Алрилов" - Габрово

С присъствието си на това събитие Вие ще изразите Вашето уважение към паметта на проф. Весел Савов – личност с най-голям принос при осъществяването на мечтата на народните будители Априлов, Палаузов и д-р Никола Василиади.
Дарителската сметка за паметна плоча на Първия Ректор на ТУ-Габрово проф. Весел Савов върху гранитен блок е разкрита в Пощенска банка под № IBAN BG55 BPBI 7929 1051 8816 04
и е на името на Председателя на Инициативния комитет Юли Божидаров Енчев

За проф. Весел Савов

Професионалната му дейност започва от 1950 г., когато е назначен за асистент, през 1962 г. е избран за доцент, а през 1974 г. – за професор по теоретична електротехника към катедра „Теоретична, измервателна и обща електротехника“ при ВМЕИ – София.

През периода от 1963 г. до 1968 г. професионалната дейност на проф. Савов е непосредствено свързана със създаването и развитието на Висшия общотехнически задочен институт в гр. Габрово (ВОТЗИ), който е открит на 15.11.1964 г. и активното му участие в процеса на утвърждаване на института и превръщането му в редовно висше учебно заведение. Като първи ректор на ВОТЗИ проф. Савов насочва усилията си към създаване на условия за провеждане на високоефективен учебен процес и разширяване на материалната база за нуждите на обучението. По този начин само за 3 години се предприемат необходимите действия за превръщането на института в самостоятелно висше учебно заведение за задочни и редовни студенти с пълен курс на обучение.

Габровската общественост приема това историческо събитие като знак на признателност към делото на бележития възрожденец и реформатор Васил Априлов и неговото „Завещание“ – „когато дойде време да имат българите в Габрово заведение на по-високите науки“.

По-късно проф. Савов е избран за декан на факултет „Автоматика“ (1974–1976 г.), член на Академичния съвет и ръководител на катедра „Теоретична електротехника“ (1976–1980 г.) при ВМЕИ – София. Член е на Комисията по машинно-електротехнически науки и Комисията по електротехнически науки при ВАК. Член е на Съвета по Изчислителна техника към Държавния Комитет за Наука и Технически Прогрес (ДКНТП). Председател е на Специализирания научен съвет по автоматизация, теоретична електротехника и електроизмервателна техника при ВАК. Председател е на Експертно-консултативния съвет по теоретична електротехника и електроизмервателна техника при МНП. Член е на Националния съвет на Международната електротехническа комисия (МЕК). Основател е и ръководител на школата за следдипломна квалификация на преподаватели по теоретична електротехника от страната.

Проф. Савов е дългогодишен преподавател по теоретична електротехника във ВМЕИ – София, ВОТЗИ – Габрово, ИПФ на ТУ – София, в гр. Сливен и др. Научните му изследвания са ориентирани към определяне на електромагнитните параметри на лентови структури, анализ на линейни и нелинейни електрически вериги, анализ на нелинейни динамични системи и автоколебателни процеси, анализ на електромагнитни полета в СВЧ-устройства (лентови линии, циркулатори, антени и др.), табулиране на висши трансцедентни функции, разработване на прибори и устройства за защита от СВЧ-магнитни полета.

Автор е на много научни публикации у нас и в чужбина (САЩ, Русия, Англия, СССР, Германия, Белгия и др.). Публикацията “Analysis and synthesis of perturbed Duffing oscillators” на проф. В. Савов и кол. в едно от най-престижните световни списания по теория на веригите – “Internationa Journal of Circuit Theory and Applications”, е обявена за най-добра статия на списанието за 2006 г.

Проф. Весел Савов е награден с ордени „Св. Св. Кирил и Методий“ – I степен, „Червено знаме на труда“, „9 септември“ – I степен, със златен медал и грамота на ТУ – София и значка за технически прогрес. Почетен гражданин е на гр. Габрово и DOCTOR HONORIS CAUSA на Технически университет – Габрово.

Материалът е изготвен от катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни