Подобряване ефективността и атрактивността на ПОО за електротехници: EE VET

Препоръчана! Proekt-t-EE-VET-e-evropeiska-initsiativa
Проектът EE VET е европейска инициатива
Габровско сдружение работи съвместно с партньори от Германия, Латвия, Литва и Унгария по европейски проект за подобряване на ефективността и атрактивността на Професионалното образование и обучение в областта на сградните енергоспестващите технологии.

Стартирайки от 1 ноември 2021 г. и с продължителност 24 месеца, проектът EE VET е европейска инициатива, която има за цел да допринесе за повишаване на професионалните умения и компетенции на настоящи и бъдещи електротехници, свързани с въвеждането на иновативни енегийно ефективни решения в сградните електрически инсталации с цел пестене на енергийни ресурси. Преходът към чисти технологии и енергийно ефективни приложения е от ключово значение за постигането на енергийната устойчивост на Европейския съюз и целите му в областта на климата.


Финансиран в рамките на програма Еразъм+, проектът EE VET с координираща институция немския изследователски център Social CRM Research Center e. V.,Германия, обединява следните партньори:

  • Rezekne Academy of Technologies, Латвия,
  • Европейски център за образование, наука и иновации, Габрово, България
  • iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont Kft, Унгария,
  • Schnellkraft Personalmanagement GmbH, Германия и
  • Alytaus profesinio rofesinio rengimo centras, Литва.

За постигане на основния резултат на проект EE VET - обучителен продукт за повишаване на професионалните знания и компетенции на ученици от ПОО и настоящи електротехници, както и развитие на отворени образователни ресурси и дефиниране на ресурси за обучение - дейностите, които ще бъдат разработени в рамките на 24-месечния период на проекта, включват създаването на следните интернет базирани обучителни модули:

  • Интелигентно осветление,
  • Управление на системи за сградна автоматизация,
  • Монтаж и поддръжка на малки фотоволтаични инсталации.

 

Чрез предоставяне на нови умения и компетенции на електротехническите специалисти, проектът ще допринесе за внедряването на енергийно ефективни технологични решения в сградните електроинсталации и ще подпомогне европейския преход към дигитална и зелена икономика.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото