Ограничението за ползване от възобновителни сечи ще падне скоро и пазарът ще се облекчи

Топ новина! Sreschata-be-organizirana-po-initsiativa-na-direktora-na-STSDP-inzh.-TSvetelin-Milanov
Срещата бе организирана по инициатива на директора на СЦДП инж. Цветелин Миланов
Зам.-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов участва в работна среща на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово.

  В мероприятието, организирано по инициатива на директора на СЦДП инж. Цветелин Миланов, взеха участие представители на браншови организации и бизнеса в Габрово, ключови потребители на дървесина, както и директорите на държавните горски и ловни стопанства в обхвата на СЦДП.
По време на срещата бяха обсъдени критичните моменти в процесите на дърводобива и стопанисването на горите. Целта на мероприятието бе именно да осигури възможност на всички участници в процеса на добиване на дървесина и стопанисване на горите да представят проблемите си и предложения за тяхното решаване пред ресорния заместник-министър.
Обсъден бе въпросът с доставките на дърва за огрев. От страна на предприятието бе отбелязано, че дърва ще се предлагат регулярно и чрез откритите седем склада, работещи към държавните горски и ловни стопанства.
Според директора на СЦДП инж. Миланов напоследък заявките са увеличени поради завишените цени на горивата и енергията. Това мотивира населението да се презапасява със значително по-големи количества дърва спрямо предходните години.
Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, в чийто ресор попада стопанисването на българските гори, заяви, че предстои да се отмени ограничението върху планираното ползване от възобновителни сечи от високостъблените гори. По този начин ще се облекчи пазарът и изкуствено създалият се дефицит. Той подчерта, че ще се търси конкурсно начало при формиране на обекти. Заместник-министър Чамбов отбеляза още, че ще се търси механизъм за решаването на трудностите с нормативната уредба. Независимо от това, призова да се търсят възможности сега да бъде направено всичко, което лесовъдски е възможно.
В хода на разговорите участниците в срещата се обединиха около мнението, че е необходимо допълнително финансиране от европейските механизми и фондове за дърводобива, каквито към момента осезаемо липсват.
Бизнесът благодари за бързата реакция от страна на Министерство на земеделието и за инициативата от страна на СДЦП за провеждане на срещата и отбеляза, че оценява доброто партньорство.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни