Нина Митева: Нашите деца са щастливи и усмихнати, за тях се грижат учители - доказани професионалисти

Водеща! Detsata-v--Ran-Bosilek--sa-schastlivi-i-usmihnati
Децата в "Ран Босилек" са щастливи и усмихнати

За предимствата и недостатъците на дистанционното обучение, за успехите на седмокласниците на националното външно оценяване, за проектите, които разработва училището, за разнообразните извънкласни форми на работа с учениците, разказва директорът на ОУ "Ран Босилек" Нина Митева.

- Как завърши тази учебна година в ОУ"Ран Босилек"? Как премина при вас дистанционното обучение, справиха ли се учители и ученици?
- За първи път учебната година приключва дистанционно. Въпреки подготовката, която имаха всички педагогически специалисти, за нас беше истинско предизвикателство да се организира за кратко време цялото онлайн обучение. Колегите имаха свободата да използват различни електронни платформи. Спряха се на платформите Google Classroom и Microsoft Teams. Много от учениците бяха впечатлени от възможностите на дистанционното обучение. Почти всички активно участваха във видео уроците, тестовете, изпълнението на проектите и задачите за самостоятелна работа. Предизвикателство имаше и за родителите на учениците от начален етап. В критичната ситуация на COVID-19 и въведеното извънредно положение те станаха наш истински отговорен партньор в обучението в електронна среда. В тези трудни за всички дни заедно, като екип успяхме да обединим усилията си и в много кратък срок да продължим обучението и да се справим с новото предизвикателство. Днес, може би и поради удължената изолация, учениците искат отново да се завърнат в класните стаи и сега оценят много повече предимствата на живата връзка: учител - ученик.
Истина е, че на нас също ни липсваше пълната с деца класна стая. Липсваха ни разговорите с тях, смехът, прегръдките, игрите, пакостите и закачките им.
Традиционното учене е сложен процес, изисква усилия, концентрация, воля, активност, търпение. То не може и не трябва да замени дистанционното обучение. Естествено е при онлайн обучението, учениците инстинктивно да търсят начини да си спестят някои усилия. Дистанционното обучение ни даде възможност да оценим онова, което сме приемали за даденост - пълното училище, приятелствата в него, общуването и контактите. Нищо не може да замени живата връзка „учител - ученик - родител“. В ОУ „Ран Босилек“ общуването е многопластов, динамичен и необходим процес, в който трите страни взаимно си влияят и взаимодействат. Благодаря за подкрепата, сътрудничеството и разбирането на родителите ни. Истина е, че днешните деца харесват много електронните устройства и ресурси. Но повече от малките ни ученици са против този вид обучение, те предпочитат живия контакт със съучениците си и учителите.


Един от минусите на този вид работа е, че времето не достига в онлайн средата. Учителят не може да чуе всички. Електронното обучение може само да допълва присъственото - при извънредни обстоятелства като грипни ваканции - тогава трябва да премине към този формат на обучение. Може да се приложи и когато дадено дете отсъства по семейни причини или за ученици, отсъстващи по здравословни причини. Опцията 20% от учебните часове да се провеждат дистанционно според мен е удачна само за учениците в гимназиален етап.
- Как се представиха Вашите седмокласници на националното външно оценяване? Има ли индивидуални високи оценки?
- И тази учебна година отбелязваме високи резултати при националното външно оценяване на 7 клас. В ОУ „Ран Босилек“ на изпита по БЕЛ имаме среден резултат 66,80 точки (при среден за страната 51,06 и среден от област Габрово - 52,64 точки)
По математика - среден резултат 42,64 точки (при среден за страната 36,33 и среден от област 33.92 точки). Гордост училището са резултатите от НВО на Валентин Петров: 95,500 точки по БЕЛ и 95 по математика; Георги Събев - 86 по БЕЛ и 82 точки по математика; Радост Благоева - 86.500 точки по БЕЛ; Лидия Гьопсалиева - 84.500 точки по БЕЛ; Елизабет Илиева -. 84.000 точки по БЕЛ.
Всички седмокласници са се справили много добре.
Целта е да подобрим качеството на образованието в училище и ангажиране на свободното време на учениците. Подпомагаме всеки ученик, който има пропуски в знанията си. Провеждаме всекидневни консултации и допълнителна работа през пролетната ваканция. При мотивирани учители, учениците получават качествено образование.
- Знаете ли къде ще кандидатстват те?
- Изборът на училище и профил след седми клас е първата важна стъпка към избора на бъдещия професионален път, по който децата ни ще поемат в живота. За много ученици изборът на гимназия всъщност е избор на училище, което ще ги подготви най-добре за университета. Долавя се интерес към паралелките в Национална Априловска гимназия и ПМГ "Акад.Иван Гюзелев". Всички училища в Габрово /ПГТ "Пенчо Семов", ПТГ „Доктор Никола Василиади“ и др./ предлагат качествено образование. Изборът е на седмокласниците. Най-важното, обаче, е да поощрим учениците си да правят това, което им харесва, да се трудят, да бъдат упорити и да развиват силните си страни. Само тогава те ще искат да учат и ще бъдат уверени млади хора с амбиции и мечти за утрешния ден.
- Как върви приемът на първолаци при вас?
- През учебната 2020/2021г. паралелките в училище отново ще са три. Приети са 66 ученици. През месец юни организирахме Лятна академия "Азбуки - Ран Босилек" за приети, бъдещи първокласници. Децата с желание и интерес се включиха в спортно - занимателни игри, състезания, музикални занимания, викторини, конкурси по БДП, DVD прожекции на детски филми, логически задачи за развитие на съобразителност, наблюдателност и точна преценка, компютърни занимания, интерактивни и забавни занимания по математика и български език, словесни игри за развитие и обогатяване на речниковия запас от думи, задачи за усъвършенстване на графичната способност, игри за логическото мислене, интелекта и фантазията.
За учениците от 2 до 4 клас с помощта на Община Габрово също са организирани летни занимания. Заниманията се осъществяват също по график прецизно разработен от Габриела Умникова, главен експерт в дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово. Обхващат месеците юни и юли. Реализирани са посещения занимания в художествената галерия, Етнографски музей на открито „Етър“, Интерактивен музей на индустрията, Регионален исторически музей, Национален музей на образованието, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, концерт на Габровски камерен оркестър и др.
На стадион „Христо Ботев“ децата имаха възможност да се запознаят с различни видове спорт и да тренират под умелото ръководство на треньори. Организирахме и детски арт салон - изработваха колажи, рисуваха, моделираха, апликираха. Организиран бе и пикник сред природата.
Нашите деца имат забавна ваканция. Те са щастливи, усмихнати и имат истински приятели. За тях се грижат доказани учители - професионалисти.
- Въпреки тримесечната изолация успяхте ли тази година да работите по проекти и програми? Какво предстои?
- От 2 юни стартираха дейностите по проект „Подкрепа за успех“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" Проектът е за подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети по време на онлайн обучението. Групите за допълнително обучение са 10. Сформираните групи включват не по-малко от 5 и не повече от 8 ученици.
Осъществява се обучение по български език и литература, математика и природни науки. Обхванати в „Подкрепа за успех“ общо 65 ученици - 42 деца от начален етап и 23 ученици от прогимназиален етап.
Дневната продължителност на допълнителното обучение е до 4 учебни часа. Обучението е присъствено. Проектът дава отлична възможност пропуските спокойно да бъдат компенсирани. Стремим се в училище да развием потенциала на всеки ученик. Това е видно, когато стане дума за постиженията на учениците ни. Успешните училища са тези, които инвестират в своите ученици и учители.
В ОУ „Ран Босилек“ се работи и по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул „Културните институции като образователна среда“. Проектът ще продължи и през 2020/2021 учебна година с участници: Силвия Василева - 3 "в" клас, Теодора Карапавлова - 2 "в" клас, Десислава Войчева - 1"в" клас.
Кандидатствахме и по Модул „Библиотеките като образователна среда“. Документите вече са изпратени.
Работим и по проект на МОН „Образование за утрешния ден“. Дейностите включват организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Сформирана е една група с допълнителни занимания по ключови дигитални умения с ръководител Васвие Адем - учител по информационни технологии в училището.
Бъдещият облик на нашето училище е свързан и със специална грижа и отговорност към екологичното възпитание и образование на децата. От 10.10. 2019 г работим по проект Еразъм+ „Бъди приятел с природата“, партньори са Турция, Гърция, Италия, Полша Основното послание е, че бъдещето на планетата зависи от всеки един от нас и колкото и малки промени в личните си навици да направим, то това би помогнало в глобален мащаб. Екологичното образование е процес, който има за цел осъзнаване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за разумното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия за опазване на природата. Работата по проекта предлага възможност за разширяване на интересите на учениците, за разгръщане на способностите, проява на нови интереси и самоусъвършенстване в избрана област. Чрез уроци, интерактивни занятия, участия в конкурси и специфични дейности бяха отбелязвани: Седмицата на гората, Световният ден на планините, Световен ден на климата, Денят на слънцето, Международен ден на влажните зони, Световния ден на енергийната ефективност, Международен ден на редките птици, Денят на билките Еньовден, Световен ден на опазването на околната среда и др.
- Имате ли интересни форми на извънкласна работа на учениците?
- Ние насърчаваме децата да участват в извънкласните дейности, които училището предлага с цел отделните личности да развиват индивидуалните си способности и да удовлетворяват творческите си потребности. Обхванати в 20 групи по интереси са 396 ученици от първи до седми клас: Клуб "Дебати", Клуб „Историята на моят роден град“, “Приложна декорация“, „Млад Краевед“, "Християнски празници и традиции", Театрално студио "Патиланци", „Природата - извор на живот и сила”, "Сред природата", "Веселите боички", „Забавна математика“, Клуб "Информационни технологии" и др. Най-важната задача на ОУ „Ран Босилек“ е да създава умни, творчески, мотивирани, толерантни и духовно богати личности. Изключително важен е принципът на доброволност на участието във всички клубове и групи. Чрез заниманията по интереси ние развиваме ключови компетентности, работим за патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание. Насърчаваме иновациите и креативното мислене на учениците си.
- Въвели ли сте електронен дневник в училището. Има ли той предимства и ефект?
- В ОУ „Ран Босилек“ е въведен електронен дневник още от 2011 г. Предимствата са: бързата и удобна връзка с родителите, относно оценки и отсъствия на учениците, както и за предаване на информация, свързана с дейностите, мероприятията в училищната общност, поведението на децата.
Това е един бърз и ефективен комуникационен канал за връзка между родител и учител /особено при ситуацията с дистанционното обучение/.
Идеята за въвеждане само на електронен дневник е доста ангажираща за родителите. Не мисля, че оценките ще се проверяват винаги от родителите. Друг проблем е сигурността, липсата на интернет в някои от семействата. Независимо дали има предимства и ефект това е бъдещето. Основната цел е родителите да получават незабавна и актуална информация за детето си. Но в крайна сметка това винаги ще изисква активност и от двете страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни