Бистра Георгиева - Чиприянова, главен учител в детска градина „Мики Маус“ - Габрово:

Препоръчана! Bistra-CHipriyanova
Бистра Чиприянова
Игрите Хаба дават възможност на децата за избор, а собственото решение е важно за реалния живот.

В детска градина „Мики Маус“ - Габрово започна дейността си първата Школа за настолни игри Хаба. Миналия месец се проведе въвеждащо обучение на школата за педагози от детската градина. Школата е първа за Северна България и е последовател на апробираната методика на доц. Елена Събева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Игрите Нава (Хаба) са немски, екологични, настолни игри, подходящи за различни възрасти. Поначало настолните игри са немска култура. Те са се появили като инструмент, който сближава семейството. В последните години има ренесанс на настолните игри както в световен мащаб, така и в България.
Могат да се играят в детската градина и в семейна среда, но е добре да има помощ от родител и педагог.
Акцентът при структурирането и дейността на Школата е върху възможностите за използването на тези игри в прекия учебен процес и за работа с групи деца, които имат нужда от коригиране на поведението, от контрол на емоциите, изразяване на чувствата и други, коментира Бистра Георгиева - Чиприянова, главен учител в детска градина „Мики Маус“ и представител на настолните игри Хаба за Северна България. Не в търговския смисъл, а като разпространяване на методиката.
В условията на социална дистанция предимствата на Хаба са, че може да се играят в малки групи, дават възможността за индивидуален и диференциран подход към децата, за формиране на търпение и спазване на правила, за изграждане на глобален поглед към света, за работа в екип, отговорност и забавление.
На какво ни учат игрите и защо е добре да започнат с ръководител, разговаряме с г-жа Чиприянова.


- Г-жо Чиприянова, Вие сте признат педагог-новатор и неуморно следвате съвременните тенденции в предучилищното възпитание. Сега се заемате със сложна задача - да разпространявате и доказвате ползите от настолните игри в епохата на компютърните. Да започнем от конкретните игри - Хаба. Защо точно те?
- Игрите Хаба са в България от 5-6 години. Те са настолни, екологични, модерни, могат да се играят в малък екип, в група от различни възрасти, дори с голяма разлика в годините. Могат да се използват и в семейството, и в детската градина, и на всяко място, където има детско общество. Настолните игри Хаба имат огромен образователен потенциал в предучилищна възраст, развиват много полезни и разнообразни умения.
- Кое е различното при Хаба? Общата представа за настолна игра е картон върху масата, местене на зарчета...
- Настолните игри Хаба могат да се включат при пряката дейност на педагога, при педагогическото въздействие. Това се забелязва за пръв път от доц. д-р Елена Събева от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя апробира в детска градина и проверява на практика какви са възможностите, защо интересът на децата е толкова голям към Хаба и могат ли да бъдат използвани в пряката учебна дейност. Също в организирана игрова дейност.
И още разлики - игрите Хаба дават възможност всяко дете да бъде равнопоставено, отговорно, да има индивидуален подход към него, да има открита комуникация. Това са неща, важни и необходими за развитието на всеки индивид.
Нещо много характерно, което ми е любимо, е, че Хаба дават непрекъснат избор в проблемна ситуация. Обикновено във всеки един ход в някои от вариантите на игрите се дава възможност да избираш в две посоки – не само посоки като игра, но и като избор на това какво да направиш. Да бъде обикновен ход или избор от действия. Това е ситуация, която много често се случва и в живота, нали?
Игрите са лесни за обясняване и бързи за разиграване, но не са съвсем елементарни. Необходимо е да бъдат разучени, да бъдат започнати с ръководител.
Най-същественото за педагозите и за практиката, апробирана от доц. Събева, е това, че могат да бъдат включени в образователния процес.
През 2016-2017 година 12 игри Хаба бяха разучавани с 500 деца от пет детски градини в Пловдив и Пазарджик под ръководството на доц. Събева.
При анализа защо се харесват Хаба от децата качеството „достъпност“ посочват 79.9%. Към дизайна на играта интерес проявяват 100%, към игровото действие - 86.60%. Повечето от половината спазват правилата на играта. При над 70% се постига устойчивост на вниманието.
Игрите са атрактивни, формират определена устойчивост на вниманието. Най-вече децата се научават как да реагират при загуба. 73.40% приемат загубата.
При Хаба децата проявяват и въображение. 38.30% предлагат варианти на игра, 33.40% се опитват да променят правилата с чужда помощ. При 28 процента се регистрира „липса на творчество“.
Могат да се използват и за социализиране. Настолните игри дават точно това – време с приятелите очи в очи. В компютърното ни време всеки се е затворил пред екрана, сам, а настолните игри дават връзка, контакт с друго дете, с приятел.
Проучени са всички законови съобразности, за да могат да бъдат включени в образователния процес в съответствие с държавните образователни изисквания и образователните направления, в които могат да бъдат ползвани.
Тази практика завършва с една мини методика, която дава възможности и насоки как точно да бъдат използвани игрите Хаба, на кой етап и по какъв начин в работата на педагога.
Изводът е, че трябва да се работи в определена школа, която да даде възможност на педагозите да разберат как да ги използват. И в същото време игрите да бъдат поставени в различни системи за конфигурация (не само по възраст), за да могат да коригират или компенсират определен дефицит. Тоест да катализират определена дейност на детето, за да може то да се развива в определена посока.
Например може лесно да се работи с деца със специални образователни потребности. При тях е много важно в определен момент да се прикове вниманието. Има и моменти, в които трябва да се работи за емоционалната активност. Децата трябва да се научат да губят, да разбират загубата, за да могат да извлекат поуки от нея и да продължат напред.
Хаба дава възможност да се адаптират децата – в малките групи има възможност да се разбере конкретната потребност от конкретната дейност на всяко дете. И в това време, когато сме изолирани социално, има възможност това да се случва, тъй като в школата играещите групи са от 5 – 8 деца. Те могат да бъдат с определен брой занимания. В малките групи са 8 – 10 заниманията, за по-големите заниманията са 10 – 12. Тези игри могат да бъдат структурирани спрямо изискванията на играещата група. Ако в едната група игрите са свързани с емоционалната интелигентност, в друга трябва да са насочени към задържане на вниманието. Трета група може да са деца, които са срамежливи, по-трудно се изявяват, трябва да им се даде възможност да намерят своето „аз“, да общуват и комуникират.
- Какво направихте дотук конкретно с настолните игри Хаба?
- Бих искала да подчертая, че не говорим за търговската страна на въпроса. Игрите се продават в книжарниците – те са много и разнообразни. Могат да бъдат поръчани и доставени. Вече има в детските градини, включително и в Габрово, и вероятно колегите ги използват.
За да бъдат включени в обучението и в школа, ние направихме проучване и се свързахме с представителя на игрите за България Елеонора Георгиева. Представител за Северна България вече съм аз.
Школата ще работи в две направления: за обучение на педагози и за организиране на групи деца, усвояващи игрите Хаба. „Играя, уча, мисля и творя“ е девизът, който ще ръководи екипа на Школата и ще следва проекта на сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще“. Проектът предоставя услугата „Школа за настолни игри за деца“ като допълнителна дейност в детските градини в Пловдив.
Работата в обучителен процес също има определена методика. Тя също се предлага, но не може да бъде задължителна, защото това зависи от личния творчески потенциал на всеки педагог. Тук на преден план излиза мотивацията.
От една страна е много важно прилагането на разнообразни иновативни подходи, на различни техники и практики в работата с децата. От друга – ако педагозите желаят да се включат в тези школи, могат да се обърнат към ДГ „Мики Маус“ и към мен. Могат да получат конкретна методика и обучение.
Тъй като в момента тече процес на лицензиране на самата организация, която да дава квалификационни кредити, тази година може да бъде използвана вътрешната квалификация. Следващата година фирмата вероятно ще бъде лицензирана към МОН, ще се дават квалификационни кредити и това ще мотивира педагозите – този начин на работа ще им се зачита и в пряката дейност към атестацията.
- На практика в „Мики Маус“ е първата школа в Северна България?
- В детската градина направихме първото обучение за педагози. Колегите се запознаха с игрите като цяло и с конкретната им функция в образователния процес. Започна школа за разучаване на Хаба във всички групи.
Игрите са трайни, добре направени, могат да бъдат натрупвани. Хубаво е да се играят по няколко игри в групите. Обикновено сюжетите са съвременни, персонажите – също, те са от съвременни анимационни игри или филми, които са познати, близки на децата. Те ги приемат с голямо желание и неволно се фокусират върху правилата.
Всъщност разиграват самите персонажи – пирати и принцеси, еднорози и кончета, дракони и коли, духчето Каспър... Всички тези игри дават възможност на детето и като игрово въображение да усвои правилата без самото то да го осъзнава.педагози
Искам да подчертая, че работата в школата е допълнителна дейност. Ако педагогът работи, трябва да е в допълнително време.
Преди година и половина проучвахме нещата, направихме среща с Елеонора Георгиева от Пловдив, представител на Хаба за България. Ползваме методиката на доц. Събева, повтаряме, влагаме и нови неща.
В ДГ „Мики Маус“ сме убедени, че в днешното време на дигитално предизвикателство, съобразявайки се със здравословното развитие на децата, игрите Хаба са добри за забавление и учение.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото