Процедура „Умения“ помага на работодатели да повишат квалификацията на служителите

Водеща! proekt-min.jpg
proekt-min.jpg

Няма ограничение за размера на фирмите, които могат да участват в операциятаМинистерство на труда и социалната политика

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Процедурата „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ дава възможност за повишаване на квалификацията както на работещите, така и на безработните и неактивни лица. Операцията осигурява финансова помощ за работодатели да провеждат различни обучения на служителите си - специфични обучения за работно място, обучения за придобиване на квалификационна степен, обучения за придобиване на ключови компетентности.
„Целта на програмата е да подобри равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“, казва Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.
По процедурата могат да се изпълняват специфични обучения за работно място, при които максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем не може да надхвърля 2 500 лв. Възможни са също курсове за повишаване на професионалната квалификация до трета степен. Допустимата стойност на финансовата помощ за придобиване на професионална квалификация варира от 400 лева за 200 учебни часа по първа квалификационна степен, до 1800 лева за 960 учебни часа за трета квалификационна степен.
За ключови компетентности са позволени обучения по чужд език с максимална стойност 700 лева за едно обучаемо лице за 300 учебни часа и три нива на обучение. За дигитална компетентност са предвидени до 250 лева за 45 учебни часа. За „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“, „Умение за учене“, „Обществени и граждански компетентности“ и „Инициативност и предприемачество“ са допустими разходи до 140 лева за 30 учебни часа.
Одобрените кандидати могат да прилагат гъвкави форми на заетост за работещите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта. На работодателите се предоставят стимули за всяко заето лице, участващо в гъвкави форми на заетост, в размер на 100 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя по КТ и КСО.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 часа по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура.
Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева.


Повече за операцията и
Условията за кандидатстване може да намерите на:
http://esf.bg/umenia/.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни