Община Габрово разширява Патронажната грижа за още 650 души

Водеща! Osche-650-hora-s-problemi-sche-se-v-zpolzvat-ot-uslugite-na-Patronazhna-grizha
Още 650 хора с проблеми ще се възползват от услугите на Патронажна грижа

Проектът по ОПРЧР ще подпомага възрастни, лица с увреждания, хора, поставени под карантина, самотни родители с деца до 12 г. и пълнолетни в риск

Министерство на труда и социалната политика

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Община Габрово разширява обхвата на услугите, предоставяни чрез проекта за „Патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На 24 април 2020 г. бе подписано допълнително споразумение към договора на стойност 553 320 лв. и включване на минимум 650 потребители до края на 2020 година. Подкрепата е осигурена по Компонент 3 на процедурата в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус.

„От първия ден на информацията за болни от коронавирус в Габрово полагаме грижи за най-уязвимите и подложени на риск хора на територията на града и малките населени места. Предоставяме няколко нови социални услуги, които набират все повече популярност – кризисна социална кухня, подкрепа за самотни и трудноподвижни, хора с увреждания, които имат нужда от хранителни продукти. Също така осигурихме възможност за психологическа подкрепа по телефона“, посочва кметът на община Габрово Таня Христова.

Целевата група по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 г., пълнолетни в риск. Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и извършване на неотложни административни услуги.

„Ангажирали сме допълнителен персонал за предоставяне на услугите. Проектът ще покрие разходите за възнаграждения и осигуровки на служителите, транспорта им до домовете на потребителите, снабдяването с лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати. За логистиката на дейността се грижат сътрудници по социалната работа, шофьори, оператори за координация на обажданията, снабдител и организатор“, допълва Таня Христова.

Още от 17 март Община Габрово сформира екип за предоставяне на подкрепа за самотни и трудноподвижни възрастни хора чрез закупуване и доставка на храна, продукти и медикаменти със средства на заявителя. Телефоните за записване са: 0882 151 530 и 066 988 014 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа).

От 30 март стартира и временна платена услуга „Кризисна социална кухня“, целяща да подпомогне възрастните и хората в риск по време на епидемиологичната обстановка и спазването на физическа дистанция. Заявки се приемат на телефони: 066 818 380 и 0882 960 994 (всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 часа), както и на електронна поща: krizisna.kuhnya@gabrovo.bg.

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни