ИСС изготви и прие становища за справедлив енергиен преход и за устойчиви селски райони

Zornitsa-Rusinova-r-kovodi-zasedanieto-na-Ikonomicheski-i-sotsialen-s-vet
Зорница Русинова ръководи заседанието на Икономически и социален съвет
На проведената пленарна сесия, Икономическият и социален съвет на Република България прие становища по две основни теми - „Стратегически документи в областта на енергетиката – гарантиране на балансираното развитие на мощностите и справедлив зелен преход“ и „Жизнени и устойчиви селски райони в България в контекста на дългосрочната визия на ЕС“. 

Становищата са разработени по собствена инициатива и представят основните заключения и препоръки на експертите на съвета, свързани с предстоящите процеси. 

ИСС отбелязва, че с взетото решение на Народното събрание от 12.01.2023г. на Министерски съвет на Република България беше възложено да предприеме стъпки за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) 2 и да постигне съгласие с Европейската комисия (ЕК) по конкретни реформи и планове, включени в раздел „Зелена България”.

ИСС отчита, че Република България запазва своите средносрочни и дългосрочни цели за постигане на нискоемисионна икономика, като същевременно извежда приоритета за плавно постигане на технологично индустриално обновяване и запазване на сигурността на доставките на електрическа енергия при условията на поносимост за крайните битови потребители и конкурентност за индустриалните потребители. Анализаторите на Съвета подчертават, че пред страната ни има сериозни предизвикателства, произтичащи от новите политики за ограничаване на емисиите на СО2, които още през 2024 година ще доведат до значимо редуциране на възможностите за подкрепа на битовите потребители, както и за осигуряване на компенсации при ценови ръст.

В становището, свързано с развитието на селските райони, ИСС подчертава, че бъдещето и благоденствието на селските райони са от първостепенно значение за продоволствената сигурност, автономността и адаптивността на Европа, а също и за устойчивия енергиен микс, който допринася за енергийната независимост на ЕС. Селските райони играят и важна роля за превръщането на ЕС в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. в контекста на Европейския зелен пакт. Селските общности също така имат ключова роля за прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права, като допринасят за силна социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности.

В документа се посочват редица предизвикателствата, пред които са изправени селските общини – населението намалява и застарява, предоставянето на здравно обслужване, социални услуги и образование е силно влошено, както и състоянието на инфраструктурата. В селските райони се отчитат ограничени възможности за заетост, по-ниски доходи, както и ограничена транспортна и цифрова свързаност. Икономическият и социален съвет за първи път разработва и приема становище, свързано с развитието на селските райони в страната.

Пълните текстове и на двата документа могат да бъдат открити на сайта на ИСС: 

https://esc.bg/

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни