Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството: „Подписват договора за тунела до края на април“

Водеща! частни въпроси поставиха пред Деляна Иванова повечето гтраждани
Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,Подписват договора за тунела до края на април, под шипка, Габрово
В събота заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОПРР Деляна Иванова беше на посещение в Габровска област.

 Тя се срещна с областния управител Ралица Манолова и кмета на Габрово Таня Христова, с които обсъди възможностите за сътрудничество и реализация на важните за региона проекти. По-късно посети Центъра за спешна медицинска помощ в Севлиево, където разгледа обновените спешни зали, новодоставеното медицинско оборудване и направените подобрения със средства по ОПРР. Преди обяд Деляна Иванова проведе приемна за граждани, в която участваха специалисти от АПИ, директорът на Областно пътно управление инж. Деян Георгиев и управителят на ВиК – Габрово инж. Владимир Василев. След срещите с гражданите заместник-министърът на МРРБ даде пресконференция за медиите и отговори на въпросите на „100 вести“.


 • Г-жо Иванова, темата, която регионалният вестник следи с особено внимание, е изграждането на тунела под Шипка. Какви са последните новини от министерството?

  • Това, което последно зная като развитие и което министър Караджов потвърди при посещението си в Габрово, е, че изпълнителят ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“ потвърди параметрите на офертата, тоест ще има договор. Имаше един кратък период, в който изпълнителят трябваше да събере известен обем документи, които са необходими за подписването на договора. Към момента те са събрани, предадени са в Агенция „Пътна инфраструктура“, тече техният преглед и очакваме договорът да бъде подписан до края на април. Добре е да уточним, че МОСВ изисква да се дадат допълнителни предписания по екологичното изпълнение. Но очакваме това да се случва паралелно с проектирането, тоест да не забавяме процеса на проектиране. След подписване на договора изпълнителят има 9 месеца за проектиране, така че строителната част ще е следващата година.

  • Какви проблеми споделиха гражданите, ще намерят ли решение поставените въпроси?

  • Повечето от поставените проблеми бяха частни казуси. Освен габровци, дойдоха и хора от Севлиево, общински съветник от Трявна. Той имаше по-генерален въпрос, свързан с водоснабдяването и подобряване качеството на питейната вода в Трявна. За нас в министерството качеството на водите е приоритет. Мисля, че проведохме полезен разговор, можем да намерим вариант за решение, обсъдихме и конкретни стъпки. В този смисъл ще кажа, че разчитам на местните общности да повдигат казуси през нас, а ние да ги решаваме по правилния начин.

  • Казахте за проблема в Трявна, можете ли да направите кратък преглед на нуждите на другите общини в областта и какви са възможностите за решаване на проблемите, за тяхното финансиране?

  • В момента на територията на област Бургас се изготвя т. нар. Регионално прединвестиционно проучване във връзка с идентифициране на конкретните нужди и най-наболелите проблеми на областта във ВиК сектора, най-общо казано. Изготвя се такова проучване за всички общини. То ще даде оценка за състоянието на съоръженията и нуждите от инвестиции за подобряване на услугата. Проучванията трябва да бъдат готови до края на следващата година и освен че ще има информация за цялата мрежа, ще има идентифициране на обектите, които имат нужда от допълнителни инвестиции. Това проучване ще обхване Трявна и Дряново и абсолютно всички населени места цялата мрежа в областта. След като имаме това проучване, следващата стъпка е да идентифицираме всички възможности за финансиране. От една страна това са европейските програми, в които попадат Севлиево и Габрово. Техните нужди ще бъдат финансирани оттам. Изпълнител ще бъде ВиК – Габрово, дружеството ще е бенефициент на средствата от Европейския съюз. За останалите населени места, които не са в оперативна програма „Развитие на регионите 2021 - 2027“, ще търсим други източници на финасиране. Единият вариант, ако има възмзжност, е през Вик дружеството, чрез заем от ВиК холдинга, да се финасират тези инвестиции. Но това не са грантови инвестиции и означава автоматично увеличение на цената на водата, тоест този заем трябва да се върне от дужеството, от приходите на Вик, които се генерират от сметките за вода. Или да търсим други варианти и програми чрез финансиране на общини. Но първата стъпка е да идентифицираме и да начертаем правилно нуждите, после да търсим финасиране. Конкретно за Трявна, което обсъдихме, е да търсим решение за подобряване качеството на водата, което да бъде по-бързо реализирано.

За Севлиево, където има сериозен проблем с водата, знаем, от много години, сме обсъдили варианти и сме намерили начина, по който да ускорим инвестициите преди стартирането на оперативната програма. В момента, в които е готов идейният проект (в Севлиево се работи и се очаква той да бъде завършен всеки момент), ще предоставим финасиране на Вик дружеството, за да може още тази година веднага да започне изграждането. Когато проектът бъде одобрен и средствата, отпуснати от Европейската програма, заемът ще бъде върнат обратно и по този начин тази инвестиция няма да рефлектира върху цената на водата.

- Ще има ли средства за саниране конкретно за жилищни сгради и кога ще стартират процедурите?

   • Многофамилните жилищни сгради са включени в Плана за възстановяване и устойчивост, около 1.2 млрд. лева са предвидени за саниране. В предвидените на първи етъп проекти се финансират на 100% от Плана. Тези, които са подадени на втори етап – се финансират на 80 процента. Останалите 20 процента са за сметка на живущите, на сдруженията на собствениците. Задължително условие за подаване на документи към програмата е да има осигурено за собствена сметка енергийно обследване и техническо такова – също. Това са дейности, с които желаещите могат да се захванат веднага, защото двете обследвания са условие за кандидатстване. Те са за собствена сметка, те не се възстановяват от плана. Така че призовавам, които имат интерес, да започнат веднага. Дали ще се работи през общините, дали ще се подават документи директно в министерството или ще има специален центер, технически за момента не е уточнено. Но в много кратки срокове ще има Насоки и там ще бъде уточнено, ще бъде ясно съвсем скоро. Изготвянето на обследванията изисква време, затова желаещите да започнат и когато се отвори програмата, да попаднат в първия транш, на 100 процента безвъзмездна помощ. Критерият, по който ще бъдат оценявани сградите, е постигната енергийна ефективност, това, което всъщност ни казва енергийното обследване.

   • Има напрежение във ВиК сектора заради ниските заплати, не само в областта.

   • Така е. ВиК секторът като работни заплати е един от най-ниско платените в страната, ако не и най-ниско, не поемам отговорност за „най-“. Но Вик секторът е един от най-регулираните сектори, да не кажа свръхрегулиран, и възможностите за увеличаване на техните заплати зависат от много неща. За да бъдат изплащани, трябват повече приходи във ВиК дружеството, което ознавача по-висока цена на кубик вода. След това се иска одобрението на местните общности посредством общинските съвети и асоциациите, които действат на територията на даден регион. Не на последно място е регулаторът КЕВР, който да одобри тези разходи. Разбира се, всичко това при спазване на правилото за цената на водата, да не е по-висока от социално поносимата. В случая например с ВиК - Габрово 55 процента от разходите на дружеството са за заплати. Тоест това е ключов разход.

   • Това високо ли е?

   • Не, не е високо. Тези, които са с по-малък процент като относителен дял, са онези дружества, които имат по-голямо потребление на електроенергия. Чисто финансово те не са по-здрави, но в процентно изражение разходите за заплати падат. Това не е индикатор, който е притеснителен по някакъв начин като процент, но го споменавам от гледна точка на това, че и най-малкото увеличение на единичната заплата дава голямо отражение върху общия разход на дружеството и трябва да бъде понесен от всички контроблни механизми. Тази свръхрегулация на сектора е довела до това състояние.

- Какви ремонтни дейности предстоят по пътната мрежа в Габровска област тази година?

- 124.612 км републикански пътища ще бъдат ремонтирани по програмата за текущ ремонт и поддържане на АПИ през тази година в област Габрово, информираха още от екипа на приемната на заместник-регионалния министър. За други 154 км от пътната мрежа ще се изготвят проекти за основен ремонт, който на практика ще се осъществи през следващата година.

На сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ са качени карти за ремонтните дейности на Републиканската пътна мрежа за 2022 година за всяка област поотделно. Такава има и за Габровска. Основните ремонти са маркирани с червено, текущите – със синьо.

Сред участъците е неремонтираният отдавна третокласен път III-609 Трявна – Царева ливада – Дряново. Като дейностите са разделени на две части. Отсечката от Трявна до Царева ливада отива на основен ремонт, защото е със слаба основа, а от Царева ливада – Дряново отива на текущ ремонт. За първия участък ще започне проектиране за основен ремонт, а другата част ще започне при сключване на договор за текущ ремонт.

Другият път, включев в ремонтната програма на АПИ, е Габрово – Велико Търново, участъкът Дряново – Търново и тунелът „Дряновски манастир“. Тази година ще стартира проектиране за основен ремонт от Дряново до границата с Велико Търново. Най-рано самият ремонт ще е 2023 година. За тунела също ще стартира процедура за проектиране.

- Какви дейности изпълнява в момента Областно пътно управление?

- Тази година се довършват двата, започнати през 2021 година, ремонта. Единият участък е път III-552 от границата с Велико Търново до Трявна. Другият е участък от III-404 от път 1-4 (Варна – София) през Богатово.

Продължава укрепване на откосите на обхода на Габрово с високоякостна мрежа от пътен възел Дядо Дянко до етапната връзка.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни