Антонио Станков и "Чардафон" с амбиции в "А група Център"