Захари Дошков: „Средствата за онкология, интензивно лечение, хемодиализа трябва да са гарантирани”

<p>Вече са ясни условията, при които ще работи Здравната каса
Захари Дошков: „Средствата за

Вече са ясни условията, при които ще работи Здравната каса през тази година. Какви са новостите, които налагат новите рамкови договори между Касата, Лекарския и Зъболекарския съюз? Ще стигнат ли парите за работата на болниците, ще има ли достатъчно нап

- Г-н Дошков, при какви условия ще работи през тази година Здравната каса? Какъв е бюджетът и ще бъде ли достатъчен за функционирането на системата? Ще има ли нови клинични пътеки?
- Законът за бюджета на НЗОК предвижда общите здравноосигурителни плащания за годината да са в размер на 2 695 000 000 лева при 2 472 000 000 в първоначалния бюджет за 2014 година. Практически след няколкото актуализации на бюджета през изминалата година заложените средства нарастват макар и минимално. Това дава възможност за малки корекции в посока увеличение на някои видове дейности както в болничната, така и в извънболничната медицинска и дентална помощ. Националният рамков договор за 2015 година съдържа някои нови и коригирани текстове, които в много малка степен засягат пряко здравноосигурените. Но все пак бих отбелязал отделни моменти. Например в болничната помощ има две нови клинични пътеки от началото на тази година - лечение на муковисцидоза и хирургично лечение на деца до 1 година при вродени аномалии. Има и две клинични пътеки, по които ще започнат да работят от средата на годината, ако се разработят диагностично-лечебни алгоритми. Става дума за радиохирургия и роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания. Това е стъпка напред в диагностиката и лечението. Има и нови клинични процедури – диспансерни наблюдения при муковисцидоза и наблюдения на пациенти с нервномускулни заболявания на неинвазивна вентилация. Завишени са цените на клинични пътеки в областта на ендокринологията и инфекциозните болести.
- През тази година пациентите ще се чекират в болниците с личните си карти. Как на практика ще става това и откога?
- От 1 април лечебните заведения за болнична помощ задължително ще регистрират постъпилите пациенти, както и нехоспитализираните пациенти по електронен път чрез личен документ – лична карта или международен паспорт. Технически това ще става с четци, с които ще бъдат снабдени болниците. Тези четци ще изпращат информацията директно в информационната система на НЗОК. По този начин ще има онлайн регистрация за всеки, който е постъпил и е напуснал болницата.
- Това би трябвало да доведе до намаляване на фалшивите хоспитализации...
- При всички положения има фалшиви хоспитализации. Макар да не е практика за нашите лечебни заведения, има случаи, в които пациенти са хоспитализирани без тяхното знание. Сега контролът ще се подобри. В момента тече тестов период, а от 1 април задължително ще работят така всички болници. Нашите болници в региона минаха през обучение в Плевен, запознати са с тази новост и тя ще бъде въведена. Друг нов момент е, че когато пациент постъпи в болницата за планова хоспитализация, направените изследвания в извънболничната помощ ще се приемат от болницата, ако са направени до 7 дни, когато става дума за лабораторни изследвания и до 30 дни – за групата на образните изследвания. До момента имаше такъв регламент, но той беше под формата само на указания. Това помага да не се дублират едни и същи изследвания в извънболничната и болничната помощ и да се правят излишни разходи. За хора с онкологични заболявания бих подчертал, че ако здравноосигурен пациент на диспансерно наблюдение по повод злокачествено заболяване реши да смени здравното заведение, което извършва това наблюдение, препис от медицинската документация се предава на новоизбраното лечебно заведение чрез самия пациент. До момента нямаше текст, който да регламентира този проблем.
- А има ли промени в извънболничната помощ?
- Промените тук са много малко. При общопрактикуващите лекари има минимално увеличение на цените на диспансерния и профилактичния преглед на лица над 18 години. Освен това Националният рамков договор казва, че общопрактикуващ лекар, който няма една от специалностите – обща медицина, вътрешни болести, педиатрия и спешна медицина, може да работи само като нает лекар. Според Закона за лечебните заведения и Закона за здравето работещите по договор с Касата общопрактикуващи лекари, ако нямат една от изброените специалности, трябва да се зачислят за специализация по обща медицина до 3 юни 2015 година. В противен случай след тази дата регионалните здравни инспекции ще заличат регистрацията на тези общопрактикуващи лекари. По отношение на специализираната извънболнична помощ има увеличение в цените на първичния преглед, както и в цените на целия пакет рентгенови изследвания. По отношение на денталната помощ има увеличаване на цените за пломба и вадене на зъб при лица до 18 години. Става дума само за цените, плащани от Касата. Накрая бих отбелязал, че НЗОК и БЛС приеха да гарантират, че плащанията през годината за болничната и извънболничната помощ ще са в рамките на Закона за бюджета на НЗОК. Изпълнението на бюджета ще се наблюдава на тримесечие и в случай на преразход ще се намаляват цените на отделните дейности в срок от един месец.
- И тази година, както всеки път, има опасения, че парите за болнична помощ пак няма да стигнат. Министър Москов заяви, че ще бъдат сменяни директори, които нарушат бюджета. Досега надлимитната дейност се доплащаше. Какво ще се случи тази година?
- Факт е, че хоспитализациите растат всяка година, а населението намалява. Бюджетът осигурява възможност да бъдат покрити над 95% миналогодишните плащания с добавена към тях и надлимитна дейност. Тоест болниците могат да разчитат приблизително на това, което са получили като плащания за договорена и надлимитна дейност през 2014 г. Тук е ролята на мениджърите как ще управляват средствата. И друг път сме казвали, че задължително трябва да бъдат осигурени спешните хоспитализации, а тези с планов характер, ако болницата няма достатъчен ресурс, следва да бъдат разполагани във времето. Навсякъде по света има листа на чакащите по отношение на плановите хоспитализации. Нормално е някога това да се случи и при нас, още повече, че не разполагаме с такъв финансов ресурс. Мисля, че тези средства, които имаме в Закона за бюджета, могат да осигурят нормално функциониране на болничната помощ. При всички положения това трябва да стане и с помощта на мениджърите на лечебни заведения. Ние считаме, че трябва да бъдат отделени дейностите, които не могат да бъдат планирани във времето. Става дума за онкология, за интензивно лечение, за хемодиализа. За тях средствата трябва да бъдат гарантирани, а за клиничните пътеки да може да има листа на чакащите, когато става дума за планов прием и средствата на болницата не са достатъчни.
- В доболничната помощ основният интерес на пациентите е да има достатъчно направления за изследвания и консултации със специалисти. Какво да очакваме за 2015 година?
- Желанието на Министерството на здравеопазването е да промени модела, по който един пациент има достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ. Затова се изискват първо обществен дебат, а след това и законодателни мерки, които да бъдат приети и реализирани. Както разбирам, до средата на годината ще бъде предложен такъв пакет от мерки в болничната и извънболничната помощ и евентуално от началото на следващата година да се работи по него. Що се отнася до 2015 г., Законът за бюджета съдържа същите текстове по отношение на така наречените регулативни стандарти, каквито имаше и в предходните години. Според мен няма да има разлика по отношение на направленията спрямо предходната година.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото