Училище "Ран Босилек" отбеляза Световния ден на планината

Препоръчана!

През цялата седмица учениците участваха в различни инициативи: открити уроци, конкурси за ученическо творчество - есета, конкурс за рисунка, за художествена фотография към НП „Рила“, изработиха постери, презентации с планините на България, проведоха анкета с учители, родители и други

У „Ран Босилек“ е разположено в един от най-красивите, слънчеви и екологично чисти райони на Габрово, квартал Камъка. Това е мястото, където се използват съвременни педагогически методи, развиват се ключовите умения на учениците, както и тяхното любопитство, а интердисциплинарните връзки надскачат ограниченията на учебните предмети. Екологичното възпитание е важна част от възпитанието на децата и основен приоритет в педагогическата дейност на училището ни.


От учебната 2019/2020 година училището ни работи по проект „Еразъм+“, 2019-1-IT02-KA229-062154_4 Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Заглавие на проекта: Be Friend With Nature (Бъди приятел с природата).
Екип, отговарящ за дейностите по проекта:
Нина Митева – директор на ОУ „Ран Босилек“;
Теодора Карапавлова – координатор на проект „Еразъм+“ за ОУ „Ран Босилек“;
Десислава Войчева - начален учител;
Наталия Шкарова - заместник-директор АСД;
Даниела Казанджиева - главен учител в начален етап.
Проектът ще бъде реализиран за 24 месеца, в периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2021 г. Проблемите по опазването на околната среда са едни от най-обсъжданите през XXI век и са актуални за целия свят. Те засягат всяка сфера от живота. Основната цел на проекта е формиране на екологична култура у децата чрез по-близък контакт с природата, обогатяване и затвърдяване на екологичните знания. Мотивиране на учениците да живеят в чиста околна среда, което осигурява здраве, сила и усет към природната красота. Полагане основите на екологична култура у учениците чрез подходящи възпитателно-образователни дейности и обмен на добри педагогически практики с партньорите ни.


Партньори: България, Италия (Vasto), Турция (Osmaniye), Гърция (CHIOS), Полша (Szczytno).
Очакваме реализирането на дейностите по проект „Еразъм+“ да имат възпитателен ефект с оглед развитие на екологичното мислене на учениците и нагласите им, свързани с опазването на околната среда.
Ние търсим иновативни педагогически технологии, които предоставят възможност и свобода на ученика да поеме своята част от отговорността, да бъде активен и да взаимодейства с природата, да търси и предлага решения за опазването й. Осъществяването на настоящия проект не само ще осигури благоприятна атмосфера за спорт и отдих на децата, но ще даде възможност и за развитие на инициативност и загриженост за околната среда у ученици, учители и родители, както и за обвързване на тази загриженост с всекидневни действия за опазване на природата.


Ще разгледаме обстойно темите за обезлесяването на планините, последствията от изсичането на горите, застрашени, изчезващи растителни и животински видове в България, климатични промени - рискове и природни ресурси, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, пренаселването на планетата и др. Работата по проект „Еразъм+“ е процес, който има за цел осъзнаване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство на отговорност за разумното използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия за опазване и грижа за природата.
За нас съприкосновението с природата е подобно на това с изкуството. Учениците ни обичат да са изследователи, да учат, играят и творят сред природата, да общуват с нея. Когато направим детето част от това, което то учи, тогава ще постигнем истински трайни знания.


На 11 декември 2019 г. с учениците отбелязахме Световния ден на планината. Природата по естествен начин предизвиква интереса и засилва любопитството на децата. През цялата седмица учениците ни участваха в различни инициативи: открити уроци, конкурси за ученическо творчество - есета, конкурс за рисунка, за художествена фотография към Национален парк „Рила“, изработиха постери, презентации с планините на България, проведоха анкета с учители, родители и др.

Нина Митева –
директор
на ОУ „Ран Босилек“

 

Чудесата на българската природа

есе

 

България - нашата родна земя, нашият „земен рай“, подарен ни от природата и сътворен от нея. Чудесата на природата ни започват от красивия изгрев на дунавския бряг и писъка на чайките над Черно море. Този изгрев се плъзга нежно над високи планини и равни поля, за да се превърне по-късно в пурпурен залез.

България е много малка, но много красива. Един път разходи ли се човек из Рила, никога няма да забрави кристалната рилска вода, величествените гори, красотата на рилските езера, нежно галени от топлите слънчеви лъчи.

Къде на тази планета има друго късче земя, толкова малко и с толкова много прелести?

На изток – безкрайни златножълти пясъци, плискани от векове от солените вълни на Черно море.

На юг малката ни родина е защитена от високите зелени склонове на Родопа планина, която като верен щит е пазела народа ни през вековете.

На север дълбоките води на тихия бял Дунав мият бреговете на плодородната Дунавска равнина и достигат до златна Добруджа.

На запад планинските вериги на красивите планини Беласица, Осоговска и Западна Стара планина ограждат красиви живописни долини.

Навсякъде в нашата страна има прелестни кътчета, неповторими по своята красота, като великата долина на розите, с която сме прославени по цял свят.

Едно от големите богатства, които природата на България щедро ни предоставя, са множеството минерални извори, чиито води помагат за лечението на различни заболявания.

Съвсем естествено е всеки българин да обича своята родина, защото Господ я е надарил с много природни богатства. На тази малка територия са съчетани хладната гордост на Балкана, спокойното плискане на морските вълни с нежния аромат на прочутата българска роза.

Трудно е да се опише с думи красотата на нашата природа! Трябва да я видиш сам, за да я оцениш!

 

Сиана Николова V „б“ клас

ОУ „Ран Босилек“ – гр. Габрово

 

ПРИРОДАТА - НАШ ДОМ

есе

 

Природата е едно приказно място, подобно на ковчеже, пълно с безценни уникати, които понякога хората използват неумело. Тя е наш дом, нашият велик учител. Любовта към природата прави хората нравствено богати.

Дори Иван Вазов, когато се намира сред нея, казва: „ Сега съм у дома”. Така както в своя дом човек се чувства уютно и спокойно, така той има същото усещане, когато е сред природата.

В планината човек забравя дребните проблеми, неприятностите, дори обидите, които са го огорчили. Става друг. Великолепието на гордите борове, клонистите дъбове и буки се пренася върху човека и той се чувства възвишен.

Божиите птички огласят гората със звучните си песни, доставяйки естетическа наслада на хората. Тази вълшебна музика се носи не от задимените дискотеки, а звучи от самата природа, която упоява с прекрасния аромат на мащерка, здравец и бръшлян.

Ако човек седне на някой камък, той ще се унесе, съзерцавайки прекрасната й гледка. Тя успява да създаде усещане за доброта, величествено спокойствие и лекува човешката душа, пречиствайки я от негативните емоции, които смазват човека в града. Природата помага на хората да се освободят от тревогите си и да се заредят със сила и увереност в себе си. Сред природата човек наистина се чувства у дома си. Протягайки ръце към слънцето, поглеждайки към прекрасната родна стряха, той се изпълва с воля и желание да бъде смел и силен.

България е богата на природни красоти - морето, тази безкрайна стихия, шумът на вълните, мирисът на водорасли и безграничния полет на чайките е също копнеж, скъп и роден. Не само планините, но и морето дава много на хората. В него те намират спокойствие и се зареждат с позитивни емоции.

Да се замислим какво даваме ние, хората на природата? Пазим ли я, или безогледно я унищожаваме? Въпреки че тя ни предлага богатствата си, в замяна иска толкова малко от нас. Затова трябва да бъде чиста и да я съхраним за бъдещите поколения.

Природата е навсякъде около нас, тя е могъща и безсмъртна, тя е част от нашия живот и ние трябва да изтъчем една безкрайна нишка от хармония заедно с нея, а не да вървим срещу това, което ни дава право да съществуваме. Вместо да унищожаваме красотата й, нека я направим по-възхитителна, да запазим това, което ни е подарено, защото е богатство да живеем сред такава мистика. Да почитаме природата и да благовеем пред нейното величие и мощ, защото тя е всесилна.

Дребните чудеса на природата, като шума на листата, песента на птичките са тези, които ние не забелязваме в нашето ежедневние, но те правят природата неповторима.

Малко хора обръщат внимание на залеза, на огненото слънце, на прекрасната луна, на звездите по небосвода, но направят ли го, те се чувстват щастливи и свободни като вятъра. Затова нека всеки от нас да се научи, да я пази и обича, защото тя е най-уютният, изпълнен с много любов дом.

 

Александър Иванов - VII „а“ клас

ОУ ”Ран Босилек”- гр. Габрово

 

 

 

 

 

 

Училище на бъдещето

 

Седмица на народните будители

 

28.10.2019 – 01.11.2019г.

 

Инициативи:

 

1. „Да прочетем заедно приказка“ – 1 клас

2. Състезания по правопис и краснопис - 2 клас

 

Жури:

Председател – Теодора Карапавлова

Членове:

Марияна Александрова;

Гриша Гатев.

 

3. Постери, разказващи за живота и делото на народните будители - 3 клас

 

Жури:

Председател – Светлана Челебиева

Членове:

Невена Стоенчева;

Мария Костова.

 

4. Състезание/игра “Познаваме ли народните будители?“ – Съвместна инициатива на ученици от 4 клас и 1 клас / "изнесени уроци“/

 

Жури:

Председател – Даниела Казанджиева

Членове:

Анелия Бабатова;

Бистра Кисьова.

 

5. Музейни уроци, посветени на Деня на народните будители /1-4 клас/

 

 

6. Ученически презентации на тема: „Видни просветители от Габровския край”

 

Жури:

Председател – Васвие Адем

Членове:

Наталия Шкарова

Виолета Йорданова;

 

7. Конкурс за есе на тема „Моите народни будители” /5-7 клас/

 

Разкажете за онзи Ваш учител, който застава пред Вас с удоволствие, който всеотдайно и с много отговорност иска да Ви предаде своите знания. Кой за Вас е професионалистът, който не пести сили и енергия, за да ви научи. Кой за Вас е учителят – народен будител?

 

Жури:

Председател – Нели Пейкова

Членове:

Марияна Александрова;

Антония Ямалиева.

 

8. Конкурс за рисунка на тема: „Будителството – израз на духовност и българщина“ /1 - 7 клас/

 

Жури:

Председател – Гриша Гатев

Членове:

Галина Начева;

Миглена Балканджиева.

 

 

Директор: Нина Митева

 

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Образование

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня