Таня Христова: "Обновяването на сградите е един от начините да излезем от икономическата криза"

Топ новина! Tanya-Hristova
Таня Христова

 XXII-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и техническа помощ за местните власти“, която се проведе в Габрово се фокусира върху възможностите за провеждане на целенасочени политики в подкрепа на обновяването на сградния фонд.

XXII-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и техническа помощ за местните власти“, която се проведе в Габрово се фокусира върху възможностите за провеждане на целенасочени политики в подкрепа на обновяването на сградния фонд. Водещата тема бе ролята на местните власти за успешната реализация на тези политики на национално равнище и реалните ползи за гражданите и бизнеса.
В наскоро представения План за икономическо възстановяване на България, за осъществяване на програма за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени 3 милиарда лева.
Кметът на Габрово Таня Христова, която е и председател на УС на ЕкоЕнергия откри конференцията: "Неслучайно сме в Габрово. Габрово се гордее, че бе изключително високо оценено от европейските институции и получихме наградата "Европейски зелен лист". Предстои да докажем, че наистина заслужаваме тази награда. Предстоят много инициативи, които можем да реализираме с партньорство с общините чрез Енефект и Екоенергия.
Днес всички, буквално и преносно, говорим както за Ковид, така и за Плана за възстановяване и устойчивост. Може би това не е случайно, защото сякаш времето на кризи ни прави доста по-мобилизирани и това предопределя и амбицията в посока политики, свързани с енергийна ефективност и решения, които се ангажират не просто и единствено само да постигнат един междинен резултат, а най-вече да се ангажират с постигане на ефекти, които въздействат положително върху социално, икономическото и екологично, възстановяване и устойчиво развитие", каза тя.
В Плана за възстановяване и развитие е заложен невиждан до този момент финансов пакет, свързан с изпълнение на мерки, които касаят различен по своя характер сграден фонд.
"Споменавам само няколко акцента в плана, които са важни отправни точки в развитието на действията оттук насетне в координация помежду им. Има изключително голям финансов ресурс, той е доказателство за силна ангажираност и политическа воля за продължаване на политиките, свързани с на обновяване на сградния фонд. Не става дума само за жилищни сгради, или общински и държавни, а за всички категории сгради. Вярвам, че ще се ангажираме да мислим и за естетиката и архитектурата. Обновяването до енергиен клас Б е нормална стъпка в положителна посока, но това няма да ни ограничи в амбицията ни да изпълняваме и пилотни проекти, които надскачат тези цели и позволяват да се създават модели, които после могат да бъдат прилагани с успех и на други места. Общините сме доказали, че това е добър модел и добър ресурс в тази посока.
Това, че вече има заявки за изпълнение на комплексни мерки за обновяване е изключително важен елемент, защото не говорим вече за подмяна на прозорци, примерно, а имаме амбицията да реализираме инициативи и проекти, които позволяват да предприемаме действия за внедряване на сградни системи, за "умни" сгради, за производство на енергия от възобновяеми източници. Да не се задоволяваме само с една сграда, а да насочим усилията си към един квартал, индустриална зона и по този начин да развиваме да създаваме нови възможности, които имат отношение към заетост, развитие на бизнес, иновации. Разбира се, не бива да забравяме, че за да стигнем до този амбициозен етап ние трябва да си свършим основаната задача - да се справим с огромния обем сгради, които се нуждаят от спешни енергоефективни мерки. Енергийното обновяване на държавни и общински сгради е приоритет.
Нещо, което е изключително важно е създаването на един фонд за декарбонизация. По този начин, всичко, което е свързано с енергийна ефективност, ще бъде управлявано и направлявано чрез този фонд, най-вече ще има възможност да излезем от усещането, че дължим 100 процентово сградно финансиране, а ще търсим механизми, които публично-частното партньорство ще намира своите реални проявления. Всички знаем, че обновяването на сградите е един от най-добрите начини да излезем и от икономическата криза.
Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради го доказа, това е инструмент, който гарантирано създаваме устойчиви работни места в цялата страна и се подкрепят най-вече тези, които генерират ресурс. Това са малките и средни предприятия.
Изключително важно е да успеем да осмислим значителни публични инвестиции, които могат да доведат до моментален икономически ефект и дългосрочни ползи. Категорично тази инициатива подкрепя сектор, който има доказана гъвкавост, надяваме се, че ще успее да доразвие своя капацитет, за да може да се справи с огромното предизвикателство, което се отваря като възможност.
По изпълнение на Националната стратегия за възстановяване на многофамилните сгради имаме много сключени договори, които са готови да пристъпим към реализация на проекти, когато станат ясни указанията. Много важно е, че местните власти са изключително сериозен и ангажиран партньор, който може да продължи да играе роля в този процес. Отварят се нови възможности и перспективи, които могат да помогнат в реализиране на енергийната ефективност.
Обновяването и поддържането на жилищните сгради е най-устойчивият инструмент, който можем да използваме, за да се борим с енергийната бедност, замърсяване на въздуха, включително и в европейски мащаб, ние работим в тази насока. Показателно е, че близо половин милиард е заложен в Плана за възстановяване и развитие за тези дейности.
Вълната за обновяване ни предоставя огромен шанс да направим прехода от програми и проекти към устойчиви политики. Това е едно от днешните ни предизвикателства, които трябва да обезпечим с ефективни решения. За да бъдат политиките успешни, допълнение към финансовия ресурс, трябва да са налице и няколко изключително важни фактора, които всички ги преживяхме, реализирайки различни инициативи в досегашните програми за енергийна ефективност. Най-важно е да имаме дългосрочна визия и аз съм убедена, че в тази посока гледаме заедно. Визия за развитие и високоенергийни и екологични цели. Хубаво е, че вече осъзнаваме значението и ролята на техническата помощ, която би могла да бъде изключително важен, подкрепящ фактор на местните власти и на гражданите, за да могат тези ресурси и тези програми да се превърнат в конкретни резултати.
Нужно е непрекъснато и постоянно да се грижим за това капацитетът ни да бъде на добро ниво. Изключително важно е да имаме система, която ще гарантира качествен контрол в процеса на изпълнение на всеки един проект, технически мониторинг на резултатите след въвеждане мерките за ефективност. И на последно, но не и по важност, място задължително е да се ангажираме с ефективни комуникационни кампании, които ще помогнат да се реализира тази инициатива.
В общинска мрежа "Екоенергия" се стараем да работим в тези посоки. Нещо изключително интересно бе инициативата за онлайн обучение на домоуправители. До този момент има 103 регистрирани. надявам се да станат повече.
Перспективите за всички нас са ясни, целите са амбициозни и аз съм убедена, че те могат да бъдат постигнати. "

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото