Държавен архив – Габрово дигитализира снимки от тържествата на Шипка, правени от Геньо Димов през 1969 г.

Любител фотограф от Хаджи-Цонев мост направил прекрасни снимка на Шипка през август 1969 година

Повече...

Следвай ни